Home

Lijst van lidstaten en hun bevoegde autoriteiten met betrekking tot artikel 15, lid 2, artikel 17, lid 8, en artikel 21, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad

Lijst van lidstaten en hun bevoegde autoriteiten met betrekking tot artikel 15, lid 2, artikel 17, lid 8, en artikel 21, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad

20.9.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 328/6


Lijst van lidstaten en hun bevoegde autoriteiten met betrekking tot artikel 15, lid 2, artikel 17, lid 8, en artikel 21, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad

2014/C 328/05

De bekendmaking van deze lijst is in overeenstemming met artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad(1). De bevoegde autoriteiten zijn overeenkomstig de volgende artikelen van die verordening aangemeld:

a)

Artikel 15, lid 1: Vangsten van vissersvaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, mogen slechts worden uitgevoerd met een vangstcertificaat dat overeenkomstig artikel 12, lid 4, door de bevoegde autoriteiten van de vlaggenlidstaat is gevalideerd, indien zulks vereist is in het kader van de bij artikel 20, lid 4, ingestelde samenwerking.

Artikel 15, lid 2: De vlaggenlidstaten stellen de Commissie in kennis van hun autoriteiten die bevoegd zijn voor de validering van de in lid 1 bedoelde vangstcertificaten.

b)

Artikel 17, lid 8: De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de bevoegde autoriteiten die belast zijn met de controles en verificaties van de vangstcertificaten overeenkomstig artikel 16 en de leden 1 tot en met 6 van onderhavig artikel.

c)

Artikel 21, lid 3: De lidstaten melden hun voor de validering en de verificatie van het gedeelte „wederuitvoer” van vangstcertificaten bevoegde nationale autoriteiten overeenkomstig de in artikel 15 bedoelde procedure bij de Commissie aan.

Lidstaat

Bevoegde autoriteiten

België

a), b), c):

Vlaamse Overheid; dienst Zeevisserij

Bulgarije

a), b), c):

Изпълнителна aгенция по pибарство и aквакултури (Nationaal Agentschap voor visserij en aquacultuur)

Tsjechië

a):

Niet van toepassing

b), c):

Celní úřad pro Středočeský kraj (douanekantoor van de regio Midden-Bohemen)

Celní úřad pro hlavní město Prahu (douanekantoor van de hoofdstad Praag)

Celní úřad Praha Ruzyně (douanekantoor van het vliegveld Praag Ruzyně)

Celní úřad pro Jihočeský kraj (douanekantoor van de regio Zuid-Bohemen)

Celní úřad pro Plzeňský kraj (douanekantoor van de regio Pilsen)

Celní úřad pro Karlovarský kraj (douanekantoor van de regio Karlsbad)

Celní úřad pro Ústecký kraj (douanekantoor van de regio Ústí nad Labem)

Celní úřad pro Liberecký kraj (douanekantoor van de regio Liberec)

Celní úřad pro Královéhradecký kraj (douanekantoor van de regio Hradec Králové)

Celní úřad pro Pardubický kraj (douanekantoor van de regio Pardubice)

Celní úřad pro Kraj Vysočina (douanekantoor van de regio Vysočina)

Celní úřad pro Jihomoravský kraj (douanekantoor van de regio Zuid-Moravië)

Celní úřad pro Olomoucký kraj (douanekantoor van de regio Olomouc)

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (douanekantoor van de regio Moravië-Silezië)

Celní úřad pro Zlínský kraj (douanekantoor van de regio Zlín)

Denemarken

a):

NaturErhvervstyrelsen (het Deense Agentschap voor landbouw en visserij)

b):

NaturErhvervstyrelsen — kun direkte landinger (het Deense Agentschap voor landbouw en visserij — alleen rechtstreekse landingen)

Fødevarestyrelsen — anden import (de Deense dienst voor Veterinaire Zaken en Levensmiddelen — andere invoer)

c):

Fødevarestyrelsen (de Deense dienst voor Veterinaire Zaken en Levensmiddelen)

Duitsland

a), b), c):

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federaal Agentschap voor landbouw en voedselvoorziening)

Estland

a):

Põllumajandusministeerium; Kalamajandusosakond (ministerie van Landbouw; departement Visserij-Economie)

b):

Maksu-ja Tolliamet; Põllumajandusministeerium; Keskkonnaministeerium (Estse Belastingen- en Douaneraad; ministerie van Landbouw; ministerie van Milieu)

c):

Maksu-ja Tolliamet (Estse Belastingen- en Douaneraad)

Ierland

a), b), c):

The Sea Fisheries Protection Authority (Autoriteit ter bescherming van de zeevisserij)

Griekenland

a):

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας (ministerie van Plattelandsontwikkeling en Voeding, directoraat Zeevisserij)

b), c):

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής (ministerie van Plattelandsontwikkeling en Voeding, directoraat Visserijuitbreiding)

Spanje

a), b), c):

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; de algemene Secretaría de Pesca; Dirección General de Ordenación Pesquera; Subdirección General de Control e Inspección (ministerie van Landbouw, Voedsel en Milieu; secretariaat-generaal Visserij; directoraat-generaal Visserijbeheer; subdirectoraat-generaal Controle en Inspectie)

Frankrijk

a):

Les directions départementales des territoires et de la mer — délégations à la mer et au littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane; direction de la mer Sud Océan Indien (departementale directoraten van het binnenland en de zeekust — maritieme en kustdelegaties; maritiem directoraat Guadeloupe; maritiem directoraat Martinique; maritiem directoraat Frans-Guyana; maritiem directoraat Zuid-Indische Oceaan)

Le Centre nationale de surveillance des pêches (Nationaal Centrum voor de controle op de visserij)

b):

Les-bureaus de douane des directions régionales (douanekantoren van de gewestelijke directies)

Le Centre nationale de surveillance des pêches (Nationaal Centrum voor de controle op de visserij)

c):

Les-bureaus de douane des directions régionales (douanekantoren van de gewestelijke directies)

Kroatië

a):

Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (ministerie van Landbouw; directoraat Visserij)

b), c):

Ministarstvo financija; Carinska uprava (ministerie van Financiën; douane)

Italië

a), c):

Autorità Marittime (Guardia Costiera) (Maritieme Autoriteit (kustwacht))

b):

Agenzia delle Dogane (Bureau van de douane)

Ministero della Salute (ministerie van Volksgezondheid)

Cyprus

a), b), c):

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος; Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ministerie van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu; departement Visserij en Zeeonderzoek)

Letland

a):

Zemkopības ministrijas; Zivsaimniecības departamentā (ministerie van Landbouw; departement Visserij)

b), c):

Valsts vides dienests departamenta Zivsaimniecības kontroles (Nationale Milieudienst, afdeling Visserijcontrole)

Litouwen

a):

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (ministerie van Landbouw, departement Visserij)

b), c):

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (ministerie van Financiën, departement Douane)

Luxemburg

a):

Niet van toepassing

b), c):

Administration des services vétérinaires (Veterinaire Dienst)

Hongarije

a):

Niet van toepassing

b), c):

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nationaal Bureau voor de veiligheid van de voedselketen)

Malta

a), b), c):

Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-bidla fil-klima (departement Visserij en Aquacultuur; ministerie voor Duurzame Ontwikkeling, Milieu en Klimaatverandering)

Nederland

a), c):

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

b):

Douane

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Oostenrijk

a):

Niet van toepassing

b), c):

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; Bundesamt für Ernährungssicherheit (Oostenrijks Agentschap voor gezondheid en voedselveiligheid; federale dienst voor Voedselveiligheid)

Polen

a):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; bestuurlijk gebied Rybołówstwa (ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling; departement Visserij)

b), c):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; bestuurlijk gebied Rybołówstwa (ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling; departement Visserij)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morza w Gdyni (Regionale Inspectie voor de zeevisserij in Gdynia)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morza w Szczecinie (Regionale Inspectie voor de zeevisserij in Szczecin)

Portugal

a), c):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca (vasteland: directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen, Veiligheid en Maritieme Diensten; Nationale Visserijautoriteit)

Açores: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (de Azoren: Regionaal Secretariaat voor het milieu en de zee; Regionaal Bureau van de staatssecretaris van Visserij)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (de Azoren: Regionale Visserijinspectie)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: regionaal directoraat Visserij)

b):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca; Direção de Serviços de Inspeção (vasteland: directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen, Veiligheid en Maritieme Diensten; Nationale Visserijautoriteit; directoraat Inspectiediensten)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (de Azoren: Regionale Visserijinspectie)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: regionaal directoraat Visserij)

Alfândega de Viana do Castelo (douanekantoor van Viana Castelo)

Alfândega de Leixões (douanekantoor van Leixões)

Alfândega Aeroporto Porto (douanekantoor van de luchthaven van Porto)

Alfândega de Aveiro (douanekantoor van Aveiro)

Alfândega de Peniche (douanekantoor van Peniche)

Alfândega Marítima de Lisboa (kantoor van de maritieme douane van Lissabon)

Alfândega Aeroporto de Lisboa (douanekantoor van de luchthaven van Lissabon)

Alfândega de Setúbal (douanekantoor van Setúbal)

Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (delegatie van de douane in Sines, douanekantoor Setúbal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (delegatie van de douane op de luchthaven van Faro)

Alfândega de Ponta Delgada (douanekantoor van Ponta Delgada)

Delegação Aduaneira da Horta (delegatie van de douane in Horta)

Alfândega do Funchal (douanekantoor van Funchal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (delegatie van de douane op de luchthaven van Madeira)

Roemenië

a), b), c):

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (Nationaal Bureau voor visserij en aquacultuur)

Slovenië

a):

Carinski urad Koper; Izpostava Koper (douanedirectoraat Koper; douanekantoor Koper)

b):

Carinski urad Koper; Izpostava Luka Koper (douanedirectoraat Koper; douanekantoor Luka Koper)

Carinski urad Koper; Izpostava Koper (douanedirectoraat Koper; douanekantoor Koper)

Carinski urad Ljubljana; Izpostava Terminal Ljubljana (douanedirectoraat Ljubljana; douanekantoor luchthaven Ljubljana)

Carinski urad Ljubljana; Izpostava Letališče Brnik (douanedirectoraat Ljubljana; douanekantoor Letališče Brnik)

Carinski urad Maribor; Izpostava Maribor (douanedirectoraat Maribor; douanekantoor Maribor)

Carinski urad Celje; Izpostava Celje (douanedirectoraat Celje; douanekantoor Celje)

Carinski urad Sežana; Izpostava Terminal Sežana (douanedirectoraat Sežana; douanekantoor luchthaven Sežana)

Carinski urad Brežice; Izpostava Obrežje (douanedirectoraat Brežice; douanekantoor Obrežje)

c):

Carinski urad Koper; Izpostava Koper (douanedirectoraat Koper; douanekantoor Koper)

Carinski urad Ljubljana; Izpostava Terminal Ljubljana (douanedirectoraat Ljubljana; douanekantoor luchthaven Ljubljana)

Carinski urad Ljubljana; Izpostava Letališče Brnik (douanedirectoraat Ljubljana; douanekantoor Letališče Brnik)

Carinski urad Maribor; Izpostava Maribor (douanedirectoraat Maribor; douanekantoor Maribor)

Carinski urad Celje; Izpostava Celje (douanedirectoraat Celje; douanekantoor Celje)

Carinski urad Sežana; Izpostava Terminal Sežana (douanedirectoraat Sežana; douanekantoor luchthaven Sežana)

Carinski urad Brežice; Izpostava Obrežje (douanedirectoraat Brežice; douanekantoor Obrežje)

Slowakije

a):

Niet van toepassing

b), c):

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Nationale Veterinaire en Voedselautoriteit van Slowakije)

Finland

a), b), c):

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus (Centrum voor economische ontwikkeling, vervoer en milieu van Uusimaa)

Zweden

a), b), c):

Havs- och vattenmyndigheten (Agentschap voor maritiem en waterbeheer)

Verenigd Koninkrijk

a):

Marine Management Organisation (Organisatie voor maritiem beheer)

Marine Scotland (Schots directoraat voor Maritieme Zaken)

b):

Marine Management Organisation (Organisatie voor maritiem beheer)

UK Port Health Authorities (Havengezondheidsautoriteiten van het VK)

c):

Marine Management Organisation (Organisatie voor maritiem beheer)