Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

8.1.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 3/2


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2014/C 3/02

Datum waarop het besluit is genomen

22.10.2013

Referentienummer staatssteun

SA.37281 (13/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

Bayern

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

FuE-Programm „Mikrosystemtechnik“ Bayern (MST)

Rechtsgrondslag

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung

Art. 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Bayern (BayHO)

Programmbeschreibung des FuE-Programms „Mikrosystemtechnik“ des Freistaates Bayern

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 10 EUR (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2014

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstraße 28

80538 München

DEUTSCHLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm