Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

4.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 96/6


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 96/02

Datum waarop het besluit is genomen

20.12.2012

Referentienummer staatssteun

SA.35488 (12/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Restructuring of Banco Mare Nostrum — Spain

Rechtsgrondslag

Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. El art. 7 regula los procesos de reestructuración ordenada de entidades de crédito con intervención del FROB.

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Modifica las condiciones de intervención del FROB en los procesos de reestructuración ordenada.

Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Recoge las funciones del FGD.

Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Modifica el mecanismo de colaboración del FGD en la reestructuración ordenada de entidades de crédito

Type maatregel

ad-hoc steun

Banco Mare Nostrum SA

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Andere kapitaalmaatregelen

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 3 745 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

vanaf 20.12.2012

Economische sectoren

Financiële activiteiten en verzekeringen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

FROB. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

FGD. Fondo de Garantía de Depósitos Ministerio de Economía y Competitividad

José Ortega y Gasset, 22 5o

28006 Madrid

ESPAÑA

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

20.12.2012

Referentienummer staatssteun

SA.35490 (12/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Restructuring of Liberbank — Spain

Rechtsgrondslag

Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. El art. 7 regula los procesos de reestructuración ordenada de entidades de crédito con intervención del FROB.

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Modifica las condiciones de intervención del FROB en los procesos de reestructuración ordenada.

Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Recoge las funciones del FGD.

Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Modifica el mecanismo de colaboración del FGD en la reestructuración ordenada de entidades de crédito

Type maatregel

ad-hoc steun

Liberbank SA

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Overige, Andere kapitaalmaatregelen

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 1 124 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

vanaf 20.12.2012

Economische sectoren

Financiële activiteiten en verzekeringen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerio de Economía y Competitividad

FROB. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

José Ortega y Gasset, 22 5o

28006 Madrid

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

19.11.2012

Referentienummer staatssteun

SA.35561 (12/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

Bremen

Gemengd

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Verlängerung der Richtlinie der Freien Hansestadt Bremen über die Gewährung von Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen an kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft

Rechtsgrondslag

Richtlinie der Freien Hansestadt Bremen über die Gewährung von Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen an kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Redding ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Rentesubsidie, Garantie, Afboeking schulden, Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 30 EUR (in miljoen)

Jaarbudget: 15 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

80 %

Looptijd (periode)

1.1.2013-31.12.2014

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bremer Aufbau-Bank GmbH

Langenstraße 2-4

28195 Bremen

DEUTSCHLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

18.2.2013

Referentienummer staatssteun

SA.35655 (12/N)

Lidstaat

Italië

Regio

Lombardia, Veneto

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aiuto al salvataggio di FORM SpA in AS

Rechtsgrondslag

A.

D.L. 30.1.1979, n. 26 (convertito in L. 3.4.1979, n. 95), Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi (cfr. art. 2-bis);

B.

D.M. 23.12.2004, n. 319, Regolamento recante le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

C.

D.L. 23.12.2003, n. 347 (convertito in L. 18.2.2004, n. 39), Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

D.

D. LGS. 8.7.1999, n. 270, Nuova disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

Type maatregel

Individuele steun

FORM SpA in AS

Doelstelling

Redding ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 24 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

1.5.2013-31.10.2013

Economische sectoren

Gieten van lichte metalen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Veneto 33

00187 Roma RM

ITALIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

6.3.2013

Referentienummer staatssteun

SA.35701 (12/N)

Lidstaat

Finland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Short-term export-credit insurance scheme

Rechtsgrondslag

Act on the State's Export Credit Guarantees (422/2001)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Verzekeren van exportkredieten

Vorm van de steun

Verzekeren van exportkredieten

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2015

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Finnvera plc

Eteläesplanadi 8

FI-00101 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm