Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen Voor de EER relevante tekst (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen Voor de EER relevante tekst (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

13.3.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 74/1


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

2013/C 74/01

ENO(1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentie document)

Eerste bekend making PB

Referentie-nummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 6185-1:2001

Opblaasbare boten - Deel 1: Boten met een maximaal motorvermogen van 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

17.4.2002

CEN

EN ISO 6185-2:2001

Opblaasbare boten - Deel 2: Boten met een maximaal motorvermogen van 4,5 kW tot en met 15 kW (ISO 6185-2:2001)

17.4.2002

CEN

EN ISO 6185-3:2001

Pleziervaartuigen – Opblaasbare boten met een totale lengte kleiner dan 8 m met een minimaal drijfvermogen van 1800 N - Deel 3: Maximaal motorvermogen van 15 kW en groter (ISO 6185-3:2001)

17.4.2002

CEN

EN ISO 6185-4:2011

Opblaasbare boten - Deel 4: Boten met een totale lengte tussen 8 m en 24 m met een motorvermogen van 15 kW of meer (ISO 6185-4:2011)

4.1.2012

CEN

EN ISO 7840:2004

Kleine vaartuigen - Brandbestendige brandstofslangen (ISO 7840:2004)

8.1.2005

EN ISO 7840:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2004)

CEN

EN ISO 8099:2000

Pleziervaartuigen - Retentiesystemen voor toiletafval (ISO 8099:2000)

11.5.2001

CEN

EN ISO 8469:2006

Kleine vaartuigen - Niet-brandbestendige brandstofslangen (ISO 8469:2006)

12.12.2006

EN ISO 8469:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 8665:2006

Kleine vaartuigen - Zuigermotoren met inwendige verbranding voor scheepsvoortstuwing - Meting en opgave van het vermogen (ISO 8665:2006)

16.9.2006

EN ISO 8665:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2006)

CEN

EN ISO 8666:2002

Kleine vaartuigen - Hoofdgegevens (ISO 8666:2002)

20.5.2003

CEN

EN ISO 8847:2004

Kleine vaartuigen - Stuurinrichting - Kabel- en katrolsystemen (ISO 8847:2004)

8.1.2005

EN 28847:1989

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2004)

EN ISO 8847:2004/AC:2005

14.3.2006

CEN

EN ISO 8849:2003

Kleine vaartuigen - Elektrisch aangedreven lenspompen met gelijkstroom (ISO 8849:2003)

8.1.2005

EN 28849:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2004)

CEN

EN ISO 9093-1:1997

Pleziervaartuigen - Buitenboordkranen en rompdoorvoeren - Deel 1: Delen van metaal (ISO 9093-1:1994)

11.5.2001

CEN

EN ISO 9093-2:2002

Kleine vaartuigen - Buitenboordkranen en rompdoorvoeren - Deel 2: Niet-metalen delen (ISO 9093-2:2002)

3.4.2003

CEN

EN ISO 9094-1:2003

Kleine vaartuigen - Brandbescherming - Deel 1: Vaartuigen met een romplengte tot en met 15 m (ISO 9094-1:2003)

12.7.2003

CEN

EN ISO 9094-2:2002

Kleine vaartuigen - Brandbescherming - Deel 2: Vaartuigen met een romplengte van meer dan 15 m (ISO 9094-2:2002)

20.5.2003

CEN

EN ISO 9097:1994

Pleziervaartuigen - Elektrische ventilatoren (ISO 9097:1991)

25.2.1998

EN ISO 9097:1994/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 10087:2006

Pleziervaartuigen - Vaartuig-identificatie - Coderingssysteem (ISO 10087:2006)

13.5.2006

EN ISO 10087:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2006)

CEN

EN ISO 10088:2009

Pleziervaartuigen - Vast ingebouwde brandstofsystemen (ISO 10088:2009)

17.4.2010

EN ISO 10088:2001

Noot 2.3

31.5.2013

CEN

EN ISO 10133:2012

Pleziervaartuigen - Elektrische systemen - Gelijkstroominstallaties met extra lage spanning (ISO 10133:2012)

Dit is de eerste bekendmaking

EN ISO 10133:2000

Noot 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 10239:2008

Pleziervaartuigen - Systemen voor vloeibaar petroleumgas (LPG) (ISO 10239:2008)

30.4.2008

EN ISO 10239:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2008)

CEN

EN ISO 10240:2004

Kleine vaartuigen - Eigenaarshandleiding (ISO 10240:2004)

3.5.2005

EN ISO 10240:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2005)

CEN

EN ISO 10592:1995

Pleziervaartuigen - Hydraulische stuursystemen (ISO 10592:1994)

25.2.1998

EN ISO 10592:1995/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11105:1997

Pleziervaartuigen - Ventilatie van ruimten met een benzinemotor en/of een benzinetank (ISO 11105:1997)

18.12.1997

CEN

EN ISO 11192:2005

Kleine vaartuigen - Grafische symbolen (ISO 11192:2005)

14.3.2006

CEN

EN ISO 11547:1995

Pleziervaartuigen - Bescherming tegen het starten bij ingeschakelde versnelling (ISO 11547:1994)

18.12.1997

EN ISO 11547:1995/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11591:2011

Kleine vaartuigen met voortstuwing door een motor - Zichtveld vanaf de stuurstand (ISO 11591:2011)

4.1.2012

EN ISO 11591:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.3.2012)

CEN

EN ISO 11592:2001

Pleziervaartuigen - Bepaling van het maximale voorststuwingsvermogen (ISO 11592:2001)

6.3.2002

CEN

EN ISO 11812:2001

Pleziervaartuigen - Waterdichte en snel zelflozende kuipen (ISO 11812:2001)

17.4.2002

CEN

EN ISO 12215-1:2000

Pleziervaartuigen - Rompconstructie en verbanddelen - Deel 1: Materialen: Onder warmte uithardende harsen, glasvezelversterking, referentielaminaat (ISO 12215-1:2000)

11.5.2001

CEN

EN ISO 12215-2:2002

Kleine vaartuigen - Rompconstructie en verbanddelen - Deel 2: Materialen: Kernmaterialen voor sandwichconstructies, ingesloten materialen (ISO 12215-2:2002)

1.10.2002

CEN

EN ISO 12215-3:2002

Kleine vaartuigen - Rompconstructie en verbanddelen - Deel 3: Materialen: Staal, aluminiumlegeringen, hout, overige materialen (ISO 12215-3:2002)

1.10.2002

CEN

EN ISO 12215-4:2002

Kleine vaartuigen - Rompconstructie en verbanddelen - Deel 4: Werkplaats en productie (ISO 12215-4:2002)

1.10.2002

CEN

EN ISO 12215-5:2008

Kleine vaartuigen - Rompconstructie en verbanddelen - Deel 5: Ontwerpdrukken, ontwerpspanningen, bepaling van het profiel (ISO 12215-5:2008)

3.12.2008

CEN

EN ISO 12215-6:2008

Pleziervaartuigen - Rompconstructie en verbanddelen - Deel 6: Constructieplan en -details (ISO 12215-6:2008)

3.12.2008

CEN

EN ISO 12215-8:2009

Pleziervaartuigen - Rompconstructie en verbanddelen - Deel 8: Roeren (ISO 12215-8:2009)

17.4.2010

EN ISO 12215-8:2009/AC:2010

11.11.2010

CEN

EN ISO 12215-9:2012

Pleziervaartuigen - Rompconstructie en verbanddelen - Deel 9: Tuigagebevestiging voor zeilboten (ISO 12215-9:2012)

15.8.2012

CEN

EN ISO 12216:2002

Kleine vaartuigen - Ramen, patrijspoorten, luiken, poortdeksels en deuren - Sterkte- en waterdichtheidseisen (ISO 12216:2002)

19.12.2002

CEN

EN ISO 12217-1:2002

Kleine vaartuigen - Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen - Deel 1: Boten anders dan zeilboten met een romplengte groter dan of gelijk aan 6 m (ISO 12217-1:2002)

1.10.2002

EN ISO 12217-1:2002/A1:2009

17.4.2010

Noot 3

Datum verstreken

(30.4.2010)

CEN

EN ISO 12217-2:2002

Kleine vaartuigen - Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen - Deel 2: Zeilboten met een romplengte groter dan of gelijk aan 6 m (ISO 12217-2:2002)

1.10.2002

CEN

EN ISO 12217-3:2002

Kleine vaartuigen - Beoordeling van stabiliteit en drijfvermogen - Deel 3: Boten met een romplengte minder dan 6 m (ISO 12217-3:2002)

1.10.2002

EN ISO 12217-3:2002/A1:2009

17.4.2010

Noot 3

Datum verstreken

(30.4.2010)

CEN

EN ISO 13297:2012

Pleziervaartuigen - Elektrische systemen - Wisselstroominstallaties (ISO 13297:2012)

Dit is de eerste bekendmaking

EN ISO 13297:2000

Noot 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 13590:2003

Kleine vaartuigen - Waterscooters - Eisen voor de constructie en de systeeminstallatie (ISO 13590:2003)

8.1.2005

EN ISO 13590:2003/AC:2004

3.5.2005

CEN

EN ISO 13929:2001

Pleziervaartuigen - Besturingssystemen - Besturing met tandheugelsysteem (ISO 13929:2001)

6.3.2002

CEN

EN ISO 14509-1:2008

Pleziervaartuigen - Luchtgeluid uitgestraald door pleziervaartuigen met motoraandrijving - Deel 1: Passage meetprocedures (ISO 14509-1:2008)

4.3.2009

EN ISO 14509:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2009)

CEN

EN ISO 14509-2:2006

Pleziervaartuigen - Luchtgeluid uitgestraald door pleziervaartuigen met motoraandrijving - Deel 2: Geluidsbepaling door gebruik van referentievaartuigen (ISO 14509-2:2006)

19.7.2007

CEN

EN ISO 14509-3:2009

Pleziervaartuigen - Luchtgeluid uitgestraald door pleziervaartuigen met motoraandrijving - Deel 3: Geluidbepaling door gebruik van de berekening en metingen van procedures (ISO 14509-3:2009)

17.4.2010

CEN

EN ISO 14895:2003

Kleine vaartuigen - Kooktoestellen voor vloeibare brandstoffen (ISO 14895:2000)

30.10.2003

CEN

EN ISO 14945:2004

Kleine vaartuigen - Plaatje van de bouwer (ISO 14945:2004)

8.1.2005

EN ISO 14945:2004/AC:2005

14.3.2006

CEN

EN ISO 14946:2001

Kleine vaartuigen - Maximum laadvermogen (ISO 14946:2001)

6.3.2002

EN ISO 14946:2001/AC:2005

14.3.2006

CEN

EN ISO 15083:2003

Kleine vaartuigen - Lenspompsysteem (ISO 15083:2003)

30.10.2003

CEN

EN ISO 15084:2003

Kleine vaartuigen - Ankeren, meren en slepen - Sterke punten (ISO 15084:2003)

12.7.2003

CEN

EN ISO 15085:2003

Kleine vaartuigen - Preventie van "man overboord" en berging (ISO 15085:2003)

30.10.2003

EN ISO 15085:2003/A1:2009

17.4.2010

Noot 3

Datum verstreken

(30.11.2009)

CEN

EN ISO 15584:2001

Pleziervaartuigen - Binnenboord benzinemotoren - Op de motor gemonteerde onderdelen van het brandstof- en elektrisch systeem (ISO 15584:2001)

6.3.2002

CEN

EN 15609:2012

LPG-uitrusting en toebehoren - LPG voortstuwingssystemen voor boten, jachten en andere vaartuigen - Installatie-eisen

15.8.2012

EN 15609:2008

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2012)

CEN

EN ISO 15652:2005

Kleine vaartuigen - Afstandbesturingssystemen voor boten met waterstraalaandrijving (ISO 15652:2003)

7.9.2005

CEN

EN ISO 16147:2002

Kleine vaartuigen - Binnenboord dieselmotoren - Op de motor gemonteerde onderdelen van het brandstof- en elektrisch systeem (ISO 16147:2002)

3.4.2003

CEN

EN ISO 21487:2012

Kleine vaartuigen - Vast ingebouwde benzine- en dieselbrandstoftanks (ISO 21487:2012)

Dit is de eerste bekendmaking

EN ISO 21487:2006

Noot 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 25197:2012

Pleziervaartuigen - Elektrisch/elektronisch controlesysteem voor sturing, shift en gashendel (ISO 25197:2012)

Dit is de eerste bekendmaking

CEN

EN 28846:1993

Pleziervaartuigen - Elektrische apparatuur - Bescherming tegen ontbranding van omringende brandbare gassen (ISO 8846:1990)

30.9.1995

EN 28846:1993/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

CEN

EN 28848:1993

Pleziervaartuigen - Afstandbesturingssystemen (ISO 8848:1990)

30.9.1995

EN 28848:1993/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

CEN

EN 29775:1993

Pleziervaartuigen - Afstandbesturingssystemen voor enkelvoudige buitenboordmotoren met een vermogen van 15 kw tot 40 kw (ISO 9775:1990)

30.9.1995

EN 29775:1993/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

Cenelec

EN 60092-507:2000

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel 507: Pleziervaartuigen

IEC 60092-507:2000

12.6.2003

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012(2) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden.

Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op Europa:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


CEN: Marnixlaan 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Marnixlaan 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)