Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

3.10.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 287/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 287/01

Datum waarop het besluit is genomen

5.6.2013

Referentienummer staatssteun

SA.35448 (13/N)

Lidstaat

Hongarije

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

Rechtsgrondslag

Section 2, points (a) and (b), Section 3, point (2) of Act XX of 2001 on the Hungarian Development Bank Ltd (MFB Zrt.)

MFB Public Transport Development Financing Programme

Section 3, point (4), Sections 47-48, Section 51 of Act C of 2000 on Accounting

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 150 000 000 000 HUF

Jaarbudget: 150 000 000 000 HUF

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

1.8.2013-31.12.2018

Economische sectoren

Interlokaal personenvervoer per spoor, Overig personenvervoer te land

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest

Nádor u. 31.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

2.7.2013

Referentienummer staatssteun

SA.36548 (13/N)

Lidstaat

Slovenië

Regio

Artikel 107, lid 3, onder c)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Rescue aid for Cimos

Rechtsgrondslag

Expert opinion on the financial situation of the company Cimos

Type maatregel

ad-hocsteun

Cimos d.d.

Doelstelling

Redding ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 35 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministry of Finance

Župančičeva 3

SI-1001 Ljubljana

SLOVENIJA

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

16.8.2013

Referentienummer staatssteun

SA.36885 (13/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

Sachsen-Anhalt

Gemengd

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Gewährung von Zuwendungen für vom Hochwasser 2013 geschädigte gewerbliche Unternehmen und Angehörige Freier Berufe in Sachsen-Anhalt (Erstmaßnahmen)

Rechtsgrondslag

1.

Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO)

2.

Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

3.

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für vom Hochwasser 2013 geschädigte gewerbliche Unternehmen und Angehörige Freier Berufe (Erstmaßnahmen)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Vergoeding schade veroorzaakt door natuurrampen

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 75 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2014

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Domplatz 12

39104 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

14.8.2013

Referentienummer staatssteun

SA.37075 (13/N)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

France

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aide au sauvetage en faveur du Crédit immobilier de France — Prolongation de la garantie temporaire et augmentation de son plafond maximal

Rechtsgrondslag

Article 108 de la loi de finances pour 2013 no 2012-1509 du 29 décembre 2012

Type maatregel

Individuele steun

Groupe Crédit immobilier de France

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 19 000 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

vanaf 22.8.2013

Economische sectoren

Financiële activiteiten en verzekeringen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'économie et des finances

139 rue de Bercy

75007 Paris

FRANCE

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm