Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst

19.6.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 203/1


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 203/01)

Datum waarop het besluit is genomen

16.09.2014

Nummer van de steunmaatregel

SA.32060 (2014/NN)

Lidstaat

Griekenland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση μέσω της επιβολής υποχρεώσεων παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Rechtsgrondslag

Νόμος 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε ειδικότερα από τις διατάξεις των νόμων 3175/2003 (ΦΕΚ Α 207) και 3426/2005 (ΦΕΚ Α 309), ΠΔ5/ΗΑΒ/ΦIB/12924/2007 (ΦΕΚ B '1040) απόφαση, Δ5/ΗΑ/Β/Φ1Β/2467/23859/2007 (ΦΕΚ B '2353) απόφαση, Δ5/ΗΑ/Β/Φ 1.13/2037/οικ. 9691/2009 απόφαση, Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1416/οικ. 13797/2009 απόφαση, Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.16/11/οικ. 2829/2010 απόφαση

Type maatregel

Regeling

Public Power Corporation (PPC)

Doelstelling

Diensten van algemeen economisch belang

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

0 %

Looptijd (periode)

01.01.2007 — 17.02.2019

Economische sectoren

Opwekking; transmissie en distributie van elektriciteit

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργός Οικονομικών

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

29.04.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.37432 (2015/NN)

Lidstaat

Tsjechische Republiek

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Financování veřejných nemocnic v Královéhradeckém krajiBenaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Rechtsgrondslag

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Diensten van algemeen economisch belang

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: CZK 250 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

% — Maatregel die geen steun vormt

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Menselijke gezondheidszorg

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

30.04.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.39608 (2014/NN)

Lidstaat

Duitsland

Regio

WISMAR, KRFR.ST.

Artikel 107, lid 3, onder c)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Seehafenerweiterung Wismar

Rechtsgrondslag

Koordinierungsrahmen der Geimeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”

Type maatregel

ad-hoc steun

Seehafen Wismar GmbH

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 24,5069 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

66 %

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Zee- en kustvaart; goederenvervoer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstraße 213, 19061 Schwerin

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

30.04.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.39637 (2014/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

WISMAR, KRFR.ST.

Artikel 107, lid 3, onder c)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Kreuzfahrtterminal-Erweiterung Hansestadt Wismar

Rechtsgrondslag

Koordinierungsrahmen der Geimeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”

Type maatregel

ad-hoc steun

Hansestadt Wismar

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 2,7763 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

89,09 %

Looptijd (periode)

01.02.2015 — 31.07.2017

Economische sectoren

Zee- en kustvaart; personenvervoer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin, Werkstraße

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

27.01.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.40480 (2015/N)

Lidstaat

Polen

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Eleventh prolongation of the Polish bank guarantee scheme

Rechtsgrondslag

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Panstwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 ze zm.)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: PLN 1 60 000 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

01.01.2015 — 30.06.2015

Economische sectoren

FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Minister Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

21.04.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.41318 (2015/N)

Lidstaat

Roemenië

Regio

Hunedoara

Artikel 107, lid 3, onder a)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Notification of the rescue aid to Complexul Energetic Hunedoara

Rechtsgrondslag

Draft Government Emergency Ordinance to grant individual rescue aid to Complexul Energetic Hunedoara

Type maatregel

Individuele steun

Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Doelstelling

Redding ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Lening/terug betaalbaar voorschot

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: RON 167 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

23.04.2015 — 22.10.2015

Economische sectoren

Productie en distributie van elektriciteit; gas; stoom en gekoelde lucht

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministry of Public Finance

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm