Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie) Voor de EER relevante tekst

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie) Voor de EER relevante tekst

12.10.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 297/1


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 297/01

ENO(1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentie document)

Referentie-nummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt Noot 1

Richtlijn 1999/5/EG

1

2

3

4

5

Cenelec

EN 41003:2008

Specifieke veiligheidseisen voor apparatuur die op telecommunicatienetten kan worden aangesloten en/of een kabel distributiesysteem

EN 41003:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2011)

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

Cenelec

EN 50360:2001

Productnorm om de overeenstemming aan te tonen van mobiele telefoons met de maximumnormen voor de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (300 MHz-3 GHz)

Artikel 3.1.a

EN 50360:2001/A1:2012

Noot 3

13.2.2015

EN 50360:2001/AC:2006

Cenelec

EN 50364:2010

Beperking van de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden afkomstig van toestellen die werken in het frequentiegebied 0 Hz tot 10 GHz, gebruikt in Elektronische Artikel Bewaking (EAB), Radio Frequency Identification (RFID) en soortgelijke toepassingen

EN 50364:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2012)

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

Cenelec

EN 50371:2002

Generieke norm voor het aantonen dat elektronische en elektrische apparatuur met laag vermogen voldoet aan de basisbeperkingen met betrekking tot de blootstelling van de mens aan elektromagnetische velden (10 MHz - 300 GHz) - Algemeen publiek

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

Cenelec

EN 50385:2002

Productnorm om de overeenstemming aan te tonen van radio basisstations en vaste eindstations voor draadloze telecommunicatiesystemen met de basiseisen of referentieniveau's voor blootstelling van de mens aan radiofrequente elektromagnetische velden (110 MHz - 40 GHz) - Algemeen publiek

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50401:2006

Productnormen om de overeenstemming aan te tonen vaste installaties voor radiotransmissie (110 MHz-40 GHz) bedoeld voor het gebruik in draadloze telecommunicatienetwerken met de basiseisen of referentieniveaus met betrekking tot blootstelling van het algemeen publiek aan radiofequente elektromagnetische velden

Artikel 3.1.a

EN 50401:2006/A1:2011

Noot 3

29.8.2014

Cenelec

EN 50566:2013

Productnormen om de overeenstemming aan te tonen van radiofrequente velden van draagbare en op het lichaam gedragen draadloze communicatietoestellen (30MHz - 6 HGz)

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 55022:2006

Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken - Grenswaarden en meetmethoden

CISPR 22:2005 (Gewijzigd)

EN 55022:1998

+ A1:2000

+ A2:2003

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2011)

Artikel 3.1.b

EN 55022:2006/A1:2007

CISPR 22:2005/A1:2005

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2011)

Cenelec

EN 55022:2010

Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken - Grenswaarden en meetmethode

CISPR 22:2008 (Gewijzigd)

EN 55022:2006

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.12.2013

Artikel 3.1.b

EN 55022:2010/AC:2011

Cenelec

EN 55024:1998

Gegevensverwerkende apparatuur – Immuniteitskenmerken - Grenswaarden en meetmethoden

CISPR 24:1997 (Gewijzigd)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2001)

Artikel 3.1.b

EN 55024:1998/A1:2001

CISPR 24:1997/A1:2001

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2004)

EN 55024:1998/A2:2003

CISPR 24:1997/A2:2002

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2005)

Cenelec

EN 55024:2010

Gegevensverwerkende apparatuur - Immuniteitskenmerken - Grenswaarden en meetmethoden

CISPR 24:2010

EN 55024:1998

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.12.2013

Artikel 3.1.b

Cenelec

EN 55032:2012

Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparatuur - Emissie-eisen

CISPR 32:2012

Artikel 3.1.b

EN 55032:2012/AC:2012

Cenelec

EN 60065:2002

Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidseisen

IEC 60065:2001 (Gewijzigd)

EN 60065:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2007)

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

EN 60065:2002/A1:2006

IEC 60065:2001/A1:2005 (Gewijzigd)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2008)

EN 60065:2002/A11:2008

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2010)

EN 60065:2002/A12:2011

Noot 3

Datum verstreken

(24.1.2013)

EN 60065:2002/A2:2010

IEC 60065:2001/A2:2010 (Gewijzigd)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2013)

EN 60065:2002/AC:2007

EN 60065:2002/AC:2006

Cenelec

EN 60215:1989

Veiligheidseisen voor radiozendapparatuur

IEC 60215:1987

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.1993)

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

Noot 3

Datum verstreken

(15.7.1995)

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: Algemene eisen

IEC 60730-1:2010 (Gewijzigd)

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG) + Artikel 3.1.b

Cenelec

EN 60825-1:2007

Veiligheid van laserproducten - Deel 1: Apparatuurclassificatie en eisen

IEC 60825-1:2007

EN 60825-1:1994

+ A1:2002

+ A2:2001

Datum verstreken

(1.9.2010)

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

Cenelec

EN 60825-2:2004

Veiligheid van laserproducten – Deel 2: Veiligheid van communicatiesystemen met optische vezels (OFCS)

IEC 60825-2:2004

EN 60825-2:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2007)

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2010)

EN 60825-2:2004/A2:2010

IEC 60825-2:2004/A2:2010

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2013)

Cenelec

EN 60825-4:2006

Veiligheid van laserproducten - Deel 4: Laserafschermingen (IEC 60825-4:1997)

IEC 60825-4:2006

EN 60825-4:1997

+ A1:2002

+ A2:2003

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2009)

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2011)

EN 60825-4:2006/A2:2011

IEC 60825-4:2006/A2:2011

Noot 3

3.5.2014

Cenelec

EN 60825-12:2004

Veiligheid van laserproducten - Deel 12: Veiligheid van vrije ruimte optische communicatiesystemen gebruikt voor informatie-overdracht

IEC 60825-12:2004

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

Cenelec

EN 60950-1:2006

Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen

IEC 60950-1:2005 (Gewijzigd)

EN 60950-1:2001

+ A11:2004

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2010)

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

EN 60950-1:2006/A11:2009

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2010)

EN 60950-1:2006/A12:2011

Noot 3

Datum verstreken

(24.1.2013)

EN 60950-1:2006/A1:2010

IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Gewijzigd)

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2013)

EN 60950-1:2006/AC:2011

Cenelec

EN 60950-22:2006

Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid - Deel 22: Apparatuur voor installatie buitenshuis

IEC 60950-22:2005 (Gewijzigd)

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

EN 60950-22:2006/AC:2008

Cenelec

EN 60950-23:2006

Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid - Deel 23: Opslagapparatuur voor omvangrijke gegevens

IEC 60950-23:2005

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

EN 60950-23:2006/AC:2008

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen <kleiner=> 16 A per fase)

IEC 61000-3-2:2005

EN 61000-3-2:2000

+ A2:2005

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2009)

Artikel 3.1.b

EN 61000-3-2:2006/A1:2009

IEC 61000-3-2:2005/A1:2008

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2012)

EN 61000-3-2:2006/A2:2009

IEC 61000-3-2:2005/A2:2009

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2012)

Cenelec

EN 61000-3-3:2008

lektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3: Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting

IEC 61000-3-3:2008

EN 61000-3-3:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2011)

Artikel 3.1.b

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-11: Limietwaarden - Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom tot 75 A en met voorwaardelijke aansluiting

IEC 61000-3-11:2000

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2003)

Artikel 3.1.b

Cenelec

EN 61000-3-12:2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-12: Limietwaarden - Limietwaarden voor harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare laagspanningsnet met ingangsstroom groter dan 16A en kleiner dan 75A per fase

IEC 61000-3-12:2004

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2004)

Artikel 3.1.b

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-12: Limietwaarden - Limietwaarden voor harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare laagspanningsnet met ingangsstroom > 16A en ≤ 75 A per fase

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

EN 61000-3-12:2005

Noot 2.1

16.6.2014

Artikel 3.1.b

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-1: Generieke normen - Immuniteit voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

IEC 61000-6-1:2005

EN 61000-6-1:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2009)

Artikel 3.1.b

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen

IEC 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.6.2008)

Artikel 3.1.b

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Algemene normen - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

IEC 61000-6-3:2006

EN 61000-6-3:2001

+ A11:2004

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2009)

Artikel 3.1.b

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

Noot 3

12.1.2014

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-4: Algemene normen - Emissienorm voor industriële omgevingen

IEC 61000-6-4:2006

EN 61000-6-4:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2009)

Artikel 3.1.b

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

Noot 3

12.1.2014

Cenelec

EN 62311:2008

Beoordeling van elektrische en elektronische apparatuur blootgesteld aan het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (0 Hz-300 GHz)

IEC 62311:2007 (Gewijzigd)

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

Cenelec

EN 62479:2010

Beoordeling van de bestendigheid van laag vermogen elektronische en elektrische apparatuur met de standaard beperkingen in verband met blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (10 MHz to 300 GHz)

IEC 62479:2010 (Gewijzigd)

EN 50371:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2013)

Artikel 3.1.a (& Artikel 2 2006/95/EG)

ETSI

EN 300 065-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Smalband telegrafie apparatuur voor direct printen, voor het ontvangen van meteorologische of navigatie informatie (NAVTEX) - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 065-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 065-3 V1.2.1

Electromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) – Smalband telegrafie apparatuur voor direct printen, voor het ontvangen van meteorologische of navigatie informatie (NAVTEX) - Deel 3: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.3 (e) van de R&TTE richtlijn

EN 300 065-3 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(28.2.2011)

Artikel 3.3

ETSI

EN 300 086-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Landmobiele dienst; Radioapparatuur met een interne of externe RF-connector, primair bedoeld voor analoge spraak; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 300 086-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2010)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 086-2 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Landmobiele dienst - Radioapparatuur met een interne of externe RF-connector, primair bedoeld voor analoge spraak - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 086-2 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.3.2012)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 113-2 V1.5.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Landmobiele dienst - Radioapparatuur voor de transmissie van data (en/of spraak) bij constante of niet-constante 'enveloppe' modulatie en met een antenne connector - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 113-2 V1.4.2

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 135-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Landmobiele dienst 27 MC-band (CB) radioapparatuur; Hoekgemoduleerde 27MC-band radioapparatuur (PR 27 radioapparatuur) Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 300 135-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2009)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 152-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM); Maritieme Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) bedoeld voor gebruik op 121,5 MHz of 121,5 MHz en 243 MHz tbv het lokaliseren van schepen nood; Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de wezenlijke vereisten, neergelegd in artikel 3.2 va de R&TTE Directive

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 152-3 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM); Maritieme Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) bedoeld voor gebruik op 121,5 MHz of 121,5 MHz en 243 MHz tbv het lokaliseren van schepen nood; Deel 3: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de wezenlijke vereisten, neergelegd in artikel 3.3e va de R&TTE Directive

Artikel 3.3

ETSI

EN 300 219-2 V1.1.1

Electromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Landmobiele dienst; Radioapparatuur die signalen uitzendt om een specifieke reactie in de ontvanger op te wekken; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 220-2 V2.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik apparatuur (SRD) - Radioapparatuur te gebruiken in het 25 MHz tot 1 000 MHz frequentiebereik met vermogen tot 500 mW - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen man artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 220-2 V2.1.2

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 220-2 V2.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur (SRD); Radioapparatuur te gebruiken in de frequentieband van 25 MHz tot 1 000 MHz en werkend met een vermogen tot hoogstens 500 mW; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 300 220-2 V2.3.1

Noot 2.1

28.2.2014

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Personenoproepdienst op eigen terrein; Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 296-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Landmobiele dienst - Radioapparatuur die gebruik maakt van integrale antennes primair bedoeld voor analoge spraak - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 296-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2010)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 296-2 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Landmobiele dienst - Radioapparatuur die gebruik maakt van integrale antennes primair bedoeld voor analoge spraak - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 296-2 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.3.2012)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 296-2 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Landmobiele dienst - Radioapparatuur die gebruik maakt van integrale antennes primair bedoeld voor analoge spraak - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 296-2 V1.3.1

Noot 2.1

31.5.2015

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 328 V1.7.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Breedbandtransmissiesystemen; Datatransmissieapparatuur werkend in de 2,4 GHz ISM-band die gebruikmaakt van breedbandmodulatietechnieken; Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 300 328 V1.6.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2008)

Artikel 3.2

Deze versie van de norm vestigt een vermoeden van conformiteit met de eisen van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 1999/5/EG, mits aan de volgende voorwaarde is voldaan: de apparatuur moet werken met een geschikt systeem voor gedeeld spectrumgebruik, bv. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid), enz., om te voldoen aan de eis in punt 4.3.5 van deze norm. Dat systeem moet gezamenlijk gebruik van de verschillende nu bestaande technologieën en toepassingen vergemakkelijken, waarbij gelijke toegang voor de gebruikers in geval van congestie gegarandeerd is (met degradatie van de dienstverlening aan alle gebruikers). De efficiëntie van de verschillende systemen voor gedeeld gebruik kan aan de hand van de desbetreffende punten van norm EN 300 328, versie 1.8., worden bepaald.

ETSI

EN 300 328 V1.8.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Breedband transmissiesystemen - Datatransmissie apparatuur werkend in de 2,4 GHz ISM band die gebruik maakt van breedband modulatie technieken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 328 V1.7.1

Noot 2.1

31.12.2014

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 330-2 V1.5.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik apparatuur (SRD) - Radioapparatuur in het frequentiegebied van 9 kHz tot 25 MHz en systemen met een inductieve lus in het frequentiegebied van 9 kHz tot 30 MHz - deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 330-2 V1.3.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 341-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Landmobiele dienst (RP 02); Radioapparatuur gebruikmakend van een geïntegreerde antenne, die signalen uitzendt om een specifieke reactie in de ontvanger op te wekken; Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 373-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Maritieme mobiele zenders en ontvangers voor gebruik in de MF en HF band - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 373-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 373-3 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Maritieme mobiele zenders en ontvangers voor gebruik in de MF en HF band - Deel 3: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.3 van de R&TTE richtlijn - Apparatuur met geïntegreerde of geassociëerde apparatuur voor klasse E Digital Selective Calling (DSC)

EN 300 373-3 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2011)

Artikel 3.3

ETSI

EN 300 390-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Landmobiele dienst; radioapparatuur bedoeld voor het verzenden van data (en spraak), met geïntegreerde antenne; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

ETS 300 390/A1 ED.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2001)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 422-2 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Draadloze microfoons werkend in de 25 MHz tot 3 GHz frequentie-band - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 422-2 V1.2.2

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 433-2 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) - Landmobiele dienst - CB radio apparatuur - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

EN 300 433-2 V1.1.2

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.3.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik apparatuur - Radioapparatuur voor gebruik in het 1 GHz tot 40 GHz frequentiegebied - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 440-2 V1.3.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2012)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Breedbandaudioverbindingen; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 471-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Landmobiele dienst; Regels voor Toegang en het Delen van gezamenlijk gebruikte kanalen door apparatuur die voldoet aan EN 300 113; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 609-4 V9.2.1

Wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (GSM) - Deel 4: Geharmoniseerde EN voor GSM tussenversterkers welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 609-4 V10.2.1

Wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (GSM) - Deel 4: Geharmoniseerde EN voor GSM tussenversterkers welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 609-4 V9.2.1

Noot 2.1

31.8.2014

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 674-2-1 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Telematica voor wegvervoer en -verkeer (RTTT); Specifieke zendapparatuur voor korteafstandcommunicatie (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) werkend in de 5,8 GHz industriële en medische (ISM) band; Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn; Subdeel 1: Eisen voor wegbermapparaten

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 674-2-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Telematica voor wegvervoer en -verkeer (RTTT); Specifieke zendapparatuur voor korteafstandcommunicatie (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) werkend in de 5,8 GHz industriële en medische (ISM) band; Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn; Subdeel 2: Eisen voor voertuigapparaten

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 676-2 V1.5.1

Handset, mobiele en vaste VHF zenders voor grondgebruik, voor mobiele diensten voor de luchtvaart, gebruik makend van AM modulatie - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 676-2 V1.4.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 698-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM); Radiotelefonie zenders en ontvangers tbv de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF banden en te gebruiken in de binnenvaart; Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de wezenlijke vereisten, neergelegd in artikel 3.2 va de R&TTE Directive

EN 300 698-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2010)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 698-3 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM); Radiotelefonie zenders en ontvangers tbv de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF banden en te gebruiken in de binnenvaart; Deel 3: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de wezenlijke vereisten, neergelegd in artikel 3.3e va de R&TTE Directive

EN 300 698-3 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2010)

Artikel 3.3

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Lawinebakens; Zend-ontvangsystemen; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Lawinebakens; Zend-ontvangsystemen; Deel 3: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 3, onder e), van de R&TTE-richtlijn

EN 300 718-3 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.3

ETSI

EN 300 720-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Communicatiesystemen en uitrusting aan boord van schepen met ultrahoge frequentie (UHF); Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE richtlijn

EN 300 720-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.7.2009)

Artikel 3.2

ETSI

EN 300 761-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur (SRD); Automatische voertuigidentificatie (AVI) voor spoorwegen, werkend in het 2,45 GHz-frequentiegebied; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 025-2 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - VHF radiotelefonie-apparatuur voor algemene communicatie en aanverwante apparatuur voor Klasse D Digital Selective Calling (DSC) - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 300 162-2 V1.2.1

EN 301 025-2 V1.3.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2012)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 025-3 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - VHF radiotelefonie-apparatuur voor algemene communicatie en aanverwante apparatuur voor Klasse D Digital Selective Calling (DSC) - Deel 3: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.3 (e) van de R&TTE richtlijn

EN 301 025-3 V1.3.1

EN 300 162-3 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2012)

Artikel 3.3

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kort bereik apparatuur; Telematica voor wegvervoer- en verkeer (RTTT); Radarapparatuur werkend in de frequentieband van 76 GHz tot 77 GHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 091-2 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2008)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.3

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Landmobiele dienst; Radioapparatuur voor analoge en/of digitale communicatie (spraak en/of data) werkend op smalbandkanalen en met een antenneconnector; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 166-2 V1.2.2

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 178-2 V1.2.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Draagbare VHF-radiotelefonieapparatuur t.b.v. de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF-banden (uitsluitend t.b.v. van niet-GMDSS-toepassingen); Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 178-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.10.2008)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Draadloze audioapparatuur in het gebied van 25 MHz tot 2 000 MHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 357-2 V1.3.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2010)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 360 V1.2.1

Satellietgrondstations en –systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor Satellite Interactive Terminals (SIT) en Satellite User Terminals (SUT) die zenden naar satellieten in een geostationaire baan in de frequentiebanden van 27,5 GHz tot 29,5 GHz, die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 360 V1.1.3

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2007)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 406 V2.1.1

Digitaal verbeterde draadloze telecommunicatie (DECT) - Geharmoniseerde EN voor digitaal verbeterde draadloze telecommunicatie (DECT) welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Algemene radio

EN 301 406 V1.5.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 423 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Geharmoniseerde norm voor het Terrestrial Flight Telecommunications System, krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

TBR 023 ED.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2002)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 426 V1.2.1

Satelliet grondstations en systemen (SES); Geharmonizeerde EN voor Land mobiele satelliet grondstations (LMES) en Maritieme mobiele satelliet grondstations (MMES) niet bedoeld voor nood en veiligheidsverkeer werkend in de 1,5/1,6 GHz frequentiebanden, welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn

EN 301 426 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2002)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 427 V1.2.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor mobiele satellietgrondstations (MES), met uitzondering van mobiele satellietgrondstations aan boord van vliegtuigen, t.b.v. lage bitsnelheden, werkend in de 11/12/14 GHz-banden die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 427 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2003)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 428 V1.3.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor terminals met zeer kleine openingshoek (VSAT); Zend-, zend/ontvang- of ontvangsatellietgrondstations die in de 11/12/14 GHz-banden werken die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 428 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2007)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 430 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor verplaatsbare satellietgrondstations ten behoeve van reportageverbindingen (SNG TES), werkend in de frequentiebanden 11-12/13-14 GHz die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

TBR 030 ED.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2001)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 441 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor mobiele grondstations (MES), inclusief handsets voor Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in de banden 1,6/2,4 GHz als onderdeel van de mobiele satellietdienst (MSS) die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

TBR 041 ED.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2001)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 442 V1.2.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) - Geharmoniseerde EN voor mobiele grondstations (MESs), waaronder draagbare grondstations voor persoonlijke satellietcommunicatienetwerken (S-PCN) in de 2.0 GHz banden onder de mobiele satellietdienst (MMS) welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 301 442 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2012)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 443 V1.3.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor terminals met zeer kleine openingshoek (VSAT); Zend-, ontvang-, of zend/ontvangapparatuur in satellietgrondstations, werkend in de frequentiebanden 4 en 6 GHz die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 443 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2007)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 444 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor landmobiele satellietgrondstations (LMES) ten behoeve van spraak en/of datacommunicatie werkend in de 1,5 en 1,6 GHz-banden die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

TBR 044 ED.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2001)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 444 V1.2.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor landmobiele satellietgrondstations (LMES) ten behoeve van spraak en/of datacommunicatie werkend in de 1,5 en 1,6 GHz-banden die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 444 V1.1.1

Noot 2.1

30.4.2015

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 444 V1.2.2

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor landmobiele satellietgrondstations (LMES) ten behoeve van spraak en/of datacommunicatie werkend in de 1,5 en 1,6 GHz-banden die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 444 V1.2.1

Noot 2.1

30.9.2016

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 447 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor satellietgrondstations aan boord van schepen (ESVs) in de 4/6 GHz-frequentiebanden toegewezen aan de vaste satellietdienst (FSS) die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 449 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Geharmoniseerde EN voor CDMA spread spectrum basisstations werkend in de 450 MHz cellulaire band (CDMA 450) en de 410, 450 en 870 MHz PAMR-banden (CDMA-PAMR) die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 459 V1.4.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor voor Satellite Interactieve Terminals (SIT) en Satellite User Terminals (SUT) die zenden naar satellieten in een geostationaire baan, werkend in de 29,5 tot 30,0 GHz-band, die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 459 V1.3.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.3.2009)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 1: Algemene technische vereisten

EN 301 489-1 V1.8.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2013)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-10 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 10: Specifieke voorwaarden voor eerste (CT1 en CT1+) en tweede generatie (CT2) draadloze telefoonapparatuur

EN 301 489-10 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-11 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 11: Specifieke voorwaarden voor aardse radio-omroepzenders

EN 301 489-11 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2007)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-12 V2.2.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM): EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten: Deel 12: Specifieke voorwaarden voor terminals met zeer kleine openingshoek (VSAT), interactieve satellietgrondstations werkend in het frequentiebereik tussen 4 GHz en 30 GHz in de vaste satellietdienst (FSS)

EN 301 489-12 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2010)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-13 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 13: Specifieke voorwaarden voor 27 MHz CB radio- en aanverwante apparatuur (spraak en niet-spraak)

EN 301 489-13 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-14 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 14: Specifieke voorwaarden voor analoge en digitale aardse TV-omroepzenders

EN 301 489-14 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.7.2006)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-15 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 15: Specifieke voorwaarden voor in de handel verkrijgbare apparatuur voor radiozendamateurs

EN 301 489-15 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-16 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 16: Specifieke voorwaarden voor analoge cellulaire radiocommunicatieapparatuur, mobiel en draagbaar

EN 301 489-16 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-17 V2.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radio spectrum aangelegenheden (ERM); Elektromagnetische compatibiliteits (EMC) norm voor radio apparatuur; Deel 17: Specifieke voorwaarden voor breedband data zendsystemen

EN 301 489-17 V1.3.2

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2011)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-17 V2.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radio spectrum aangelegenheden (ERM); Elektromagnetische compatibiliteits (EMC) norm voor radio apparatuur; Deel 17: Specifieke voorwaarden voor breedband data zendsystemen

EN 301 489-17 V2.1.1

Noot 2.1

31.5.2014

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-18 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 18: Specifieke voorwaarden voor Terrestrial Trunked Radio (TETRA) apparatuur

EN 301 489-18 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-19 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 19: Specifieke voorwaarden voor mobiele grondstations voor alleen ontvangst, ROMES) voor datacommunicatie, werkend in de 1,5 GHz-band

EN 301 489-19 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-2 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 2: Specifieke voorwaarden voor personenoproepsystemen

EN 301 489-2 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-20 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 20: Specifieke voorwaarden voor mobiele grondstations (MES) voor gebruik in de mobiele satellietdienst (MSS)

EN 301 489-20 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-22 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 22: Specifieke eisen voor vaste en mobiele VHF-grondapparatuur voor de luchtvaart

EN 301 489-22 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(28.2.2007)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-23 V1.5.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radio apparatuur en diensten - Deel 23: Specifieke condities voor IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA en E-UTRA) Basis station (BS) radio, versterker en bijbehorende apparatuur

EN 301 489-23 V1.4.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2013)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-24 V1.5.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radio apparatuur en diensten; Deel 24: Specifieke condities voor IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA en E-UTRA) voor mobiele en draagbare (UE) radio en bijbehorende apparatuur

EN 301 489-24 V1.4.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.7.2012)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-25 V2.3.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 25: Specifieke voorwaarden voor CDMA 1x Spread Spectrum mobiele stations en hulpapparatuur

EN 301 489-25 V2.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2007)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-26 V2.3.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 26: Specifieke voorwaarden voor CDMA 1x Spread Spectrum basisstations, versterkers en hulpapparatuur

EN 301 489-26 V2.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2007)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-27 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 27: Specifieke voorwaarden voor actieve medische implantaten met ultralaag vermogen (ULP-AMI) en gerelateerde randapparatuur (ULP-AMI-P)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-28 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 28: Specifieke voorwaarden voor draadloze digitale videoverbindingen

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-29 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 29: Specifieke voorwaarden voor 'Medical Data Service Devices' (MEDS) werkend binnen de 401 MHz- tot 402 MHz- en 405 MHz- tot 406 MHz-banden

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-3 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 3: Specifieke voorwaarden voor kortbereikapparatuur (SRD), werkend op frequenties tussen 9 kHz en 40 GHz

EN 301 489-3 V1.3.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-3 V1.6.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) norm voor radio apparatuur en radiodiensten - Deel 3: Specifieke vereisten voor apparatuur t.b.v. korte afstand communicatie, werkend op frequenties tussen 9 kHz en 246 GHz

EN 301 489-3 V1.4.1

Noot 2.1

31.5.2015

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 489-31 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 31: Specifieke voorwaarden voor apparatuur in de 9 kHz tot 315 kHz-band voor actieve medische implantaten (ULP-AMI) met ultralaag vermogen en gerelateerde randapparatuur (ULP-AMI-P)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-32 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 32: Specifieke voorwaarden voor Radartoepassingen voor bodem- en wandsondering

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-33 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 33: Specifieke voorwaarden voor Ultra Wide Band (UWB) communicatiemiddelen

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-34 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) - Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) norm voor radio apparatuur en radiodiensten - Deel 34: Specifieke voorwaarden voor externe voedingen (EPS) voor mobiele telefoons

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-34 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) - Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) norm voor radio apparatuur en radiodiensten - Deel 34: Specifieke voorwaarden voor externe voedingen (EPS) voor mobiele telefoons

EN 301 489-34 V1.1.1

Noot 2.1

28.2.2014

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) - Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten - Deel 34: Specifieke voorwaarden voor externe voedingen (EPS) voor mobiele telefoons

EN 301 489-34 V1.3.1

Noot 2.1

28.2.2015

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-4 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radio spectrum aangelegenheden (ERM); Elektromagnetische compatibiliteits (EMC) norm voor radio apparatuur en diensten; Deel 4: Specifieke voorwaarden voor vaste radio verbindingen, basis stations voor breedband data zendsystemen, aanvullende apparatuur en diensten

EN 301 489-4 V1.3.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2011)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-4 V2.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radio spectrum aangelegenheden (ERM) - Elektromagnetische compatibiliteits (EMC) norm voor radio apparatuur en diensten - Deel 4: Specifieke voorwaarden voor vaste radio verbindingen en aanvullende apparatuur

EN 301 489-4 V1.4.1

Noot 2.1

31.8.2014

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 489-5 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 5: Specifieke voorwaarden voor besloten landmobiele radiosystemen (PMR) en aanverwante apparatuur (spraak en niet-spraak)

EN 301 489-5 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-50 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) - Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten - Deel 50: Speciale voorwaarden voor Cellulair communicatie basisstation (BS), tussenversterker en bijbehorende apparatuur

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 489-6 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 6: Specifieke voorwaarden voor Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) apparatuur

EN 301 489-6 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.5.2010)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-7 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 7: Specifieke voorwaarden voor mobiele en draagbare radio- en aanvullende apparatuur van digitale cellulaire radiotelecommunicatiesystemen (GSM en DCS)

EN 301 489-7 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2009)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-8 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 8: Specifieke voorwaarden voor GSM-basisstations

EN 301 489-8 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2005)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 489-9 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 9: Specifieke voorwaarden voor draadloze microfoons en overeenkomstige radiofrequente (RF) audioverbindingsapparatuur, draadloze audio- en in-het-oormonitoringapparatuur

EN 301 489-9 V1.3.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2009)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 502 V10.2.1

Wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (GSM) - Geharmoniseerde EN voor basisstation apparatuur welke invulling geeft aan de essentiele eisen van artikel 3.2. van de R&TTE richtlijn

EN 301 502 V9.2.1

Noot 2.1

31.8.2014

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 502 V9.2.1

Wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (GSM) - Geharmoniseerde EN voor basisstation apparatuur welke invulling geeft aan de essentiele eisen van artikel 3.2. van de R&TTE richtlijn

EN 301 502 V8.1.2

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.7.2012)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (GSM); Geharmoniseerde EN voor mobiele apparatuur in de GSM 900- en GSM 1800-frequentiebanden die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 511 V7.0.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2004)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 526 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Geharmoniseerde EN voor CDMA spread spectrum mobiele stations werkend in de 450 MHz cellulaire band (CDMA 450) en de 410, 450 en 870 MHz PAMR-banden (CSMA-PAMR) die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 559-2 V1.1.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) -Kort bereik apparatuur (SRD) - Laag vermogen actieve medische implantaten (LP-AM) werkend in de frequentiebanden van 2 483,5 MHz tot 2 500 MHz - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 681 V1.4.1

Satelliet grondstations en systemen (SES) - Geharmoniseerde EN voor Mobiele grondstations (MESs) van geostationaire mobiele satellietsystemen, inclusief handsets voor Persoonlijke Communicatie Netwerken via Satelliet (S-PCN) in de banden 1,5/1,6 GHz als onderdeel van de mobiele satellietdienst (MSS) welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 301 681 V1.3.2

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 721 V1.2.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN ten behoeve van mobiele grondstations (MES) voor communicatie met lage bitsnelheid (LBRDC), gebruikmakend van Low Earth Orbit (LEO) satellieten, werkend op frequenties lager dan 1 GHz die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 721 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.3.2002)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 783-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Land mobiele diensten - Commercieel beschikbare amateur radio-apparatuur - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 301 783-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 796 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Geharmoniseerde EN voor CT1 en CT1+ draadloze telefoonapparatuur die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 797 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Geharmoniseerde EN voor CT2 draadloze telefoonapparatuur die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 839-2 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik apparatuur (SRD) - Actieve medische implantaten met ultra-laag vermogen (ULP-AMI) en randapparatuur (ULP-AMI-P) in het frequentiegebied 402 MHz tot 405 MHz - Deel 2: Geharmonizeerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 301 839-2 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 840-2 V1.1.1

Electromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Digitale radiomicrofoons werkend in de door de CEPT geharmoniseerde frequentieband van 1 785 MHz tot 1 800 MHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 841-3 V1.1.1

VHF lucht-grond Digital Link (VDL) Mode 2 - Technische eigenschappen en meetmethodes voor grondapparatuur - Deel 3: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 843-1 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor maritieme radioapparatuur en radiodiensten; Deel 1 Algemene technische vereisten

EN 301 843-1 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.3.2006)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 843-1 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor maritieme radioapparatuur en radiodiensten; Deel 1 Algemene technische vereisten

EN 301 843-1 V1.2.1

Noot 2.1

31.5.2014

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 843-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor maritieme radioapparatuur en radiodiensten; Deel 2: Specifieke voorwaarden voor VHF radiotelefoon zend- en ontvangstapparatuur

EN 301 843-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.3.2006)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 843-4 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor maritieme radioapparatuur en radiodiensten; Deel 4: Specifieke voorwaarden voor Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) NAVTEX-ontvangers

EN 301 843-4 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.3.2006)

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 843-5 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor maritieme radioapparatuur en radiodiensten; Deel 5: Specifieke voorwaarden voor MF/HF-radiotelefonie zend- en ontvangstapparatuur

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 843-6 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor maritieme radioapparatuur en radiodiensten; Deel 6: Specifieke voorwaarden voor grondstations aan boord van schepen werkend in frequentiebanden boven 3 GHz

Artikel 3.1.b

ETSI

EN 301 893 V1.6.1

Breedbandradiotoegangsnetwerken (BRAN); 5 Ghz high performance RLAN; Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 893 V1.5.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2012)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 893 V1.7.1

Breedbandradiotoegangsnetwerken (BRAN); 5 Ghz high performance RLAN; Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 893 V1.6.1

Noot 2.1

31.12.2014

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-1 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 1: Introductie en algemene eisen

EN 301 908-1 V4.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-1 V6.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 1: Introductie en algemene eisen

EN 301 908-1 V5.2.1

Noot 2.1

31.1.2015

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-10 V4.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Basisstations (BS) en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derde generatie cellulaire netwerken - Deel 10: Geharmoniseerde EN voor IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 301 908-10 V2.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-11 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (tussenversterkers)

EN 301 908-11 V4.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-12 V4.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Basis stations (BS), tussenversterkers en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derde generatie cellulaire netwerken - Deel 12: Geharmoniseerde EN voor IMT-2000, CDMA multi-carrier (cdma2000) (tussenversterker) welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 301 908-12 V3.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-13 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 13: gebruikersapparatuur (UE) voor Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA)

EN 301 908-13 V4.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-14 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 14: Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA) - basis stations (BS)

EN 301 908-14 V4.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-15 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 15: Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA FDD) (tussenversterkers)

EN 301 908-15 V4.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-16 V4.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Basisstations (BS), tussenversterkers en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derde generatie cellulaire netwerken - Deel 16: Geharmoniseerde EN voor IMT-2000, Geëvolueerde CDMA Multi-Carrier Ultra Mobiele Breedband (UMB) (UE) welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-17 V4.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Basisstations (BS), tussenversterkers en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derde generatie cellulaire netwerken - Deel 17: Geharmoniseerde EN voor IMT-2000, Geëvolueerde CDMA Multi-Carrier Ultra Mobiele Breedband (UMB) (BS) welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-18 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 18: E-UTRA, UTRA en GSM/EDGE Multi-Standaard Radio (MSR) basis station (BS)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-18 V6.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 18: E-UTRA, UTRA en GSM/EDGE Multi-Standaard Radio (MSR) basis station (BS)

EN 301 908-18 V5.2.1

Noot 2.1

31.8.2014

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-19 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD gebruikersapparatuur (UE)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-19 V6.2.1

IMTcellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD gebruikersapparatuur (UE)

EN 301 908-19 V5.2.1

Noot 2.1

31.3.2015

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur (UE)

EN 301 908-2 V4.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-2 V5.4.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur (UE)

EN 301 908-2 V5.2.1

Noot 2.1

30.9.2014

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-20 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 20: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) FDD gebruikersapparatuur (BS)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-20 V6.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 20: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) TDD basis stations (BS)

EN 301 908-20 V5.2.1

Noot 2.1

30.9.2014

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-21 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 20: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) FDD gebruikersapparatuur (UE)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-22 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 22: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) basisstations (BS)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-3 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) basisstations (BS)

EN 301 908-3 V4.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-4 V5.2.1

IMTcellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 4: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) gebruikersapparatuur (UE)

EN 301 908-4 V4.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-4 V6.2.1

IMTcellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 4: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) gebruikersapparatuur (UE)

EN 301 908-4 V5.2.1

Noot 2.1

31.3.2015

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-5 V5.2.1

IMTcellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 5: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) basisstations (BS)

EN 301 908-5 V4.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-6 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 6: CDMA TDD (UTRA TDD) gebruikersapparatuur (UE)

EN 301 908-6 V4.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-7 V5.2.1

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 7: CDMA TDD (UTRA TDD) basisstations (BS)

EN 301 908-7 V4.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-8 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Basisstations (BS) en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derde generatie cellulaire netwerken; Deel 8: Geharmoniseerde EN voor IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (UE), die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-9 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Basisstations (BS) en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derde generatie cellulaire netwerken; Deel 9: Geharmoniseerde EN voor IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (BS), die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 929-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); VHF-zenders en -ontvangers gebruikt als kuststations voor GMDSS en andere toepassingen in de maritieme mobiele dienst; Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 301 929-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2008)

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 997-2 V1.1.1

Transmissie en multiplexing (TM); Multipoortapparatuur; Radioapparatuur voor gebruik in draadloze multimediasystemen (MWS) in de frequentieband van 40,5 GHz tot 43,5 GHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 017-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Zendapparatuur voor amplitudemodulatie (AM) radio-omroepzenders; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Zendapparatuur voor frequentiegemoduleerde radio-omroepzenders (FM); Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 302 018-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2007)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 054-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Meteorologische hulpmiddelen (Met Aids); Radiosondes voor gebruik in de frequentieband van 400,15 MHz tot 406 MHz en werkend met een maximaal zendvermogen van 200 mW; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Draadloze videoverbindingen (WVL) in de 1,3 GHz- tot 50 GHz-frequentieband; Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 065 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Ultra-breedband technologie voor communicatie doelen - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 065 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2012)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Radartoepassingen voor bodem- en wandsondering (GPR/WPR); Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 302 066-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2009)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Zendapparatuur voor aardse digitale radio omroep (T-DAB); Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 186 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor mobiele satellietgrondstations aan boord van vliegtuigen (AESs) werkend in de frequentiebanden 11/12/14 GHz die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Navigatieradar voor gebruik op binnenwateren; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 195-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Radioapparatuur in het frequentiegebied van 9 kHz tot 315 kHz voor actieve medische implantaten met ultralaag vermogen (ULP-AMI) en toebehoren; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 208-2 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Radiofrequentie identificatie apparatuur die in de 865 MHz tot 868 MHz band werkt, met vermogens tot 2 W - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 208-2 V1.3.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.3.1

Vaste radiosystemen - Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes - Deel 2-2: Digitale systemen opererend in frequentiebanden waar frequentie co-ordinatie is toegepast - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 217-2-2 V1.2.3

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.4.1

Vaste radiosystemen - Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes - Deel 2-2: Digitale systemen opererend in frequentiebanden waar frequentie co-ordinatie is toegepast - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 217-2-2 V1.3.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2012)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.1.1

Vaste radiosystemen - Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes - Deel 2-2: Digitale systemen opererend in frequentiebanden waar frequentie co-ordinatie is toegepast - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 217-2-2 V1.4.1

Noot 2.1

31.3.2015

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 217-3 V1.3.1

Vaste radiosystemen - Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes - Deel 3: Apparatuur opererend in frequentiebanden waar zowel frequentie-gecoördineerd als frequentie-ongecoördineerd bedrijf zijn toegepast - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 217-3 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 217-3 V2.1.1

Vaste radiosystemen - Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes - Deel 3: Apparatuur werkend in frequentiebanden waar zowel frequentie-gecoördineerd als frequentie-ongecoördineerd bedrijf kunnen worden toegepast - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 217-3 V1.3.1

Noot 2.1

31.3.2015

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.5.1

Vaste radiosystemen - Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes - Deel 4-2: Antennes - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 217-4-2 V1.4.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.10.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Radiozendapparatuur voor de digitale mondiale radio-omroep (DRM); Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 248 V1.1.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Navigatieradar voor gebruik op 'non-SOLAS'-schepen; Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik apparatuur - Telematica voor wegvervoer en -verkeer (RTTT) - Kort bereik radar installaties werkend in de 77 GHz tot 81 GHz band - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 288-2 V1.3.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur; Telematica voor wegvervoer en -verkeer (RTTT); Radarapparatuur met kort bereik, werkend in de 24 GHz-band; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 302 288-2 V1.2.2

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.10.2010)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur; Telematica voor wegvervoer en -verkeer (RTTT); Radarapparatuur met kort bereik, werkend in de 24 GHz-band; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 302 288-2 V1.3.2

Noot 2.1

31.12.2013

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 291-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur (SRD); Inductieve datacommunicatie apparatuur met kort bereik werkend op 13,56 MHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Zendapparatuur voor de aardse digitale televisie omroep (DVB-T) - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 296 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(28.2.2013)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 297 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Zendapparatuur voor de analoge televisieomroep; Geharmoniseerde EN krachtens artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Vaste radiosystemen; Uitrusting en antennes met meerdere poorten; Deel 2 Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn voor digitale radioapparatuur met meerdere poorten

EN 302 326-2 V1.1.2

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.3.2009)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 326-3 V1.3.1

Vaste radiosystemen; Uitrusting en antennes met meerdere poorten; Deel 3: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn voor radioantennes met meerdere poorten

EN 302 326-3 V1.2.2

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.10.2009)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 340 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmoniseerde EN voor satellietgrondstations aan boord van schepen (ESVs) in de 11/12/14 GHz-frequentiebanden toegewezen aan de vaste satellietdienst (FSS) die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 372-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik apparatuur (SRD) - Apparatuur voor detectie en beweging - Tankniveau-sondering radar (TLPR) werkend in de frequentie banden 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz en 77 GHz - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE Directive

EN 302 372-2 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2012)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 426 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Geharmoniseerde EN voor CDMA spread spectrum versterkers werkend in de 450 MHz cellulaire band (CDMA450) en de 410, 450 en 870 MHz PAMR-banden (CDMA PAMR) die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 435-2 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM) - Apparatuur voor kort bereik (SRD) - Technische kenmerken voor SRD apparatuur die gebruik maakt van ultra breedband technologie (UWB) - Bouwstofanalyse en apparatuur voor classificatie toepassingen werkend in de frequentiebanden van 2,2 GHz tot 8,5 GHz - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 435-2 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 448 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Geharmonizeerde EN voor het volgen van grondstations op treinen (ESTs), werkend in de 14/12 GHz-frequentiebanden, die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 454-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Meteorologische hulpmiddelen (Met Aids); Radiosondes voor gebruik in de 1 668,4 MHz- tot 1 690 MHz-frequentiebanden; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 480 V1.1.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Geharmoniseerde EN voor het GSM-boordsysteem in de luchtvaart die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 498-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik apparatuur (SRD) - Technische eigenschappen voor SRD apparatuur die gebruik maakt van ultra wideband technologie (UWB) - Object herkenning en karakteriseringstoepassingen voor elektrisch gereedschap werkend in de frequentieband van 2.2 GHz tot 8,5 GHz -Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 500-2 V2.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM) - Kort bereik apparatuur (SRD) die gebruik maakt van ultrabreedbandtechnologie (UWB) -Positievolgapparatuur werkend in het frequentiegebied van 6 GHz tot 9 GHz - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 500-2 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.7.2012)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 502 V1.2.1

Breedbandradionetwerken (BRAN); Vaste breedbandsystemen voor dataoverdracht in de 5,8 GHz-band; Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

EN 302 502 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.3.2010)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Radioapparatuur in het frequentiegebied van 30 MHz tot 37,5 MHz, voor actieve medische membraanimplantaten en toebehoren met ultralaag vermogen; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur (SRD); Radioapparatuur in het frequentiegebied van 315 kHz tot 600 kHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 537-2 V1.1.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur (SRD); Systemen voor medische gegevensdiensten met ultralaag vermogen in het frequentiegebied 401 MHz tot 402 MHz en 405 MHz tot 406 MHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 544-1 V1.1.2

Breedband gegevenstransmissiesystemen werkend in de 2 500 MHz tot 2 690 MHz freguentieband - Deel 1: TDD basisstations - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 544-1 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 544-2 V1.1.1

Breedbandgegevenstransmissiesystemen werkend in de 2 500 MHz- tot 2 690 MHz-frequentieband; Deel 2: TDD-gebruikersapparatuurstations; Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 561 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Landmobiele dienst - Radioapparatuur die gebruik maakt van constante of niet-constante enveloppe modulatie die werkt in een kanaal bandbreedte van 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz of 150 kHz - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 561 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2011)

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 567 V1.1.1

Breedband radiotoegangsnetwerken (BRAN);60 GHz multiple-gigabit WAS/RLAN systemen; Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Breedband radiotoegangsnetwerken (BRAN);60 GHz multiple-gigabit WAS/RLAN systemen; Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 567 V1.1.1

Noot 2.1

31.10.2013

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 571 V1.1.1

Intelligente transportsystemen (ITS); Radiocommunicatie apparatuur werkend in de 5 855 MHz- tot 5 925 MHz-frequentieband; Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 574-1 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) - Geharmoniseerde norm voor satellietgrondstations voor MSS werkend in de 1 980 MHz tot 2 010 MHz (grond naar ruimte) en 2 170 MHz tot 2 200 MHz (ruimte naar grond) frequentiebanden - Deel 1: complementaire aardecomponent (CGC) voor Wideband systemen - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 574-2 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) - Geharmoniseerde norm voor satellietgrondstations voor MSS werkend in de 1 980 MHz tot 2 010 MHz (grond naar ruimte) en 2 170 MHz tot 2 200 MHz (ruimte naar grond) frequentiebanden - Deel 2: Gebruikersapparatuur (UE) voor Wideband systemen - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 574-3 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) - Geharmoniseerde norm voor satellietgrondstations voor MSS werkend in de 1 980 MHz tot 2 010 MHz (grond naar ruimte) en 2 170 MHz tot 2 200 MHz (ruimte naar grond) frequentiebanden - Deel 3: Gebruikersapparatuur (UE) voor smalbandsystemen - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur (SRD); Radioapparatuur voor Eurobaken spoorwegsystemen; Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 609 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Kortbereikapparatuur (SRD); Radioapparatuur voor Euroloop spoorwegsystemen; Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 617-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) -UHF radio zenders, ontvangers en zend-ontvangers voor gebruik op land, voor de UHF luchtmobiele dienst die gebruik maakt van amplitude modulatie - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 623 V1.1.1

Draadloze breedbandtoegangssystemen (BWA) in de 3 400 MHz- tot 3 800 MHz-frequentieband; Mobiele eindstations; Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 625 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 5 GHz breedband rampen bestrijdingstoepassingen (BBDR) - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 645 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik apparatuur - Tussenversterkers voor wereldwijde navigatie satelliet systemen (GNSS) - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Intelligente transportsystemen (ITS) - Radiocommunicatie-apparatuur werkend in de 63 GHz tot 64 GHz frequentie-band - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 729-2 V1.1.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM) - Kort bereik apparatuur (SRD) - Niveau peilradar (LPR) werkend in het frequentiegebied van 6 GHz tot 8,5 GHz, 24,05 GHz tot 26,5 GHz, 57 GHz tot 64 GHz, 75 GHz tot 85 GHz - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Actieve radar doelvergroters - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 774 V1.1.1

Draadloze breedband toegangssystemen (BWA) in de 3 400 MHz tot 3 800 MHz frequentieband - Basisstations - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 774 V1.2.1

Draadloze breedband toegangssystemen (BWA) in de 3 400 MHz tot 3 800 MHz frequentieband - Basisstations - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

EN 302 774 V1.1.1

Noot 2.1

31.12.2013

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 858-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Telematica voor wegvervoer en -verkeer (RTTT) - Kort bereik radarapparatuur werkend in de frequentieband 24,05 GHz tot 24,25 GHz voor toepassing in automobielen - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 885-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Draagbare VHF radiotelefonie apparatuur voor de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF banden met geintegreerde handset klasse D DSC - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 885-3 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Draagbare VHF radiotelefonie apparatuur voor de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF banden met geintegreerde handset klasse D DSC - Deel 3: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.3(e) van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.3

ETSI

EN 302 961-2 V1.2.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Maritiem persoonlijk noodbaken bedoeld voor gebruik op 121,5 MHz voor zoek- en reddingsdoeleinden - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 977 V1.1.2

Satellietgrondstations en -systemen (SES) - Geharmoniseerde EN voor vaste grondstations werkend in de 12/14 GHz frequentie band welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 998-1 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Zendapparatuur voor aardse mobile TV voor multimedia en multicast diensten - Deel 1: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 302 998-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Zendapparatuur voor aardse mobiele TV voor multimedia en multicast diensten - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn, test opstellingen voor zenders die gebruik maken van OFDM technologie

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 035-1 V1.2.1

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Geharmoniseerde EN voor TETRA-apparatuur die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn; Deel 1: Voice en Data (V+D)

EN 303 035-1 V1.1.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2003)

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 035-2 V1.2.2

Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Geharmoniseerde EN voor TETRA-apparatuur die de essentiële eisen dekt van artikel 3, lid 2, van de R&TTE-richtlijn; Deel 2: Directe Mode Operation (DMO)

EN 303 035-2 V1.2.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.10.2004)

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 084 V1.1.1

Grond gebonden augmentatiesysteem (GBAS) VHF grond-lucht Data Omroep (VDB) - Technische eigenschappen en meetmethoden voor grond gebonden apparatuur - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 213-6-1 V1.1.1

Geavanceerd begeleiding en controle system voor verplaatsingsen over land (A-SMGCS) - Deel 6: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn voor opgestelde radarsensoren voor verplaatsingen over land - Sub-deel 1: Sensoren die gebruik maken van pulssignalen en een zendvermogen tot 100kW

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 978 V1.1.2

Satellietgrondstations en -systemen (SES) - Geharmoniseerde EN voor grondstations op mobiele platforms (ESOMP) voor het zenden naar satellieten in een geostationaire baan in de 27,5 tot 30,0 GHz frequentiebanden welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

EN 305 550-2 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) - Kort bereik apparatuur (SRD) - Radioapparatuur te gebruiken in het 40 GHz tot 246 GHz frequentiegebied - Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn

Artikel 3.2

ETSI

ETS 300 487/A1 ED.1

Satellietgrondstations en systemen (SES); Mobiele grondstations voor alleen ontvangst (ROMES) werkend op de 1,5 GHz-frequentieband voor datacommunicatie; Radiofrequentie (RF) specificaties

Artikel 3.2

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

NOOT:

Verder kunnen normen die gepubliceerd zijn volgens richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 90/385/EEG en 93/42/EEG gebruikt worden om de overeenstemming met artikel 3, lid 1, onder a), en b) van richtlijn 1999/5/EG aan te tonen.

Producten worden verondersteld in overeenstemming met de richtlijn te zijn, als zij voldoen aan de eisen voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd.

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden.

Verwijzingen naar corrigenda "…/AC:YYYY" worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Europese Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op de Europa-site:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)