Home

Vaststelling van het besluit van de Commissie betreffende de kennisgeving door Bulgarije van een nationaal plan voor de overgangsfase, als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies

Vaststelling van het besluit van de Commissie betreffende de kennisgeving door Bulgarije van een nationaal plan voor de overgangsfase, als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies

2.4.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 97/9


Vaststelling van het besluit van de Commissie betreffende de kennisgeving door Bulgarije van een nationaal plan voor de overgangsfase, als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies

2014/C 97/04

Op 31 maart 2014 heeft de Commissie Besluit C(2014) 2002 final betreffende de kennisgeving door Bulgarije van een nationaal plan voor de overgangsfase, als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies(1), vastgesteld.

Dit document is beschikbaar op de internetsite: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee