Home

Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels — Gemiddelde kosten van verstrekkingen

Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels — Gemiddelde kosten van verstrekkingen

8.2.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 36/14


ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN

2013/C 36/07

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2007

Bij de jaarlijkse gemiddelde kosten is geen rekening gehouden met de in de artikel 94, lid 2, en artikel 95, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad(1) bepaalde vermindering met 20 %.

De netto gemiddelde kosten per maand zijn verminderd met 20 %.

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2007 zijn verleend aan gezinsleden als bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71(2) zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Jaarlijks

Netto per maand

Roemenië (per persoon)

Gezinsleden < 60 jaar van werknemers

Gepensioneerden < 60 jaar

Gezinsleden < 60 jaar van gepensioneerden

505,84 RON

33,72 RON

II. Toepassing van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2007 op grond van de artikelen 28 en 28 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 zijn verleend, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Jaarlijks

Netto per maand

Roemenië (per persoon)

Gezinsleden ≥ 60 jaar van werknemers

Gepensioneerden ≥ 60 jaar

Gezinsleden ≥ 60 jaar van gepensioneerden

1 011,68 RON

67,45 RON

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2008

Bij de jaarlijkse gemiddelde kosten is geen rekening gehouden met de in de artikel 94, lid 2, en artikel 95, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad bepaalde vermindering met 20 %.

De netto gemiddelde kosten per maand zijn verminderd met 20 %.

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2008 zijn verleend aan gezinsleden als bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Jaarlijks

Netto per maand

Bulgarije (per persoon)

Gezinsleden < 65 jaar van werknemers

Gepensioneerden < 65 jaar

Gezinsleden < 65 jaar van gepensioneerden

217,61 BGN

14,51 BGN

II. Toepassing van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2008 op grond van de artikelen 28 en 28 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 zijn verleend, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Jaarlijks

Netto per maand

Bulgarije (per persoon)

Gezinsleden ≥ 65 jaar van werknemers

Gepensioneerden ≥ 65 jaar

Gezinsleden ≥ 65 jaar van gepensioneerden

412,15 BGN

27,48 BGN

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2009

Bij de jaarlijkse gemiddelde kosten is geen rekening gehouden met de in de artikel 94, lid 2, en artikel 95, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad bepaalde vermindering met 20 %.

De netto gemiddelde kosten per maand zijn verminderd met 20 %.

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2009 zijn verleend aan gezinsleden als bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Jaarlijks

Netto per maand

Bulgarije (per persoon)

Gezinsleden < 65 jaar van werknemers

Gepensioneerden < 65 jaar

Gezinsleden < 65 jaar van gepensioneerden

219,36 BGN

14,62 BGN

II. Toepassing van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2009 op grond van de artikelen 28 en 28 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 zijn verleend, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Jaarlijks

Netto per maand

Bulgarije (per persoon)

Gezinsleden ≥ 65 jaar van werknemers

Gepensioneerden ≥ 65 jaar

Gezinsleden ≥ 65 jaar van gepensioneerden

415,84 BGN

27,72 BGN