Home

Gassoorten en bijbehorende gebruiksdrukken overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende gastoestellen

Gassoorten en bijbehorende gebruiksdrukken overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende gastoestellen

10.3.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/6


Gassoorten en bijbehorende gebruiksdrukken overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende gastoestellen

(2016/C 94/03)

(Deze publicatie is gebaseerd op gegevens die de Commissie heeft ontvangen van de lidstaten)

Land

Gasfamilie

Wobbe-index (bruto) in

Gebruiksdruk in mbar

MJ/m3 of kWh/m3

(0 °C)

MJ/m3 of kWh/m3

(15 °C)

Minimum

Nominaal

Maximum

Denemarken

EERSTE

Groep A

23,60-26,20 MJ/m3

6,56-7,28 kWh/m3

22,37-24,84 MJ/m3

6,21-6,90 kWh/m3

6(1)

8(1)

15(1)

TWEEDE

Groep H

50,76-55,80 MJ/m3(2)(3)

14,10-15,5 kWh/m3(2)(3)

48,12-52,90 MJ/m3(2)(3)

13,37-14,69 kWh/m3(2)(3)

17(1)

20(1)

25(1)

DERDE

Groep B/P

76,90-92,10 MJ/m3

21,36-25,58 kWh/m3

72,90-87,31 MJ/m3

20,25-24,25 kWh/m3

25(1)

30(1)

35(1)