Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

1.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 220/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 220/01

Datum waarop het besluit is genomen

2.7.2013

Referentienummer staatssteun

SA.34160 (11/N)

Lidstaat

Portugal

Regio

Madeira

Artikel 107, lid 3, onder a)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Amendment of Zona Franca da Madeira scheme N 421/06

Rechtsgrondslag

Decreto-Lei n.o 500/80, de 20 de outubro de 1980 (Anexo I), Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovado pelo Decreto-Lei n.o 215/89, de 1 de julho de 1989, consoante republicado em anexo I ao Decreto-lei n.o 108/2008, de 26 de junho de 2008 (art 33.o a 36.o), Lei n.o 64-B/2011, de 30 de dezembro (art 144.o e 146.o), que alteram o regime de auxílios fiscais da Zona Franca da Madeira (ZFM).

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Verlaging belastingtarief

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 328,33 EUR (in miljoen)

Jaarbudget: 23,45 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2013

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministério das Finanças

Av. Infante D. Henrique 1.o

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

6.2.2013

Referentienummer staatssteun

SA.36020 (13/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Prolongation of the Spanish guarantee scheme — first semester 2013

Rechtsgrondslag

Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 100 000 EUR (in miljoen)

Jaarbudget: 100 000 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

30.1.2013-30.6.2013

Economische sectoren

Financiële activiteiten en verzekeringen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

27.6.2013

Referentienummer staatssteun

SA.36180 (13/N)

Lidstaat

Portugal

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Portuguese guarantee scheme on EIB lending

Rechtsgrondslag

The scheme is based on the following provisions: Portuguese Law 112/97 of 16 September and Article 103-A of Law No 64-B/2011 of 30 December as amended by Law No 20/2012 of 14 May 2012

Type maatregel

Regeling

Portuguese banks either borrowing or issuing bank guarantees on EIB loans

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 2 800 EUR (in miljoen)

Jaarbudget: 2 800 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

27.6.2013-31.12.2013

Economische sectoren

Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministério das Finanças

Av. Infante D. Henrique 1.o

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm