Home

Fusie en overdracht van portefeuille — Besluit nr. 705 tot goedkeuring van de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Societatea Alico Asigurări România SA aan Societatea Metropolitan Life Asigurări SA, de fusie door overneming van de twee maatschappijen en de intrekking van de erkenning van Societatea Alico Asigurări România SA (Bekendmaking conform Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende levensverzekering)

Fusie en overdracht van portefeuille — Besluit nr. 705 tot goedkeuring van de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Societatea Alico Asigurări România SA aan Societatea Metropolitan Life Asigurări SA, de fusie door overneming van de twee maatschappijen en de intrekking van de erkenning van Societatea Alico Asigurări România SA (Bekendmaking conform Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende levensverzekering)

29.11.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 349/4


Fusie en overdracht van portefeuille

Besluit nr. 705 tot goedkeuring van de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Societatea Alico Asigurări România SA aan Societatea Metropolitan Life Asigurări SA, de fusie door overneming van de twee maatschappijen en de intrekking van de erkenning van Societatea Alico Asigurări România SA

(Bekendmaking conform Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende levensverzekering)

2013/C 349/03

Verzekeringsonderneming

Alico Asigurări România SA, waarvan de zetel gevestigd is in Boekarest, Bdul Lascăr Catargiu nr. 47-53, et. 4, sector 1, România, J40/12746/15.12.1998, CUI 11304080

Metropolitan Life Asigurări SA, waarvan de zetel gevestigd is in Boekarest, Bdul Lascăr Catargiu nr. 47-53, et. 4, Unitatea 4Bprim, sector 1, România, J40/9186/18.10.1999, CUI 12295479

Datum, inwerkingtreding en aard van het besluit

Besluit nr. 705 van 11 september 2013 tot goedkeuring van de overdracht van de verzekeringsportefeuille van Societatea Alico Asigurări România SA aan Societatea Metropolitan Life Asigurări SA, de fusie door overneming van de twee maatschappijen en de intrekking van de erkenning van Societatea Alico Asigurări România SA

Bevoegde autoriteit

Financiële toezichtautoriteit, waarvan de zetel gevestigd is in Boekarest, Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, România

Toezichtautoriteit

Financiële toezichtautoriteit, waarvan de zetel gevestigd is in Boekarest, Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, România

Toepasselijke wetgeving

Wet nr. 32/2000 betreffende de verzekeringsactiviteit en het verzekeringstoezicht, zoals gewijzigd