Home

Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2014

Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2014

5.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 367/10


GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING IMI 2

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2014

(2015/C 367/38)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Budget%20and%20Accounts/AnnualAccounts2014.pdf