Home

Vaststelling van het besluit van de Commissie betreffende de kennisgeving door Tsjechië van een nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies

Vaststelling van het besluit van de Commissie betreffende de kennisgeving door Tsjechië van een nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies

11.4.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 117/3


Vaststelling van het besluit van de Commissie betreffende de kennisgeving door Tsjechië van een nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies

(2015/C 117/03)

Op 10 april 2015 heeft de Commissie Besluit C(2015) 2298 betreffende de kennisgeving door Tsjechië van een nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies vastgesteld(1).

Dit document is beschikbaar op: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee