Home

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd „Permis de Bussy-Lettrée” , „Permis d’Arcis-sur-Aube” , „Permis de Vatry” , „Permis de Coole” , „Permis de Champagne” , „Permis de Soudé” , „Permis de St-Chéron” , „Permis des Templiers” en „Permis du Camp de Mailly” ) Voor de EER relevante tekst

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd „Permis de Bussy-Lettrée” , „Permis d’Arcis-sur-Aube” , „Permis de Vatry” , „Permis de Coole” , „Permis de Champagne” , „Permis de Soudé” , „Permis de St-Chéron” , „Permis des Templiers” en „Permis du Camp de Mailly” ) Voor de EER relevante tekst

1.2.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/12


Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen(1)

(Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd „Permis de Bussy-Lettrée”, „Permis d’Arcis-sur-Aube”, „Permis de Vatry”, „Permis de Coole”, „Permis de Champagne”, „Permis de Soudé”, „Permis de St-Chéron”, „Permis des Templiers” en „Permis du Camp de Mailly”)

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 27/06

Bij verzoek van 30 juni 2010 heeft de onderneming Concorde Energy, Inc., vertegenwoordigd door de heer Marc FEUGÈRE, Sté. SP2 MARC, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 36, rue du Dr. Le Savoureux in Châtenay-Malabry (92290), Frankrijk, voor een duur van vijf (5) jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis de Bussy-Lettrée”, met een totale oppervlakte van ongeveer 202 km2, gelegen in een deel van de departementen Aube (10) en Marne (51). Dit is de oorspronkelijke aanvraag.

Bij verzoek van 27 augustus 2010, heeft de onderneming Noreco Arcis-sur-Aube Sarl, vertegenwoordigd door mevr. Laure BONNA-BOUCHER en mevr. Audrey GROSSET, Sté. d'avocats Grand, Auzas & Assoc., waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 6, rue Paul Valéry in Parijs (75116), Frankrijk, voor een duur van vijf (5) jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis d’Arcis-sur-Aube”, met een totale oppervlakte van ongeveer 829 km2, gelegen in een deel van de departementen Aube (10) en Marne (51).

Bij verzoek van 26 oktober 2010, heeft de onderneming Vermilion REP SAS, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te B.P. no 5 in Parentis-en-Born (40161), Frankrijk, voor een duur van vijf (5) jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis de Vatry”, met een totale oppervlakte van ongeveer 122 km2, gelegen in een deel van de departementen Aube (10) en Marne (51).

Bij verzoek van 15 december 2010, hebben de ondernemingen Toreador Energy France SCS, gevestigd te 9, rue Scribe in Parijs (75009), en Hess Oil France SAS, gevestigd te 27, avenue de l’Opéra in Parijs (75001), Frankrijk, voor een duur van vijf (5) jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis de Coole”, met een totale oppervlakte van ongeveer 841 km2, gelegen in een deel van de departementen Aube (10) en Marne (51).

Bij verzoek van 17 december 2010, heeft de onderneming Basgas Energia France SAS, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Tour Pacific — 11, cours Valmy in Parijs-La Défense (92290), Frankrijk, voor een duur van vijf (5) jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis de Champagne”, met een totale oppervlakte van ongeveer 1 687 km2, gelegen in een deel van de departementen Aube (10), Marne (51) en Haute-Marne (52).

Bij verzoek van 1 juni 2011, heeft de onderneming Bluebach Ressources Sarl, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 178, Boulevard Haussmann in Parijs (75008), Frankrijk, voor een duur van vijf (5) jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis de Soudé”, met een totale oppervlakte van ongeveer 911 km2, gelegen in een deel van de departementen Aube (10) en Marne (51).

Bij verzoek van 14 juni 2011, heeft de onderneming Bluebach Ressources Sarl, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 178, Boulevard Haussmann in Parijs (75008), Frankrijk, voor een duur van vijf (5) jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis de Saint-Chéron”, met een totale oppervlakte van ongeveer 1 219 km2, gelegen in een deel van de departementen Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52) en Meuse (55).

Bij verzoek van 6 september 2011, heeft de onderneming Lundin International SA, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Maclaunay in Montmirail (51210), Frankrijk, voor een duur van vijf (5) jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis des Templiers”, met een totale oppervlakte van ongeveer 1 066 km2, gelegen in een deel van de departementen Aube (10) en Marne (51).

Bij verzoek van 15 september 2011, heeft de onderneming Lundin International SA, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Maclaunay in Montmirail (51210), Frankrijk, voor een duur van vijf (5) jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis du Camp de Mailly”, met een totale oppervlakte van ongeveer 699 km2, gelegen in een deel van de departementen Aube (10) en Marne (51).

Het gebied waarop deze aanvraag betrekking heeft, heeft een omtrek die wordt gevormd door de meridianen en breedtecirkels die de hoekpunten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden, uitgaande van de meridiaan van Parijs:

Hoekpunt

Oosterlengte (graden)

Noorderbreedte (graden)

A

02,00

54,30

B

02,20

54,30

C

02,20

54,20

D

02,30

54,20

E

02,30

54,10

F

02,42

54,10

G

02,42

54,08

H

02,44

54,08

I

02,44

54,07

J

02,48

54,07

K

02,48

54,10

L

02,50

54,10

M

02,50

54,20

N

02,90

54,20

O

02,90

54,19

P

02,89

54,19

Q

02,89

54,18

R

02,88

54,18

S

02,88

54,15

T

02,87

54,15

U

02,87

54,11

V

02,88

54,11

W

02,88

54,10

X

02,89

54,10

Y

02,89

54,09

Z

02,92

54,09

AA

02,92

54,08

AB

02,96

54,08

AC

02,96

54,07

AD

02,98

54,07

AE

02,98

54,06

AF

02,99

54,06

AG

02,99

54,05

AH

03,00

54,05

AI

03,00

54,00

AJ

03,10

54,00

AK

03,10

53,90

AL

02,80

53,90

AM

02,80

53,80

AN

02,50

53,80

AO

02,50

53,70

AP

01,80

53,70

AQ

01,80

53,90

AR

01,90

53,90

AS

01,90

54,00

AT

02,03

54,00

AU

02,03

53,97

AV

02,13

53,97

AW

02,13

53,98

AX

02,15

53,98

AY

02,15

54,02

AZ

02,10

54,02

BA

02,10

54,17

BB

02,12

54,17

BC

02,12

54,18

BD

02,13

54,18

BE

02,13

54,19

BF

02,14

54,19

BG

02,14

54,22

BH

02,12

54,22

BI

02,12

54,21

BJ

02,10

54,21

BK

02,10

54,27

BL

02,00

54,27

Indiening van aanvragen en gunningscriteria

De indieners van de oorspronkelijke aanvraag en ondernemingen die aanvragen om eveneens in aanmerking te komen moeten voldoen aan de voorwaarden als omschreven in de artikelen 4 en 5 van Besluit 2006-648 van 2 juni 2006 inzake mijnbouwtitels en vergunningen voor ondergrondse opslag (Staatsblad van de Franse Republiek van 3 juni 2006).

Geïnteresseerde bedrijven kunnen binnen een termijn van negentig dagen na de publicatie van deze mededeling verzoeken eveneens in aanmerking te komen voor deze vergunning, waarbij de procedure dient te worden gevolgd die is vermeld in de „Mededeling inzake het verkrijgen van mijnbouwtitels voor koolwaterstoffen in Frankrijk”, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 374 van 30 december 1994, blz. 11, en vastgesteld bij Besluit 2006-648 van 2 juni 2006 inzake mijnbouwtitels en vergunningen voor ondergrondse opslag (Staatsblad van de Franse Republiek van 3 juni 2006).

De aanvragen om eveneens in aanmerking te komen moeten worden gericht aan de minister belast met het mijnwezen op het onderstaande adres. Besluiten inzake de oorspronkelijke aanvraag en de aanvragen om eveneens in aanmerking te komen worden genomen binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van ontvangst door de Franse autoriteiten van de oorspronkelijke aanvraag, dat wil zeggen uiterlijk op 5 juli 2012.

De geometrische coördinaten van de verschillende aanvragen kunnen worden geraadpleegd op de internetsite van het Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable, du Logement et des Transports: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-publications-et-les.html

Voorwaarden en eisen betreffende de uitoefening en beëindiging van de activiteit

De aandacht van ondernemingen met belangstelling wordt gevestigd op de artikelen 79 en 79.1 van de mijnbouwcode en op Besluit 2006-649 van 2 juni 2006 betreffende de uitoefening van mijnbouwwerkzaamheden, werkzaamheden voor ondergrondse opslag en de politie voor mijnbouw en ondergrondse opslag (Staatsblad van de Franse Republiek van 3 juni 2006).

Nadere informatie kan worden verkregen op het volgende adres: Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable, du Logement et des Transports:

Direction générale de l'énergie et climat, direction de l'énergie, sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques Grande Arche de la Défense — Paroi Nord, 92055 La Défense cedex, Frankrijk (tel.: +33 140819529).

Alle bovengenoemde wettelijke en administratieve bepalingen kunnen worden geraadpleegd op de website van Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr