Home

Lijst van organisaties die zijn erkend op grond van Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties

Lijst van organisaties die zijn erkend op grond van Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties

19.5.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/5


Lijst van organisaties die zijn erkend op grond van Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties

(2015/C 162/06)

American Bureau of Shipping (ABS)

Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV)

China Classification Society (CCS)

Croatian Register of Shipping (CRS)

DNV GL AS

KR (Korean Register)

Lloyd’s Register Group LTD (LR)

Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)

Polish Register of Shipping (PRS)

RINA Services S.p.A.

Russian Maritime Register of Shipping (RS)