Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

6.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 302/13


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

2012/C 302/08

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1), is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Datum en tijdstip van sluiting

7.9.2012

Duur

7.9.2012-31.12.2012

Lidstaat

België

Bestand of groep bestanden

PLE/7FG

Soort

Schol (pleuronectes platessa)

Gebied

VIIf en VIIg

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

FS44TQ43