Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

27.7.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 214/3


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 214/02

Datum waarop het besluit is genomen

8.10.2012

Referentienummer staatssteun

SA.34031 (11/N)

Lidstaat

Italië

Regio

Valle d'Aosta

Artikel 107, lid 3, onder c)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione — Piano VDA broadbusiness

Rechtsgrondslag

Decreto Legislativo 1o agosto 2003, n. 259 «Codice delle Comunicazioni elettroniche» e ss.mm.ii;

Decisione C/2007/3867 del 7 agosto 2007 di approvazione del Programma operativo competitività regionale 2007-2013 per l’intervento del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che prevede, tra l’altro, all’Asse III «Promozione delle ICT» — attività a): il «sostegno alla copertura del territorio con la banda larga e con nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione»

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, kmo's

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 26,10 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

40 %

Looptijd (periode)

1.8.2012-31.12.2015

Economische sectoren

Telecommunicatie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Piazza Deffeyes 1

Aosta AO

ITALIA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

8.5.2012

Referentienummer staatssteun

SA.34328 (12/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

Gemengd

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Subvenciones para la edición de libros

Rechtsgrondslag

El artículo 9.1.i) del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, atribuye a la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro la promoción del libro mediante ayudas a la edición.

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 10,95 EUR (in miljoen)

Jaarbudget: 3,65 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

1.1.2012-31.12.2014

Economische sectoren

Scheppende kunsten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro

Plaza del Rey, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

15.5.2013

Referentienummer staatssteun

SA.34876 (12/N)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Bassin parisien

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aide de l'ANR au projet «GENESYS» de l'IEED P.I.V.E.R.T

Rechtsgrondslag

Loi de finance rectificative pour 2010

Type maatregel

Individuele steun

SAS PIVERT

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 43,31 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

15.5.2013-31.12.2019

Economische sectoren

Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Agence nationale de la recherche

212 rue de Bercy

75012 Paris

FRANCE

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

11.9.2012

Referentienummer staatssteun

SA.35236 (12/N)

Lidstaat

Malta

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Financial Incentives for the Audiovisual Industry Regulations

Rechtsgrondslag

Malta Film Commission Act (CAP 478)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 12 EUR (in miljoen)

Jaarbudget: 12 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

32 %

Looptijd (periode)

1.1.2013-31.12.2013

Economische sectoren

Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Malta Film Commission

Caraffa Stores

Cottonera Waterfront

Vittoriosa

BRG 1721

MALTA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm