Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie) Voor de EER relevante tekst

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie) Voor de EER relevante tekst

25.2.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 53/4


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

2014/C 53/04

ENO(1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentie document)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Transporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor installaties voor opslag van stortgoed in silo's, bunkers, voorraadbakken en trechters

EN 617:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2011)

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Transporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor stortgoedtransporteurs met uitzondering van vast opgestelde bandtransporteurs

EN 618:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2011)

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Transporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor stukgoedtransporteurs van transporteenheden

EN 619:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2011)

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Stuk- en stortgoedtransporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor vast opgestelde bandtransporteurs voor stortgoed

EN 620:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2011)

CEN

EN 1155:1997

Hang- en sluitwerk — Elektrische openstandhouders voor draaideuren — Eisen en beproevingsmethoden

CEN

EN 12015:2004

Elektromagnetische compatibiliteit — Productgroepnorm voor liften, roltrappen en rolpaden — Emissie

EN 12015:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2006)

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetische compatibiliteit — Productgroepnorm voor liften, roltrappen en rolpaden — Immuniteit

EN 12016:2004+A1:2008

Noot 2.1

28.2.2014

CEN

EN 12895:2000

Gemotoriseerde transportwerktuigen — Elektromagnetische compatibiliteit

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten — Productnorm — Deel 1 — Producten zonder brand- of rookwerende eigenschappen

EN 13241-1:2003

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.10.2011)

CEN

EN 13309:2010

Bouwmachines — Elektromagnetische compatibiliteit van machines met inwendige elektrische voedingen

EN 13309:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2011)

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Veiligheid van machines — Mechanisch aangedreven parkeerinrichtingen voor motorvoertuigen — Veiligheids- en EMC-eisen voor ontwerp, vervaardiging, opstelling en inbedrijfstelling

EN 14010:2003

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 14982:2009

Land- en bosbouwmachines — Elektromagnetische compatibiliteit — Beproevingsmethoden en aanvaardingscriteria (ISO 14982:1998)

EN ISO 14982:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(28.12.2009)

CEN

EN 16361:2013

Automatisch werkende deuren voor voetgangers — Productnorm, prestatie-eisen — Buitendeuren anders dan draaideuren, in eerste instantie ontworpen voor elektrische deuren zonder weerstand tegen brand en rookkenmerken

Cenelec

EN 50065-1:2001

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz — Deel 1: Algemene eisen, frequentiebanden en elektromagnetische storingen

EN 50065-1:1991

+ A1:1992

+ A2:1995

+ A3:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2003)

EN 50065-1:2001/A1:2010

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2012)

Cenelec

EN 50065-1:2011

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz — Deel 1: Algemene eisen, frequentiebanden en elektromagnetische storingen

EN 50065-1:2001

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

21.3.2014

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz — Deel 2-1: Immuniteitseisen voor toestellen en systemen voor communicatie over het voedingsnet in het frequentiegebied 95 kHz tot148,5 kHz en bestemd voor gebruik in huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.10.2004)

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2008)

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz;Deel 2-1: Immuniteitseisen voor toestellen en systemen voor communicatie over het voedingsnet in het frequentiegebied 95 kHz tot 148,5 kHz en bestemd voor gebruik in industriële omgevingen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.10.2004)

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2008)

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz — Deel 2-3: Immuniteitseisen voor toestellen en systemen voor communicatie over het voedingsnet in het frequentiegebied 3 kHz tot 95 kHz en bestemd voor gebruik door elektriciteitsbedrijven

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2004)

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2008)

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

Cenelec

EN 50083-2:2012

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten — Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteit voor uitrusting

EN 50083—2:2006

Noot 2.1

Datum verstreken

(21.6.2013)

Cenelec

EN 50121-1:2006

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 1: Algemeen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2009)

EN 50121-1:2006/AC:2008

Cenelec

EN 50121-2:2006

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 2: Emissie van het gehele vervoersysteem naar de buiten wereld

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2009)

EN 50121-2:2006/AC:2008

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 3-1: Rollend materieel — Treinen en complete voertuigen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2009)

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 3-2: Rollend materieel — Apparatuur

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2009)

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Cenelec

EN 50121-4:2006

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 4: Emissie en immuniteit van sein- en telecommunicatie- apparatuur

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2009)

EN 50121-4:2006/AC:2008

Cenelec

EN 50121-5:2006

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer — Elektromagnetische compatibiliteit — Deel 5: Emissie en immuniteit van vastopgestelde voedingsinstallaties en apparatuur

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2009)

EN 50121-2006/AC:2008

Cenelec

EN 50130-4:1995

Alarmsystemen — Deel 4: Elektromagnetische compatibiliteit— Produktgroepnorm: Immuniteitseisen voor onderdelen van brand-,inbraak-en sociale alarmsystemen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.1.2001)

EN 50130-4:1995/A1:1998

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2001)

EN 50130-4:1995/A2:2003

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2007)

EN 50130-4:1995/A2:2003/AC:2003

Cenelec

EN 50130-4:2011

Alarmsystemen — Deel 4: Elektromagnetische compatibiliteit — Produktgroepnorm — Immuniteitseisen voor onderdelen van brand-, inbraak-, overval-, CCTV, toegangscontrole en sociale alarmsystemen

EN 50130-4:1995

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

13.6.2014

Cenelec

EN 50148:1995

Elektronische taximeters

BT(IT/NOT)12

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(15.12.1995)

Cenelec

EN 50270:2006

Elektromagnetische compatibiliteit — Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof

EN 50270:1999

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.6.2009)

Cenelec

EN 50293:2000

Elektromagnetische compatibiliteit — Verkeersregelinstallaties — Productnorm

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.4.2003)

Cenelec

EN 50293:2012

Verkeersregelinstallaties — Elektromagnetische compatibiliteit

EN 50293:2000

Noot 2.1

11.5.2015

Cenelec

EN 50295:1999

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturing en apparaat-interfacesystemen — Actuator- en sensorinterface (AS-i)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.12.1999)

Cenelec

EN 50370-1:2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Productnorm voor gereedschapsmachines — Deel 1: Emissie

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.2.2008)

Cenelec

EN 50370-2:2003

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Productgroepnorm voor gereedschapsmachines — Deel 2: Immuniteit

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.11.2005)

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Apparatuur en spanningssystemen voor communicatie over het lichtnet in laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 1.6 MHz tot 30 MHz — Deel 2-1: Residentiële, commerciële en industriële omgeving — Immuniteitseisen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.4.2008)

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

Cenelec

EN 50428:2005

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Secundaire norm — Schakelaars en verwant installatiematerieel voor gebruik in gebouwbeheersystemen (HBES)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.1.2008)

EN 50428:2005/A1:2007

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2010)

EN 50428:2005/A2:2009

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2012)

Cenelec

EN 50470-1:2006

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning) — Deel 1: Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden — Meetapparatuur (klasse index A, B en C)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.5.2009)

Cenelec

EN 50490:2008

Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op luchthavens — Technische eisen voor besturings- en controlesystemen voor vliegveldlichtsystemen op de grond — Eenheden voor het selectief schakelen en bewaken van individuele lampen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.4.2011)

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Algemene eisen voor Gebouwbeheersystemen (HBES) en gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) — Deel 5-1: EMC eisen, voorwaarden beproevings set-up

EN 50090-2-2:1996

+ A2:2007

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2013)

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Algemene eisen voor Gebouwbeheersystemen (HBES) en gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) — Deel 5-2: EMC eisen voor HBES/BACS gebruikt in een residentiële, commerciële en lichte industriële omgeving

EN 50090-2-2:1996

+ A2:2007

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2013)

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Algemene eisen voor Gebouwbeheersystemen (HBES) en gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) — Deel 5-3: EMC eisen voor HBES/BACS gebruikt in een industriële omgeving

EN 50090-2-2:1996

+ A2:2007

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2013)

Cenelec

EN 50498:2010

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Productgroepnorm van elektronische uitrusting in voertuigen

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2013)

Cenelec

EN 50512:2009

Elektrische installaties voor verlichting en bebakening op luchthavens — Advanced Visual Docking Guidance Systems (A-VDGS)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Cenelec

EN 50529-1:2010

Geleide transmissie netwerken — Deel 1: Telecommunicatielijnen

Cenelec

EN 50529-2:2010

Geleide transmissie netwerken — Deel 2: Coaxiale kabels (CaTV-based)

Cenelec

EN 50550:2011

Beveiligingstoestellen tegen overspanning bij netfrequentie (POP) voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen

EN 50550:2011/AC:2012

Cenelec

EN 50557:2011

Toestellen voor automatische wederinschakeling (ARDs) van installatie-automaten en van aardlekschakelaars met en zonder ingebouwde overstroombeveiliging (RCBOs en RCCBs) voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

Cenelec

EN 50561-1:2013

Apparatuur voor communicatie over het elektriciteitsnet in laagspanningsinstallaties — Radiostoringseigenschappen — Limietwaarden en meetmethoden — Deel 1: Apparatuur voor gebruik binnenshuis

EN 55022:2010

+ EN 55032:2012

Noot 2.1

Cenelec

EN 55011:2009

HF-apparatuur voor industriële, wetenschappelijke en medische doeleinden (zgn. ISM-apparatuur) — Radiostoringskenmerken — Grenswaarden en meetmethoden

CISPR 11:2009 (Gewijzigd)

EN 55011:2007

+ A2:2007

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2012)

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2013)

Cenelec

EN 55012:2007

Motorvoertuigen, vaartuigen en toestellen aangedreven door verbrandingsmotoren — Radiostoringseigenschappen — Grenswaarden en meetmethoden v oor de bescherming van off-board ontvangers

CISPR 12:2007

EN 55012:2002

+ A1:2005

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2010)

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2012)

EN 55012 is van toepassing voor het geven van vermoeden van overeenstemming volgens richtlijn 2004/108/EG voor die voertuigen, schepen en apparaten aangedreven door inwendige verbrandingsmotoren die buiten de reikwijdte vallen van de richtlijnen 95/54/EG, 97/24/EG, 2000/2/EG of 2004/104/EG.

Cenelec

EN 55013:2001

Radio-en televisieomroep ontvangers en toebehoren — Radiostoring — Grenswaarden en meetmethoden

CISPR 13:2001 (Gewijzigd)

EN 55013:1990

+ A12:1994

+ A13:1996

+ A14:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2004)

EN 55013:2001/A1:2003

CISPR 13:2001/A1:2003

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2006)

EN 55013:2001/A2:2006

CISPR 13:2001/A2:2006

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2009)

Cenelec

EN 55013:2013

Radio- en televisieomroepontvangers en toebehoren — Radiostoring — Grenswaarden en meetmethoden

CISPR 13:2009 (Gewijzigd)

EN 55013:2001

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

22.4.2016

Cenelec

EN 55014-1:2006

Elektromagnetische compatibiliteit — Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten — Deel 1: Emissie

CISPR 14-1:2005

EN 55014-1:2000

+ A1:2001

+ A2:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2009)

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2012)

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

Noot 3

16.8.2014

Cenelec

EN 55014-2:1997

Elektromagnetische compatibiliteit — Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten — Deel 2: Immuniteit — Productgroepnorm

CISPR 14-2:1997

EN 55104:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2001)

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2004)

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2011)

EN 55014-2:1997/AC:1997

Cenelec

EN 55015:2006

Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur

CISPR 15:2005

EN 55015:2000

+ A1:2001

+ A2:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2009)

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2010)

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2012)

Cenelec

EN 55015:2013

Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

EN 55015:2006

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

12.6.2016

Cenelec

EN 55020:2007

Geluid- en televisie-omroepontvangers en aanverwante apparatuur — Immuniteitskenmerken — Grenzen en meetmethoden

CISPR 20:2006

EN 55020:2002

+ A1:2003

+ A2:2005

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2009)

EN 55020:2007/A11:2011

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2013)

Cenelec

EN 55022:2010

Gegevensverwerkende apparatuur — Radiostoringskenmerken — Grenswaarden en meetmethode

CISPR 22:2008 (Gewijzigd)

EN 55022:2006

+ A1:2007

Datum verstreken

(1.12.2013)

EN 55022:2010/AC:2011

Cenelec

EN 55024:2010

Gegevensverwerkende apparatuur — Immuniteitskenmerken — Grenswaarden en meetmethoden

CISPR 24:2010

EN 55024:1998

+ A1:2001

+ A2:2003

Datum verstreken

(1.12.2013)

Cenelec

EN 55032:2012

Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparatuur — Emissie-eisen

CISPR 32:2012

EN 55013:2013

+ EN 55022:2010

+ EN 55103-1:2009

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

5.3.2017

EN 55032:2012/AC:2013

Cenelec

EN 55103-1:2009

Elektromagnetische compatibiliteit — Produktgroepnorm voor audio-, video- en audiovisuele toestellen en voor lichtbesturingsapparatuur voor professionele doeleinden — Deel 1: Emissie

EN 55103-1:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2012)

EN 55103-1:2009/A1:2012

Noot 3

5.11.2015

Cenelec

EN 55103-2:2009

Elektromagnetische compatibiliteit — Produktgroepnorm voor audio-, video-, audiovisuele toestellen en voor lichtbesturingsapparatuur voor professionele doeleinden — Deel 2: Immuniteit

EN 55103-2:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2012)

Cenelec

EN 60034-1:2010

Roterende elektrische machines — Deel 1: Beoordeling en prestatie

IEC 60034-1:2010 (Gewijzigd)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2013)

EN 60034-1:2010/AC:2010

Cenelec

EN 60204-31:1998

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 31:Bijzondere eisen op het gebied van veiligheid en EMC voor naaimachines, -eenheden en -systemen

IEC 60204-31:1996 (Gewijzigd)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.6.2002)

EN 60204-31:1998/AC:2000

Cenelec

EN 60204-31:2013

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 31: Bijzondere veiligheids- en EMC-eisen voor naaimachine-eenheden en -systemen

IEC 60204-31:2013

EN 60204-31:1998

Noot 2.1

28.5.2016

Cenelec

EN 60255-26:2013

Meetrelais en beveiligingsmaterieel — Deel 26: Elektromagnetische compatibiliteitseisen

IEC 60255-26:2013

EN 60255-26:2013/AC:2013

Cenelec

EN 60439-1:1999

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 1: Geheel of gedeeltelijk aan typeproeven onderworpen samenstellingen

IEC 60439-1:1999

EN 60439-1:1994

+ A11:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2002)

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2: Bijzondere eisen — Elektronische schakelaars

IEC 60669-2-1:2002 (Gewijzigd) + IS1:2011 + IS2:2012

EN 60669-2-1:2000

+ A2:2001

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2009)

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Gewijzigd)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2012)

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2013)

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

Cenelec

EN 60730-1:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60730-1:1993 (Gewijzigd)

EN 60730-1:1995/A11:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.1998)

EN 60730-1:1995/A17:2000

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2002)

EN 60730-1:1995/AC:2007

Cenelec

EN 60730-1:2000

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60730-1:1999 (Gewijzigd)

EN 60730-1:1995

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

EN 60730-1:2000/A1:2004

IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Gewijzigd)

Noot 3

EN 60730-1:2000/A16:2007

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2010)

EN 60730-1:2000/A2:2008

IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Gewijzigd)

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2011)

EN 60730-1:2000/AC:2007

EN 60730-1:2000/A16:2007/AC:2010

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60730-1:2010 (Gewijzigd)

EN 60730-1:2000

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2013)

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatische elektrische controle voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-5: Speciale eisen voor controle systemen voor automatisch elektrische branders

IEC 60730-2-5:2000 (Gewijzigd)

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Gewijzigd)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2008)

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Gewijzigd)

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2013)

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-6: Bijzondere eisen voor elektrische drukgevoelige regelaars inclusief mechanische eisen

IEC 60730-2-6:2007 (Gewijzigd)

EN 60730-2-6:1995 + A1:1997

Datum verstreken

(1.7.2011)

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor tijdschakelaars, tijdklokken en klokgestuurde programmaschakelaars

IEC 60730-2-7:2008 (Gewijzigd)

EN 60730-2-7:1991

+ A1:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2013)

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende waterafsluiters inclusief mechanische eisen

IEC 60730-2-8:2000 (Gewijzigd)

EN 60730-2-8:1995

+ A1:1997

+ A2:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2008)

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Gewijzigd)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2008)

Cenelec

EN 60730-2-2010

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige regelaars

IEC 60730-2-9:2008 (Gewijzigd)

EN 60730-2-9:2002

+ A1:2003

+ A2:2005

Datum verstreken

(1.11.2013)

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-14: Bijzondere eisen voor elektrische regelaars

IEC 60730-2-14:1995 (Gewijzigd)

EN 60730-1:1995

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.6.2004)

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2008)

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor automatische elektrische luchtvolumemeting, waterdoorlatingsvermogen en waterpeil reagerende de regelaars

IEC 60730-2-15:2008 (Gewijzigd)

EN 60730-2-18:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2013)

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Materieel en systemen voor besturing op afstand — Deel 2: Gebruiksomstandigheden — Sectie 1: Voedingen en elektromagnetische compatibiliteit

IEC 60870-2-1:1995

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.9.1996)

Cenelec

EN 60945:2002

Maritieme navigatie- en radiocommunicatie-apparatuur en -systemen — Algemene eisen — Beproevingsmethoden en vereiste beproevingsresultaten

IEC 60945:2002

EN 60945:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Cenelec

EN 60947-1:2007

Laagspanningsschakelaars; Deel 1: Algemene richtlijnen

IEC 60947-1:2007

EN 60947-1:2004

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2010)

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2014)

Cenelec

EN 60947-2:2006

Laagspanningsschakelaars — Deel 2: Vermogenschakelaars

IEC 60947-2:2006

EN 60947-2:2003

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2009)

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2012)

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

Noot 3

7.3.2016

Cenelec

EN 60947-3:2009

Laagspanningsschakelaars — Deel 3: Schakelaars, scheiders, gecombineerde eenheden van schakelaars/scheiders en smeltveiligheden

IEC 60947-3:2008

EN 60947-3:1999

+ A1:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2012)

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

Noot 3

21.3.2015

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-1: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Elektromagnetische schakelaars en aanzetters voor motoren

IEC 60947-4-1:2009

EN 60947-4-1:2001

+ A1:2002

+ A2:2005

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2013)

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

Noot 3

24.8.2015

Cenelec

EN 60947-4-2:2000

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-2: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleiderschakelaars en -aanzetters voor motoren

IEC 60947-4-2:1999

EN 60947-4-2:1996

+ A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2002)

EN 60947-4-2:2000/A1:2002

IEC 60947-4-2:1999/A1:2001

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2005)

EN 60947-4-2:2000/A2:2006

IEC 60947-4-2:1999/A2:2006

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2009)

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-2: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleiderschakelaars en -aanzetters voor motoren

IEC 60947-4-2:2011

EN 60947-4-2:2000

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

22.6.2014

Cenelec

EN 60947-4-3:2000

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-3: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleider-motorschakelaars en -schakelaars voor andere belastingen

IEC 60947-4-3:1999

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.12.2002)

EN 60947-4-3:2000/A1:2006

IEC 60947-4-3:1999/A1:2006

Noot 3

Datum verstreken

(1.11.2009)

EN 60947-4-3:2000/A2:2011

IEC 60947-4-3:1999/A2:2011

Noot 3

18.4.2014

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-1: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Sectie 1: Elektromechanische stuurstroomkringen

IEC 60947-5-1:2003

EN 60947-5-1:1997

+ A12:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2007)

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2012)

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-2: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Naderingsschakelaars

IEC 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2:1998

+ A2:2004

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2010)

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

Noot 3

1.11.2015

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-3: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Eisen voor naderingselementen met een vastgesteld gedrag onder storingsomstandigheden (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2002)

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2008)

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-6: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Gelijkstroominterface voor naderingsschakelaars en schakelversterkers (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

EN 50227:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2003)

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-7: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Eisen voor naderingsinrichtingen met analoge uitgang

IEC 60947-5-7:2003

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2006)

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-9: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Debietschakelaars

IEC 60947-5-9:2006

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-1: Meervoudigefunctieschakelaars — Netomschakelaars

IEC 60947-6-1:2005

EN 60947-6-1:1991

+ A2:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2008)

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-2: Meervoudigefunctieschakelaars — Besturing- en beveiligingschakelaars (of apparaten)

IEC 60947-6-2:2002

EN 60947-6-2:1993

+ A1:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2005)

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2010)

Cenelec

EN 60947-8:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 8: Controle-units voor ingebouwde thermische bescherming (PTC) voor roterende elektrische machines

IEC 60947-8:2003

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2006)

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2009)

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

Noot 3

22.6.2014

Cenelec

EN 60974-10:2007

Uitrusting voor booglassen — Deel 10: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) eisen

IEC 60974-10:2007

EN 60974-10:2003

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2010)

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-2: Limietwaarden — Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen <kleiner=> 16 A per fase)

IEC 61000-3-2:2005

EN 61000-3-2:2000

+ A2:2005

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2009)

EN 61000-3-2:2006/A1:2009

IEC 61000-3-2:2005/A1:2008

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2012)

EN 61000-3-2:2006/A2:2009

IEC 61000-3-2:2005/A2:2009

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2012)

Cenelec

EN 61000-3-3:2008

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-3: Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting

IEC 61000-3-3:2008

EN 61000-3-3:1995

+ A1:2001

+ A2:2005

Datum verstreken

(1.9.2011)

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-3: Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom ≤ 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting

IEC 61000-3-3:2013

EN 61000-3-3:2008

Noot 2.1

18.6.2016

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-11: Limietwaarden — Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom tot 75 A en met voorwaardelijke aansluiting

IEC 61000-3-11:2000

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.11.2003)

Cenelec

EN 61000-3-12:2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-12: Limietwaarden — Limietwaarden voor harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare laagspanningsnet met ingangsstroom groter dan 16A en kleiner dan 75A per fase

IEC 61000-3-12:2004

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.2.2008)

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 3-12: Limietwaarden — Limietwaarden voor harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare laagspanningsnet met ingangsstroom > 16A en ≤ 75 A per fase

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

EN 61000-3-12:2005

Noot 2.1

16.6.2014

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-1: Generieke normen — Immuniteit voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

IEC 61000-6-1:2005

EN 61000-6-1:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2009)

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-2: Algemene normen — Immuniteit voor industriële omgevingen

IEC 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.6.2008)

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-3: Algemene normen — Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

IEC 61000-6-3:2006

EN 61000-6-3:2001

+ A11:2004

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2009)

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

Noot 3

Datum verstreken

(12.1.2014)

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) — Deel 6-4: Algemene normen — Emissienorm voor industriële omgevingen

IEC 61000-6-4:2006

EN 61000-6-4:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2009)

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

Noot 3

Datum verstreken

(12.1.2014)

Cenelec

EN 61008-1:2004

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

IEC 61008-1:1996 (Gewijzigd) + A1:2002 (Gewijzigd)

EN 61008-1:1994

+ A2:1995

+ A14:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2009)

EN 61008-1:2004/A12:2009

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2011)

Cenelec

EN 61008-1:2012

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (RCCB's) — Deel 1: Algemene bepalingen

IEC 61008-1:2010 (Gewijzigd)

EN 61008-1:2004

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

18.6.2017

Cenelec

EN 61009-1:2004

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

IEC 61009-1:1996 (Gewijzigd) + A1:2002 (Gewijzigd)

EN 61009-1:1994

+ A1:1995

+ A14:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2009)

EN 61009-1:2004/A13:2009

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2011)

EN 61009-1:2004/A12:2009

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2011)

EN 61009-1:2004/AC:2006

Cenelec

EN 61009-1:2012

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (RCBO's) — Deel 1: Algemene bepalingen

IEC 61009-1:2010 (Gewijzigd)

EN 61009-1:2004

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

18.6.2017

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programmeerbare besturingen; Deel 2: Apparatuur-eisen en beproevingen

IEC 61131-2:2007

EN 61131-2:2003

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2010)

Cenelec

EN 61204-3:2000

Laagspanningsvoedingsapparaten met gelijkstroomuitgang — Deel 3: Electromagnetische compatibiliteit (EMC)

IEC 61204-3:2000

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.11.2003)

Cenelec

EN 61326-1:2006

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61326-1:2005

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Datum verstreken

(1.2.2009)

Cenelec

EN 61326-1:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61326-1:2012

EN 61326-1:2006

Noot 2.1

14.8.2015

Cenelec

EN 61326-2-1:2006

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-1: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, gebruiksomstandigheden en prestatie-eisen voor gevoelige beproevings- en meetapparatuur voor EMC niet-beschermende toepassingen

IEC 61326-2-1:2005

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Datum verstreken

(1.2.2009)

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-1: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, gebruiksomstandigheden en prestatie-eisen voor gevoelige beproevings- en meetapparatuur voor EMC niet-beschermende toepassingen

IEC 61326-2-1:2012

EN 61326-2-1:2006

Noot 2.1

6.11.2015

Cenelec

EN 61326-2-2:2006

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-2: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, gebruiksomstandigheden en prestatie-eisen voor draagbare beproeving, meet- en controle-apparatuur gebruikt in laagspanningsdistributiesystemen

IEC 61326-2-2:2005

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Datum verstreken

(1.2.2009)

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-2: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, gebruiksomstandigheden en prestatie-eisen voor draagbare beproeving, meet- en controle-apparatuur gebruikt in laagspanningsdistributiesystemen

IEC 61326-2-2:2012

EN 61326-2-2:2006

Noot 2.1

6.11.2015

Cenelec

EN 61326-2-3:2006

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-3: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, operationele voorwaarden en prestatie-eisen voor omzetters met geïntegreerde of niet-geïntegreerde signaalconditionering

IEC 61326-2-3:2006

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Datum verstreken

(1.8.2009)

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen - Deel 2-3: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, operationele voorwaarden en prestatie-eisen voor omzetters met geïntegreerde of niet-geïntegreerde signaalconditionering

IEC 61326-2-3:2012

EN 61326-2-3:2006

Noot 2.1

14.8.2015

Cenelec

EN 61326-2-4:2006

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-4: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, operationele voorwaarden en prestatie-eisen voor isolatiecontrolemiddelen volgens IEC 61557-8 en voor apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten volgens IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2006

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Datum verstreken

(1.11.2009)

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-4: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, operationele voorwaarden en prestatie-eisen voor isolatiecontrolemiddelen volgens IEC 61557-8 en voor apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten volgens IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

EN 61326-2-4:2006

Noot 2.1

14.8.2015

Cenelec

EN 61326-2-5:2006

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-5: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, operationele voorwaarden en prestatie-eisen voor veld voorzieningen met interfaces volgens IEC 61784-1, CP 3/2

IEC 61326-2-5:2006

EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Datum verstreken

(1.9.2009)

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik — EMC-eisen — Deel 2-5: Speciale eisen — Beproevingsconfiguraties, operationele voorwaarden en prestatie-eisen voor apparatuur met veldbusinterfaces volgens IEC 61784-1

IEC 61326-2-5:2012

EN 61326-2-5:2006

Noot 2.1

6.11.2015

Cenelec

EN 61439-1:2009

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 1: Algemene regels

IEC 61439-1:2009 (Gewijzigd)

EN 60439-1:1999

Noot 2.1

1.11.2014

EN 61439-1:2009/AC:2013

EN 61439-1:2009 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder gebruikmaking van een ander deel van de norm.

Cenelec

EN 61439-1:2011

Schakel— en verdeelinrichtingen voor laagspanning — Deel 2: Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen voor geïnstrueerde personen

IEC 61439-1:2011

EN 61439-1:2009

Noot 2.1

23.9.2014

Cenelec

EN 61439-2:2009

Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning — Deel 2: Schakel- en verdeelkasten

IEC 61439-2:2009

Cenelec

EN 61439-2:2011

Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning — Deel 2: Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen voor geïnstrueerde personen

IEC 61439-2:2011

EN 61439-2:2009

Noot 2.1

23.9.2014

Cenelec

EN 61439-3:2012

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 3: Verdeelborden bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel

IEC 61439-3:2012

Cenelec

EN 61439-4:2013

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 4: Bijzondere eisen voor bouwkasten

IEC 61439-4:2012

Cenelec

EN 61439-5:2011

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 5: Inrichtingen bestemd voor verdeelkasten in openbare netwerken

IEC 61439-5:2010

Cenelec

EN 61439-6:2012

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 6: Railverbindingssystemen (snelbusverkeer)

IEC 61439-6:2012

Cenelec

EN 61543:1995

Aardlekschakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Elektromagnetische compatibiliteit

IEC 61543:1995

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(4.7.1998)

EN 61543:1995/A11:2003

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2007)

EN 61543:1995/A12:2005

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2008)

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2008)

EN 61543:1995/AC:1997

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

Cenelec

EN 61547:2009

Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden — EMC immuniteitseisen

IEC 61547:2009 + IS1:2013

EN 61547:1995

+ A1:2000

Datum verstreken

(1.7.2012)

Cenelec

EN 61557-12:2008

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000 V a.c. en 1 500 V d.c. gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 12: Prestatiemeting en bewakingsinrichtingen (PMD)

IEC 61557-12:2007

Cenelec

EN 61800-3:2004

Regelbare elektrische aandrijfsystemen — Deel 3: EMC eisen en specifieke beproevingsmethoden

IEC 61800-3:2004

EN 61800-3:1996

+ A11:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2007)

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

Noot 3

19.12.2014

Cenelec

EN 61812-1:1996

Tijdrelais voor industrieel gebruik — Deel 1: Eisen en beproevingen

IEC 61812-1:1996

EN 61812-1:1996/A11:1999

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2002)

EN 61812-1:1996/AC:1999

Cenelec

EN 61812-1:2011

Tijdrelais voor industrieel gebruik — Deel 1: Eisen en beproevingen

IEC 61812-1:2011

EN 61812-1:1996

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

29.6.2014

Cenelec

EN 62020:1998

Elektrotechnisch installatiematerieel — Lekstroombewakingstoestellen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

IEC 62020:1998

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Gewijzigd)

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2008)

Cenelec

EN 62026-1:2007

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen; Besturingsinterfaces (CDI'S); Deel 1: Algemene richtlijnen

IEC 62026-1:2007

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2010)

EN 62026-1:2007 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder gebruikmaking van een ander deel van de norm.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI's) — Deel 2: Actuator-sensorinterface (AS-i)

IEC 62026-2:2008 (Gewijzigd)

EN 50295:1999

Noot 2.1

3.12.2015

Cenelec

EN 62026-3:2009

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI's) — Deel 3: „DeviceNet”

IEC 62026-3:2008

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Cenelec

EN 62026-7:2013

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI's) — Deel 7: „CompoNet”

IEC 62026-7:2010 (Gewijzigd)

Cenelec

EN 62040-2:2006

Ononderbroken voedingen — Deel 2: Eisen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

IEC 62040-2:2005

EN 50091-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2008)

EN 62040-2:2006/AC:2006

Cenelec

EN 62052-11:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (AC) — Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden — Deel 11: Meetapparatuur

IEC 62052-11:2003

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.3.2006)

EN 62052-11:2003 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder een deel van de EN 62053-serie.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (AC) — Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden —— Deel 21: Tariefsturing- en belastingregelingsapparatuur

IEC 62052-21:2004

EN 61037:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

+ EN 61038:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2007)

EN 62052-21:2004 geeft geen vermoeden van overeenstemming zonder een deel van de EN 62054-serie.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) — Algemene eisen — Deel 11:Elektromechanische meters voor actieve energie(klasse 0,5,1 en 2)

IEC 62053-11:2003

EN 60521:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Cenelec

EN 62053-21:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom)— Algemene eisen—Deel 21:Statische meters voor actieve energie (klasse 1 en 2)

IEC 62053-21:2003

EN 61036:1996

+ A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Cenelec

EN 62053-22:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) — Algemene eisen — Deel 22: Statische meters voor actieve energie (klasse 0,2 S and 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

EN 60687:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Cenelec

EN 62053-23:2003

Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) — Algemene eisen — Deel 23: Statische meters voor reactieve energie (klasse 2 en 3)

IEC 62053-23:2003

EN 61268:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Cenelec

EN 62054-11:2004

Elektriciteitsmeting (a.c.) — Tariefsturing en belastingregeling — Deel 11: Speciale eisen voor elektronische toonfrequentontvangers

IEC 62054-11:2004

EN 61037:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2007)

Cenelec

EN 62054-21:2004

Elektriciteitsmeting (a.c) — Tariefsturing en belastingregeling — Deel 21: Speciale eisen voor schakelklokken

IEC 62054-21:2004

EN 61038:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2007)

Cenelec

EN 62135-2:2008

Apparatuur voor weerstandlassen — Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) eisen

IEC 62135-2:2007

EN 50240:2004

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2011)

Cenelec

EN 62310-2:2007

Statische uitwisselingssystemen (STS); Deel 2: Voorschriften voor eletromagnetische compatibiliteit (EMC)

IEC 62310-2:2006 (Gewijzigd)

Relevante generieke norm(en)

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2009)

Cenelec

EN 62423:2009

Aardlekschakelaars type B met of zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (Type B RCCBs en Type B RCBOs)

IEC 62423:2007 (Gewijzigd)

Cenelec

EN 62423:2012

Aardlekschakelaars type F en type B met of zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soorgelijk gebruik

IEC 62423:2009 (Gewijzigd)

EN 62423:2009

Noot 2.1

19.6.2017

Cenelec

EN 62606:2013

Algemene eisen voor beveiligingstoestellen tegen vonkontlading

IEC 62606:2013 (Gewijzigd)

ETSI

EN 300 386 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Telecommunicatienetwerkapparatuur; EMC-eisen

EN 300 386 V1.3.3

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.7.2011)

ETSI

EN 300 386 V1.5.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum aangelegenheden (ERM), Telecommunicatie- netwerkapparatuur, Elektromagnetische compatibiliteits (EMC) eisen

EN 300 386 V1.4.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2014)

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Telecommunicatienetwerkapparatuur; EMC-eisen

EN 300 386 V1.5.1

Noot 2.1

30.11.2015

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); EMC-norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 1: Algemene technische vereisten

EN 301 489-1 V1.8.1

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.6.2013)

ETSI

EN 301 489-34 V1.1.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) — Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) norm voor radio apparatuur en radiodiensten — Deel 34: Specifieke voorwaarden voor externe voedingen (EPS) voor mobiele telefoons

ETSI

EN 301 489-34 V1.3.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) — Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) norm voor radio apparatuur en radiodiensten — Deel 34: Specifieke voorwaarden voor externe voedingen (EPS) voor mobiele telefoons

EN 301 489-34 V1.1.1

Noot 2.1

28.2.2014

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum zaken (ERM) — Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten — Deel 34: Specifieke voorwaarden voor externe voedingen (EPS) voor mobiele telefoons

EN 301 489-34 V1.3.1

Noot 2.1

28.2.2015

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012(2) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt;

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden;

Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk- taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie;

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie;

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt;

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op Europa:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)