Home

Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels — Gemiddelde kosten van verstrekkingen

Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels — Gemiddelde kosten van verstrekkingen

2.9.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 288/7


ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN

(2015/C 288/07)

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2010

(Voor toepassing ten aanzien van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland voor 2010)

(Voor toepassing ten aanzien van EU-lidstaten van 1.1.2010 tot en met 30.4.2010)

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72(1)

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2010(2) op grond van artikel 19, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71(3) aan gezinsleden zijn gedaan, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Artikel 94

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Portugal (per persoon)

Gezinsleden < 65 jaar van werknemers

762,35 EUR

50,82 EUR

Portugal (per persoon)

Gezinsleden ≥ 65 jaar van werknemers

1 650,42 EUR

110,03 EUR

II. Toepassing van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2010(4) op grond van de artikelen 28 en 28 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 zijn gedaan, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Artikel 95

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Portugal

Gepensioneerden < 65 jaar

Gezinsleden < 65 jaar van gepensioneerden

762,35 EUR

50,82 EUR

Portugal

Gepensioneerden ≥ 65 jaar

Gezinsleden ≥ 65 jaar van gepensioneerden

1 650,42 EUR

110,03 EUR

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2010

(Voor toepassing ten aanzien van EU-lidstaten van 1.5.2010 tot en met 31.12.2010)

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72(5)

Voor EU-lidstaten zullen de te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2010(6) zijn gedaan aan gezinsleden die niet in dezelfde lidstaat als de verzekerde wonen, als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 883/2004(7), worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Artikel 94

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Portugal (per persoon)

Gezinsleden < 65 jaar van werknemers

762,35 EUR

50,82 EUR

Portugal (per persoon)

Gezinsleden ≥ 65 jaar van werknemers

1 650,42 EUR

110,03 EUR

II. Toepassing van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72(8)

Voor EU-lidstaten zullen de te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2010(9) op grond van artikel 24, lid 1, en de artikelen 25 en 26 van Verordening (EG) nr. 883/2004 zijn gedaan, worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Artikel 95

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Netto per maand

X = 0,15(10)

Portugal

Gepensioneerden < 65 jaar

Gezinsleden < 65 jaar van gepensioneerden

762,35 EUR

50,82 EUR

54,00 EUR

Portugal

Gepensioneerden ≥ 65 jaar

Gezinsleden ≥ 65 jaar van gepensioneerden

1 650,42 EUR

110,03 EUR

116,90 EUR

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2011

(Voor toepassing ten aanzien van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland voor 2011)

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2011 op grond van artikel 19, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 aan gezinsleden zijn gedaan, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Artikel 94

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Portugal (per persoon)

Gezinsleden < 65 jaar van werknemers

697,45 EUR

46,50 EUR

Portugal (per persoon)

Gezinsleden ≥ 65 jaar van werknemers

1 511,74 EUR

100,78 EUR

II. Toepassing van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2011 op grond van de artikelen 28 en 28 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 zijn gedaan, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Artikel 95

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Portugal

Gepensioneerden < 65 jaar

Gezinsleden < 65 jaar van gepensioneerden

697,45 EUR

46,50 EUR

Portugal

Gepensioneerden ≥ 65 jaar

Gezinsleden ≥ 65 jaar van gepensioneerden

1 511,74 EUR

100,78 EUR

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2011

(Voor toepassing ten aanzien van EU-lidstaten voor 2011)

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72(11)

Voor EU-lidstaten zullen de te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2011 zijn gedaan aan gezinsleden die niet in dezelfde lidstaat als de verzekerde wonen, als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 883/2004, worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Artikel 94

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Portugal (per persoon)

Gezinsleden < 65 jaar van werknemers

697,45 EUR

46,50 EUR

Portugal (per persoon)

Gezinsleden ≥ 65 jaar van werknemers

1 511,74 EUR

100,78 EUR

II. Toepassing van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72(12)

Voor EU-lidstaten zullen de te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2011 op grond van artikel 24, lid 1, en de artikelen 25 en 26 van Verordening (EG) nr. 883/2004 zijn gedaan, worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Artikel 95

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Netto per maand

X = 0,15(13)

Portugal

Gepensioneerden < 65 jaar

Gezinsleden < 65 jaar van gepensioneerden

697,45 EUR

46,50 EUR

49,40 EUR

Portugal

Gepensioneerden ≥ 65 jaar

Gezinsleden ≥ 65 jaar van gepensioneerden

1 511,74 EUR

100,78 EUR

107,08 EUR

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2012

(Voor toepassing ten aanzien van Zwitserland van 1.1.2012 tot en met 31.3.2012)

(Voor toepassing ten aanzien van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen van 1.1.2012 tot en met 31.5.2012)

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2012(14) op grond van artikel 19, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 aan gezinsleden zijn gedaan, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Artikel 94

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Letland

302,09 LVL

20,14 LVL

Hongarije (per persoon)

Gezinsleden < 65 jaar van werknemers

87 832 HUF

5 855 HUF

Hongarije (per persoon)

Gezinsleden ≥ 65 jaar van werknemers

265 059 HUF

17 671 HUF

Portugal (per persoon)

Gezinsleden < 65 jaar van werknemers

671,74 EUR

44,78 EUR

Portugal (per persoon)

Gezinsleden ≥ 65 jaar van werknemers

1 455,08 EUR

97,01 EUR

Roemenië (per persoon)

Gezinsleden < 60 jaar van werknemers

776,11 RON

51,74 RON

Roemenië (per persoon)

Gezinsleden ≥ 60 jaar van werknemers

1 552,22 RON

103,48 RON

II. Toepassing van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2012(15) op grond van de artikelen 28 en 28 bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71 zijn gedaan, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Artikel 95

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Letland

334,09 LVL

22,27 LVL

Hongarije

Gepensioneerden < 65 jaar

Gezinsleden < 65 jaar van gepensioneerden

87 832 HUF

5 855 HUF

Hongarije

Gepensioneerden ≥ 65 jaar

Gezinsleden ≥ 65 jaar van gepensioneerden

265 059 HUF

17 671 HUF

Portugal

Gepensioneerden < 65 jaar

Gezinsleden < 65 jaar van gepensioneerden

671,74 EUR

44,78 EUR

Portugal

Gepensioneerden ≥ 65 jaar

Gezinsleden ≥ 65 jaar van gepensioneerden

1 455,08 EUR

97,01 EUR

Roemenië

Gepensioneerden < 60 jaar

Gezinsleden < 60 jaar van gepensioneerden

776,11 RON

51,74 RON

Roemenië

Gepensioneerden ≥ 60 jaar

Gezinsleden ≥ 60 jaar van gepensioneerden

1 552,22 RON

103,48 RON

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2012

(Voor toepassing ten aanzien van EU-lidstaten voor 2012)

(Voor toepassing ten aanzien van Zwitserland van 1.4.2012 tot en met 31.12.2012)

(Voor toepassing ten aanzien van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen van 1.6.2012 tot en met 31.12.2012)

I. Toepassing van artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 574/72(16)

Voor EU-lidstaten zullen de te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2012(17) zijn gedaan aan gezinsleden die niet in dezelfde lidstaat als de verzekerde wonen, als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 883/2004, worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Artikel 94

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Portugal (per persoon)

Gezinsleden < 65 jaar van werknemers

671,74 EUR

44,78 EUR

Portugal (per persoon)

Gezinsleden ≥ 65 jaar van werknemers

1 455,08 EUR

97,01 EUR

II. Toepassing van artikel 95 van Verordening (EEG) nr. 574/72(18)

Voor EU-lidstaten zullen de te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2012(19) op grond van artikel 24, lid 1, en de artikelen 25 en 26 van Verordening (EG) nr. 883/2004 zijn gedaan, worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten (vanaf 2002 enkel per persoon):

Artikel 95

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Netto per maand

X = 0,15(20)

Portugal

Gepensioneerden < 65 jaar

Gezinsleden < 65 jaar van gepensioneerden

671,74 EUR

44,78 EUR

47,58 EUR

Portugal

Gepensioneerden ≥ 65 jaar

Gezinsleden ≥ 65 jaar van gepensioneerden

1 455,08 EUR

97,01 EUR

103,07 EUR

GEMIDDELDE KOSTEN VAN VERSTREKKINGEN — 2013

Toepassing van artikel 64 van Verordening (EG) nr. 987/2009(21)

I.

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2013 zijn verleend aan gezinsleden als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 883/2004, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Leeftijdsgroep

Jaarlijks

Netto per maand

X = 0,20

Nederland

jonger dan 20 jaar

1 534,13 EUR

102,28 EUR

20-64 jaar

2 272,80 EUR

151,52 EUR

65 jaar of ouder

10 414,56 EUR

694,30 EUR

II.

De te restitueren bedragen voor verstrekkingen die in 2013 zijn verleend aan gepensioneerden en hun gezinsleden als bedoeld in artikel 24, lid 1, en de artikelen 25 en 26 van Verordening (EG) nr. 883/2004, zullen worden vastgesteld op grond van de volgende gemiddelde kosten:

Leeftijdsgroep

Jaarlijks

Netto per maand X = 0,20

Netto per maand

X = 0,15(22)

Nederland

jonger dan 20 jaar

1 534,13 EUR

102,28 EUR

108,67 EUR

20-64 jaar

2 272,80 EUR

151,52 EUR

160,99 EUR

65 jaar of ouder

10 414,56 EUR

694,30 EUR

737,69 EUR