Home

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

25.5.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 186/15


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2016/C 186/09)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

ENIG DOCUMENT

„SICILIA”

EU-nummer: IT-PGI-0005-01305 — 29.1.2015

BOB ( ) BGA ( X )

1. Naam/Namen

„Sicilia”

2. Lidstaat of derde land

Italië

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie

Categorie 1.5. Oliën en vetten (boter, margarine, spijsolie, enz.)

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

Op het moment van verpakken moet de beschermde geografische aanduiding „Sicilia” over de volgende kenmerken beschikken:

Chemische/fysieke analyse

zuurgraad (uitgedrukt in oliezuur): maximaal 0,5 %;

peroxidegetal: ≤ 12 mEqO2/kg;

totaal polyfenolen: ≥ 100 mg/kg

Organoleptische beoordeling (IOC-methode)

Het product wordt gekenmerkt door een unieke fruitige smaak en door organoleptische kenmerken van gras, tomaat en artisjok, die, hoewel de aanwezigheid ervan verschilt in intensiteit afhankelijk van de bodem, het klimaat en agronomische en technologische factoren, de extra olijfolie van eerste persing „Sicilia” onderscheiden van andere oliën.

Mediaaninterval

Minimum

Maximum

Fruitig (rijpe olijven)

≥ 2

≤ 8

Fruitig (groene olijven)

≥ 2

≤ 8

Gras en/of tomaat en/of artisjok

> 2

≤ 8

Bitter

> 2

≤ 7

Scherp

> 2

≤ 8

Het sensorisch profiel van de olie bestaat uit directe en indirecte olfactorische aanduidingen (geur en smaak) gekoppeld aan vleugen „tomaat” (blad, groen of rijp fruit) en „artisjok”, die alleen of in combinatie kunnen worden waargenomen. Daarnaast wordt de aanduiding „vers gras” bijna altijd gekoppeld aan de olie.

Een ander typisch kenmerk van de olie „Sicilia” heeft betrekking op de categorie waartoe de olie behoort, namelijk fruitige oliën. „Sicilia” kan bijna altijd worden ingedeeld tussen gematigde en intense fruitigheid, hoewel de positieve kenmerkaanduidingen, zoals bitterheid en scherpte, zeer harmonieus zijn.

3.3. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

Dankzij zijn centrale ligging in de Middellandse Zee heeft het eiland Sicilië tijdens zijn geschiedenis vele heersers gekend en vele verschillende invloeden meegekregen (cultureel, architectonisch, religieus, culinair enz.). De sector van de olijventeelt staat in het bijzonder symbool voor dit lange verrijkingsproces in termen van gewassen, teelttechnieken en biodiversiteit van de verschillende rassen. Deze omstandigheden hebben Sicilië rijk gemaakt in zowel het aantal rassen als de gebruikte teelttechnieken, waardoor een unieke manier van verbouwen van olijven en produceren van olijfolie is ontstaan die nergens anders kan worden gereproduceerd.

De beschermde geografische aanduiding „Sicilia” moet worden verkregen van de volgende olijfcultivars, die alleen of in combinatie aanwezig zijn in de olijfgaarden en die als volgt worden onderverdeeld, in volgorde van belang en representativiteit:

De belangrijkste cultivars zijn:

Biancolilla, Cerasuola, Moresca, Nocellara del Belice, Nocellara Etnea, Ogliarola Messinese en Tonda Iblea.

Minder belangrijke cultivars:

Aitana, Bottone di Gallo, Brandofino, Calatina, Cavalieri, Crastu, Erbano, Giarraffa, Lumiaru, Marmorigna, Minuta, Nasitana, Nerba, Nocellara Messinese, Olivo di Mandanici, Piricuddara, Santagatese, Vaddarica, Verdello, Verdese, Zaituna en de synoniemen daarvan. Andere cultivars die in de olijfgaard groeien, mogen ook worden gebruikt, tot een maximum van 10 %. Indien meer dan 10 % van de cultivars op het landbouwbedrijf tot een andere variëteit behoort, kunnen de plekken waar de olijven worden verbouwd, niet in het BGA-toezichtsysteem voor „Sicilia” worden geregistreerd.

De belangrijkste cultivars beslaan meer dan 85 % van het gebied waar olijven in de regio worden verbouwd.

De olie die kan worden geproduceerd van alle voornoemde cultivars, alleen of in combinatie, moet beschikken over het in punt 3.2 beschreven organoleptische profiel, dat voor de gemiddelde consument eenvoudig te herkennen is, dankzij de kenmerkende geur en smaak. Deze worden gedefinieerd in het gemiddelde tot hoge bereik van de perceptie die is gekoppeld aan de voornoemde aanduidingen, zoals „groene of rijpe tomaat”, „artisjok” en „vers gras”.

3.4. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Alle verschillende stappen van het productieproces - het verbouwen, oogsten en extraheren van de olie - moeten plaatsvinden in het afgebakende geografische gebied.

3.5. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Zowel de opslag als het verpakken van de extra olijfolie van eerste persing met de beschermde geografische aanduiding „Sicilia” moet plaatsvinden in het in het dossier geïdentificeerde productiegebied. Dit wordt vereist zowel omdat het gebied geografisch niet is verbonden met het Europese vasteland, als om te voorkomen dat het product tijdens het vervoer aan chemische/fysieke factoren wordt blootgesteld, die zouden leiden tot een verslechtering van de oxidatiestabiliteit en derhalve tot slechtere kwaliteitseigenschappen, in het bijzonder de polyfenolen, die een van de onderscheidende kenmerken vormen van de extra olijfolie van eerste persing met de beschermde geografische aanduiding „Sicilia”. Bovendien bestaat er een netwerk van 251 bottelaars/verpakkers op Sicilië (AGEA-gegevens van 2013), verspreid over het hele eiland, en de kennis die zij in de loop der tijd hebben opgebouwd, zorgt ervoor dat het behoud van de kwaliteitsindicatoren is verzekerd. De beschermde geografische aanduiding „Sicilia” moet worden aangeboden voor consumptie in recipiënten met een capaciteit van maximaal 5 liter.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Het is verboden een beschrijving aan de beschermde geografische aanduiding „Sicilia” toe te voegen waarin niet uitdrukkelijk is voorzien in dit productdossier, waaronder de volgende bijvoeglijke naamwoorden: fine (fijn), scelto (uitgekozen), selezionato (geselecteerd) of superiore (superieur). Waarheidsgetrouwe en controleerbare verwijzingen waarin de methode van de afzonderlijke producenten wordt beschreven, zijn toegestaan, zoals: monovarietale (één variëteit), gevolgd door de naam van de gebruikte cultivar, raccolto a mano (met de hand geplukt) enz. Namen, bedrijfsnamen en merknamen mogen worden gebruikt als deze kloppen, mits deze geen aanprijzende strekking hebben en de consument niet misleiden. De namen van landbouwbedrijven, landgoederen en boerderijen mogen alleen worden gebruikt als het product exclusief is gemaakt op basis van olijven die zijn geoogst in de olijfgaarden die tot de desbetreffende locatie behoren. Een verwijzing naar de verpakking op een olijventeeltbedrijf of een vereniging van olijventelers of een onderneming die zich in het productiegebied bevindt, is uitsluitend toegestaan als de olie is verpakt op de desbetreffende locatie. Het gebruik van andere geografische aanduidingen is verboden. De beschermde geografische aanduiding „Sicilia” moet duidelijk en onuitwisbaar worden weergegeven op het etiket, zodat ze kan worden onderscheiden van de overige verstrekte informatie. De manier waarop de olie wordt geïdentificeerd, moet daarnaast voldoen aan de etiketteringsvoorschriften die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving. Het productiejaar van de olie moet verplicht op het etiket worden weergegeven.

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het productiegebied van de extra olijfolie van eerste persing met de beschermde geografische aanduiding „Sicilia” omvat het gehele administratieve grondgebied van de regio Sicilië.

5. Verband met het geografische gebied

De specifieke geografische ligging van Sicilië zorgt voor de natuurlijke omstandigheden die nodig zijn om extra olijfolie van eerste persing te produceren met de kenmerkende chemische/fysieke en organoleptische kenmerken die in het dossier zijn beschreven.

Voor wat betreft de biodiversiteit heeft de geografische scheiding van het grondgebied van het Europese vasteland geleid tot een unieke reeks variëteiten van deze soort, die zich onderscheidt van andere gebieden waar olijven worden geteeld.

De organoleptische kenmerken van de extra olijfolie van eerste persing met de BGA „Sicilia” zijn het gevolg van de bodem, het klimaat en menselijke factoren die nauw verband houden met het grondgebied.

Het verband tussen het grondgebied, de olijfboom en de Siciliaanse cultuur heeft geleid tot een product waarvan de reputatie wordt aangetoond door de vele onderscheidingen die door deskundigen uit de sector en door consumenten aan de extra olijfolie van eerste persing „Sicilia” zijn toegekend.

Er moet op worden gewezen dat het de olieproducenten wettelijk is verboden om geografische verwijzingen te gebruiken op hun etiketten, en dat zij hoge boeten krijgen als zij dat wel doen. Dit heeft een sterk afschrikwekkend effect gehad, waaronder op het gebied van verwijzingen naar namen in promotie-evenementen, inclusief websites.

Ondanks het voorgaande heeft het verband tussen het grondgebied, de olijfboom en de Siciliaanse cultuur geleid tot een product waarvan de reputatie wordt aangetoond door de vele onderscheidingen die door deskundigen uit de sector en door consumenten aan de extra olijfolie van eerste persing die op Sicilië wordt geproduceerd, zijn toegekend.

Ook de afgelopen decennia hebben de producenten van extra olijfolie van eerste persing „Sicilia” nog meerdere onderscheidingen ontvangen in alle belangrijke internationale olijfoliewedstrijden:

De olie heeft de eerste, tweede en derde prijs gewonnen bij de Orciolo d’Oro-wedstrijd voor alle of in ieder geval een van de categorieën delicaat, gemiddeld en intens, voornamelijk voor de categorieën gemiddeld en intens, in 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 en 2012; de eerste en tweede prijs in 2009 en 2010; de derde prijs in 2011 en de eerste prijs in 2013.

De olie heeft de gouden medaille (Sol d’Oro) gewonnen bij de Sol d’Oro-wedstrijd in 2009, 2010 en 2011, de zilveren medaille (Sol d’Argento) in 2009, 2012 en 2013 en de bronzen medaille (Sol di Bronzo) in 2010, 2011, 2012 en 2013.

De olie heeft de eerste, tweede en derde prijs gewonnen bij de Sirena d’Oro di Sorento-wedstrijd in 2003, 2004, 2005 en 2006, en de tweede en derde prijs in andere jaren.

Bedrijven die extra olijfolie van eerste persing „Sicilia” produceren, hebben de eerste, tweede en derde prijs gewonnen bij de Leone d’Oro-wedstrijd in 2007 en de eerste prijs in 2010 en 2012.

De olijfolie „Sicilia” heeft sinds 1996 vijftien keer de eerste prijs gewonnen in de drie categorieën van de Montiferru-prijs, evenals een aantal keer de tweede en derde prijs.

Deze reputatie is het gevolg van de materiële waarde van het product (chemische/fysieke en organoleptische kenmerken) en de perceptie van de immateriële waarde die zich heeft ontwikkeld tijdens de eeuwenlange geschiedenis van olijfbomen en olijfolie op Sicilië.

Bewijs voor de reputatie van de extra olijfolie van eerste persing „Sicilia” kan ook worden gevonden in historische verslagen, waaruit blijkt dat een aantal olieproducenten heeft aangedrongen op de vermelding van de Siciliaanse herkomst van het product op het etiket.

Vóór 1992 werd een aantal facturen verzameld waaruit blijkt dat de aanduiding „Sicilia” werd gebruikt in 1988 en 1989. Meerdere facturen die zijn gericht op de buitenlandse markt, hebben ook betrekking op de jaren 1996 en 2000.

De verwijzing naar de naam is ook duidelijk in de publicatie van de catalogus van Siciliaanse olijfolie van 1997 tot 2009.

De documentatie omvat tevens een reeks etiketten die het woord „Sicilia” bevatten van flessen olie die zijn verpakt en van een etiket voorzien in andere landen dan Italië (Carluccio’s London - Olio extra vergine d’oliva - Sicilia), meerdere etiketten voor Agata & Valentina Extra Virgin Sicilian Olive Oil die werd gedistribueerd in de VS, en Trader Giotto’s, die de naam „Sicilia” gebruiken, etiketten van de olijfoliefabriek Barbera met de naamsaanduiding „Sicilia” voor buitenlandse markten, evenals etiketten van het bedrijf EFFe1 srl met de aanduiding „Sicilia”.

De productiekwaliteit van de extra olijfolie van eerste persing „Sicilia” is in de loop der tijd verbeterd evenals haar reputatie op de verschillende markten. Dit houdt in dat de olie een gewild product is om na te maken, wat leidt tot ernstige financiële verliezen.

Het productiegebied van de extra olijfolie van eerste persing met de BGA „Sicilia” kan, overeenkomstig het klimaatindelingssysteem van Köppen, worden gedefinieerd als een vochtig gematigd klimaat (type C), met een gemiddelde temperatuur van de koudste maand lager dan 18 °C, maar hoger dan – 3 °C, of nauwkeuriger gezegd: het is een vochtig subtropisch mesothermaal klimaat met droge zomers (type Csa), d.w.z. het typische mediterrane klimaat, gekenmerkt door een gemiddelde temperatuur in de warmste maand van meer dan 22 °C en een neerslagpatroon waarin de meeste neerslag in de koude periode (herfst/winter) valt.

Het mediterrane klimaat (Cs) is het meest voorkomende van de gematigde klimaten en, in het geval van Sicilië, vertoont het veel kenmerken die van grote invloed zijn op de chemische en in het bijzonder de organoleptische samenstelling van de extra olijfolie van eerste persing. Deze kenmerken onderscheiden de olie op significante wijze van olie die wordt geproduceerd in aangrenzende geografische gebieden, met name voor wat betreft het gehalte aan enkelvoudig onverzadigde tot meervoudig onverzadigde vetzuren en de kwaliteit van biofenolen en vluchtige aromastoffen (alcoholen, aldehyden en esters).

De kenmerken van de extra olijfolie van eerste persing met de BGA „Sicilia” zijn ook het gevolg van zonnestraling, temperatuur, vochtigheid en wind. Deze elementen hebben een grote invloed op de fysiologie van de olijfboom en zijn van invloed op de slapende fase en de fase met nieuwe groei, evenals op alle andere fasen van de fenologische ontwikkeling (anthese, vruchtzetting en ontwikkeling, véraison, rijping). De hoeveelheid fotosynthetisch actieve straling in dit gebied in de Middellandse Zee draagt bij aan een grotere opbouw van biomassa in de verschillende organen van de plant die, samen met de beperkte aanwezigheid van water en de zachte temperaturen, zorgen voor een toename in het totale biofenolgehalte en, in het bijzonder, van specifieke fenolen, evenals andere stoffen waarmee het aroma van de olie wordt gevormd. De beperkte beschikbaarheid van water en alle eerder beschreven superieure klimaatomstandigheden, die het karakter van het eiland het best definiëren, zijn ook verantwoordelijk voor de constante aanwezigheid van de aanduidingen bitter en scherp, die in de extra olijfolie van eerste persing met de BGA „Sicilia” altijd een mediaanwaarde hebben van meer dan 2, zodat de olie voornamelijk wordt ingedeeld in de intense en gemiddelde categorieën. De bodem en de hiervoor beschreven klimaatfactoren zijn niet alleen van invloed op de groeisnelheid van het gewas, in combinatie met de fotosynthese (hoeveelheid zonnestraling, oppervlak en structuur van de bladeren), maar ook op het ademhalingsproces van de plantencel en het reactiepad, die een breed scala aan plantmetabolieten opleveren: aminozuren, vetten en de bestanddelen daarvan, isoprenoïden (bv. terpenen, waaronder squaleen, menthol en limoneen, die planten, bloemen en vruchten hun kenmerkende geur geven en de biosynthetische bestanddelen van sterolen) en porfyrine (gekoppeld aan chlorofyl en fotosynthese).

Het in punt 3.2 beschreven profiel definieert het unieke karakter van de olijfolie met BGA „Sicilia” en dit wordt systematisch aangetoond door de constante aanwezigheid van aroma’s van groene tomaat, artisjok en vers gras. Deze aanwezigheid wordt in de hand gewerkt door de voornoemde klimaatomstandigheden, evenals door de organoleptische kenmerken die altijd worden gekoppeld aan de in punt 3.3 genoemde belangrijke cultivars.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(Artikel 6, lid 1, tweede alinea, van onderhavige verordening)

De volledige tekst van het productdossier kan worden geraadpleegd op de volgende website: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

of:

door rechtstreeks de startpagina van de website van het ministerie van Landbouw-, Levensmiddelen- en Bosbouwbeleid (www.politicheagricole.it) te openen en te klikken op „Prodotti DOP IGP” (rechts bovenaan op het scherm), vervolgens op „Prodotti DOP IGP STG” (links op het scherm) en tot slot op „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.