Home

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

25.1.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 23/9


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

2014/C 23/09

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Betrokken route

Dundee naar Heathrow Airport

Dundee naar Gatwick Airport

Dundee naar Stansted Airport

Dundee naar Luton Airport

Dundee naar London City Airport

Dundee naar Southend Airport

Looptijd van het contract

April 2014-maart 2018

Uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen en de offertes

61 dagen na de publicatie in het Publicatieblad van de EU

Adres waar de tekst van de aanbesteding en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbare aanbesteding en de openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Dundee City Council

18 City Square

Dundee

DD1 3BY

UNITED KINGDOM

Ter attentie van: de algemeen directeur