Home

Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Hill Insurance Company Limited (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen )

Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Hill Insurance Company Limited (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen )

27.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 122/17


Liquidatieprocedure

Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Hill Insurance Company Limited

(Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen(1))

2013/C 122/11

Verzekeringsonderneming

Hill Insurance Company Limited

Unit 1A, Ground Floor

Grand Ocean Plaza

Ocean Village

GIBRALTAR

Datum, inwerkingtreding en aard van het besluit

24 januari 2013

Inwerkingtreding: 24 januari 2013

Liquidatiebevel met aanwijzing van een vereffenaar, toestemming om zich aan verzekerings- en herverzekeringsovereenkomsten te onttrekken, en instructies voor de waardering en behandeling van daaruit voortvloeiende vorderingen.

Bevoegde autoriteiten

Supreme Court of Gibraltar

Chancery Jurisdiction

277 Main Street

GIBRALTAR

Toezichthoudende autoriteit

Financial Services Commission

Suite 3, Ground Floor

Atlantic Suites

Europort Avenue

PO Box 940

GIBRALTAR

Aangewezen vereffenaar

Joseph Caruana

Deloitte Limited

Merchant House

22/24 John Mackintosh Square

GIBRALTAR

Tel. +350 20041200

Fax + 350 20041201

E-mail: jcaruana@deloitte.gi

Toepasselijk recht

Gibraltar

Companies Act 1930

Insurers (Reorganisation and Winding Up) Act 2004