Home

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

22.4.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 141/21


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2016/C 141/09)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

ENIG DOCUMENT

„ORIEL SEA SALT”

EU-nr.: IE-PDO-0005-01318 — 26.2.2015

BOB ( X ) BGA ( )

1. Naam/Namen

„Oriel Sea Salt”

2. Lidstaat of derde land

Ierland

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie

Categorie 2.6 Zout

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

„Oriel Sea Salt” is de naam die wordt gegeven aan het zeezout dat wordt gewonnen in de baai van Port Oriel, Clogherhead, Drogheda, County Louth, Ierland. Dit zeezout heeft een fijne korrel, is kristalwit en vrij van additieven. De fijnheid van de korrel wordt uitgedrukt in „μm”; dit is het symbool voor micrometer. 90 % van de korrels meet tussen 90 en 500 μm en de resterende 10 % tussen 500 en 1 000 μm. Het zeezout voelt bijna aan als poeder. De grootte van deze korrel (geen vlok of grote kristal) zorgt ervoor dat het zeezout snel oplost en verspreidt en op die manier sneller het voedsel binnendringt.

Het zeezout heeft een geconcentreerde zoute smaak, maar is toch mild en niet scherp of zuur. Dit is te danken aan het feit dat het zout wordt gewonnen in een gesloten hogedruksysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat het zeezout nooit in contact komt met lucht, aarde of mensen totdat het, klaar om te worden verpakt, het systeem verlaat. De unieke korrelgrootte en textuur en het aangename smaakprofiel van het onbewerkte „Oriel Sea Salt” maken van deze zeezoutsoort een perfect ingrediënt. In onafhankelijke blinde smaak- en textuurtests is de smaak van „Oriel Sea Salt” zo intens gebleken dat als dit type zout in voedingsproducten wordt gebruikt in plaats van gewoon tafelzout, de hoeveelheid zout met 30 % kan worden verlaagd.

„Oriel Sea Salt” is van nature kristalwit, waardoor het niet hoeft te worden gewassen of gespoeld. Hierdoor is de concentratie natuurlijke zeemineralen, zoals magnesium, kalium en tot 65 spoorelementen, hoger. (Het wassen van zeezout is gebruikelijk wanneer het in de openlucht of in zoutpannen wordt gewonnen.)

De analyseresultaten op het analysecertificaat van „Oriel Sea Salt” liggen binnen een marge van ± 10 % van de in onderstaande tabel vermelde waarden.

Analyse „Oriel Sea Salt”

Test: ICP MS

„Oriel Sea Salt”

mg/kg

NaCl

Natriumchloride

Meer dan 88 gewichtsprocenten

H2O

Water

Minder dan 5 %

Ca

Calcium

Minder dan 5 mg/kg

Mg

Magnesium

500-800 mg/kg

K

Kalium

Minder dan 3 000 mg/kg

Cu

Koper

Minder dan 2,0 mg/kg

Zn

Zink

Minder dan 2,0 mg/kg

Cr

Chroom

Minder dan 1,3 mg/kg

Ni

Nikkel

Minder dan 0,5 mg/kg

Pb

Lood

Minder dan 0,4 mg/kg

Mn

Mangaan

Minder dan 0,1 mg/kg

Cd

Cadmium

Minder dan 0,04 mg/kg

Fe

IJzer

Spoor

P

Fosfor

Spoor

B

Boor

Spoor

Co

Kobalt

Spoor

Hg

Kwik

Spoor

3.3. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

Zeezout dat op natuurlijke wijze wordt gewonnen in de Ierse Zee.

3.4. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Productiefasen en processen:

Alle processen met betrekking tot het winnen, verdampen, scheiden en kristalliseren worden onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd binnen het afgebakende productiegebied, om de uniformiteit van de eindproducten te garanderen. Het gaat hierbij onder meer om:

het oppompen en filteren van zeewater via een filtersysteem,

concentratie van pekel in een gesloten hogedruksysteem,

kristallisering van zeezout in een gesloten hogedruksysteem,

winnen van fijnkorrelige zeezoutkristallen.

3.5. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

3.6. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Port Oriel, Clogherhead, ligt in het noordwesten van de landtong Clogher Head die uitloopt in diepe wateren. Het specifieke afgebakende gebied strekt zich uit van het zuidelijkste punt van Clogher Head met breedtegraad 53,79497 (noorden), lengtegraad – 6,21778 (westen), breedtegraad 53°47′42″ (noorden), lengtegraad 6°13′04″ (westen) tot de noordelijke tip van Dunany Point met breedtegraad 53,86144 (noorden), lengtegraad – 6,23838 (westen), breedtegraad 53°51′41″ (noorden), lengtegraad 6°14′18″ (westen). Het strekt zich uit over een afstand van vijf zeemijl en ligt in de baai van Dundalk, een gebied dat in 2014 door de Ierse Autoriteit ter bescherming van de zeevisserij is aangewezen voor de productie van tweekleppige weekdieren — met gebiedscode LH-DB-DB.

5. Verband met het geografische gebied

De kenmerkende smaak en het typische uiterlijk van het zeezout houden verband met de oorsprong ervan. Zoals druiven worden beïnvloed door bodem en klimaat, zo wordt het zeezout beïnvloed door de diepzeestromingen, het mineraalgehalte en de zuiverheid van het water op deze locatie en door de processen om deze eigenschappen tot stand te brengen, te behouden en te verfijnen.

De zeezoutwinning in deze streken gaat eeuwen terug. In het archeologisch en historisch tijdschrift van County Louth is te lezen dat „burggraaf Dungannon op 28 januari 1667 een perceel in de buurt van de stad Carlingforde verpachtte aan kolonel Cooke uit Chiswick in Middlesex, een zoutproducent, voor het oprichten van een zoutwerk”. Port Oriel stond eeuwenlang bekend om zijn rijke visgronden, waarin de plaatselijke bevolking rechtstreeks vanaf de rotsen en de haven viste op diepzeevis. Zout was een belangrijk ingrediënt voor het bewaren van de vis die in de haven werd aangeland voor consumptie, opslag en vervolgens vervoer naar de markt (op een kaart van 1797, op de locatie pt mp 16 pm in de buurt van Newry Street, stond een zoutwerk aangegeven, met daarbij lokaal gedocumenteerde bijzonderheden over een zout-/sluissysteem).

De Golfstroom volgt de westkust van Ierland noordwaarts en buigt als gevolg van het contact met de koelere wateren van de Noorse Zee af rond de noordelijke en noordoostelijke landpunten tot hij zijn eindbestemming bereikt, vijf mijl voorbij de baai van Port Oriel, waar hij stuit op de sterke stroming in de monding van de Boyne, de op een na grootste rivier van Ierland.

Port Oriel ligt in het noordwestelijke deel van de landtong Clogher Head, die rechtstreeks uitloopt in diepe wateren. Uit analyses is gebleken dat de saliniteit in deze wateren vergelijkbaar is met het zoutgehalte dat doorgaans in diepzeewater wordt gemeten. Deze hoge saliniteit zou het gevolg zijn van de ongewone diepzeestromingen van de Golfstroom in dit gebied. Volgens herhaalde metingen bedraagt het zoutgehalte van het water in Port Oriel ca. 3,5-3,6 %, waarden die doorgaans in diepere wateren worden aangetroffen.

Het Ierse Mariene Instituut deelt de wateren van Port Oriel al jarenlang in in de hoogste zeewaterkwaliteitsklasse, nl. categorie A „International Shellfish Quality” (internationale schaal- en schelpdierkwaliteit)). De mossel-, schelpdier-, krab-, kreeften- en scheermesvisserij is een bloeiende economische activiteit in en rond de baai van Port Oriel en deze overvloedige aanwezigheid van schelpdieren draagt ook bij aan de hoge kwaliteit en het hoge mineraalgehalte van het water. Deze regio bevindt zich dan ook in de gebieden van de baai van Dundalk die de Ierse Autoriteit ter bescherming van de zeevisserij in 2014 onder gebiedscode LH-DB-DB heeft aangewezen voor de productie van tweekleppige weekdieren, meer bepaald scheermessen en een aantal andere soorten schaal- en schelpdieren.

De kwalitatieve eigenschappen van „Oriel Sea Salt” houden rechtstreeks verband met de ongewone diepzeestromingen in het geografische gebied en met het hoge mineraalgehalte, dat ongebruikelijk is in dergelijke ondiepe wateren en het gevolg is van de bewegingen van de Golfstroom en het tij die zich verplaatsen van de noordkust van Ierland naar de grotere Dundalk-baai en vervolgens de baai van Port Oriel. Dit hoogwaardige, mineraalrijke water wordt vervolgens zo opgevangen en gezuiverd dat het niet in aanraking komt met lucht, grond of mensen. Het resultaat van dit proces is een fijnkorrelig, kristalwit, ongewassen en mineraalrijk zeezout.

Samenvatting

Het geproduceerde zeezout ontleent zijn eigenschappen aan zijn oorsprong en wordt rechtstreeks beïnvloed door de saliniteit, de kwaliteit en het hoge mineraalgehalte van het water. Deze factoren samen maken van „Oriel Sea Salt” een fijnkorrelig zeezout met een intense smaak en een hoger mineraalgehalte.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(artikel 6, lid 1, tweede alinea van de onderhavige verordening)

http://www.agriculture.gov.ie/gi/pdopgitsg-protectedfoodnames/products/