Home

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2014

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2014

5.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 367/5


EUROPESE AUTORITEIT VOOR VOEDSELVEILIGHEID

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2014

(2015/C 367/19)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

http://www.efsa.europa.eu/en/funding/accounts.htm