Home

Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 juni 2016 tot en met 30 juni 2016 (Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG)

Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 juni 2016 tot en met 30 juni 2016 (Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG)

29.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 277/11


Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 juni 2016 tot en met 30 juni 2016

(Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG(1) of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG(2))

(2016/C 277/02)

Verlening, handhaving of wijziging van een nationale vergunning voor het in de handel brengen

Datum van het besluit

Naam (namen) van het geneesmiddel

INN (internationale generieke benaming)

Houder(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

Betrokken lidstaat

Datum van kennisgeving

29.6.2016

Inhaled corticosteroids

beclomethasone, budesonide, flunisolide, fluticasone propionate, fluticasone furoate

Zie bijlage I

Zie bijlage I

30.6.2016

10.6.2016

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injec

Inactivated gE Bovine Herpes Virus type 1 (BoHv-1), strain Difivac

Zie bijlage II

Zie bijlage II

13.6.2016

24.6.2016

Novantrone and associated names

mitoxantrone

Zie bijlage III

Zie bijlage III

27.6.2016

24.6.2016

Irbesartan

Irbesartan

Niet van toepassing

Niet van toepassing

27.6.2016

29.6.2016

Zoledronic acid

Zoledronic acid

Niet van toepassing

Niet van toepassing

30.6.2016BIJLAGE I

Lijst van nationaal goedgekeurde geneesmiddelen

Lidstaat in EER

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Productnaam

Werkzame stof + sterkte

Farmaceutische vorm

Oostenrijk

3m Health Care Ltd

Aerocortin

Beclometasondipropionaat 50 μg/50 μl

Aërosol, oplossing

Oostenrijk

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat

Fluticasonpropionaat 50 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Oostenrijk

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat Diskus Forte Allen

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat Diskus Junior Allen

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat „allen”

Fluticasonpropionaat 125 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Oostenrijk

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat „allen”

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Fluticasonpropionat „allen”

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Oostenrijk

Allen Pharmazeutika Gesellschaft M.B.H.

Samtoral Diskus Standard

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Oostenrijk

Astrazeneca österreich Gmbh

Pulmicort

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Astrazeneca österreich Gmbh

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Astrazeneca österreich Gmbh

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Astrazeneca österreich Gmbh

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Astrazeneca österreich Gmbh

Symbicort Forte Turbohaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Astrazeneca österreich Gmbh

Symbicort Turbohaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Budiair

Budesonide 0,2 mg/0,05 ml

Aërosol, oplossing

Oostenrijk

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Budiair Jet

Budesonide 0,2 mg/0,05 ml

Aërosol, oplossing

Oostenrijk

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Oostenrijk

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Oostenrijk

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Oostenrijk

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 125 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Oostenrijk

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Oostenrijk

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Oostenrijk

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide Diskus Forte

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide Diskus Junior

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Flixotide Junior

Fluticasonpropionaat 125 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Oostenrijk

Glaxosmithkline Pharma Gmbh.

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Oostenrijk

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonide 0,25 mg/ampul

Vernevelsuspensie

Oostenrijk

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonide 0,5 mg/ampul

Vernevelsuspensie

Oostenrijk

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonide 1 mg/ampul

Vernevelsuspensie

Oostenrijk

Sandoz Gmbh

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 233 μg/dosis, salmeterol 45 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Oostenrijk

Sandoz Gmbh

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 465 μg/dosis, salmeterol 45 μg/dosis

Inhalatiepoeder

België

Chiesi Sa-Nv

Inuvair

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

België

Cipla Europe Nv

Salmeterol/Fluticasone Cipla

Salmeterol 25 μg/dosis; fluticasonpropionaat 125 μg/dosis

Aërosol, suspensie

België

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusalio

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

België

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusalio

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

België

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 0,05 mg/2 ml

Verneveloplossing

België

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

België

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 2 mg/2 ml

Verneveloplossing

België

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 50 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

België

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

België

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

België

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

België

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

België

Nv Astrazeneca Sa

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

België

Nv Astrazeneca Sa

Symbicort Forte Turbohaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

België

Nv Astrazeneca Sa

Symbicort Turbohaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

België

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

België

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

België

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonide 0,25 mg/ampul

Vernevelsuspensie

België

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonide 0,5 mg/ampul

Vernevelsuspensie

België

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonide 1 mg/ampul

Vernevelsuspensie

België

Sandoz N.V.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Bulgarije

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Bulgarije

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Bulgarije

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Bulgarije

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Bulgarije

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Bulgarije

Glaxosmithkline Eood

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Bulgarije

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Bulgarije

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Bulgarije

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Bulgarije

Sopharma Ad

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Kroatië

Astrazeneca D.O.O

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Kroatië

Astrazeneca D.O.O

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Kroatië

Clinres Farmacija D.O.O.

Dimenium

Fluticasonpropionaat 100 mcg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 mcg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Kroatië

Clinres Farmacija D.O.O.

Dimenium

Fluticasonpropionaat 250 mcg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 mcg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Kroatië

Clinres Farmacija D.O.O.

Dimenium

Fluticasonpropionaat 500 mcg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 mcg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Kroatië

Glaxosmithkline D.O.O.

Salmeterol/Flutikazonpropionat Diskus Glaxosmithkline

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Kroatië

Glaxosmithkline D.O.O.

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Kroatië

Providens D.O.O.

Foster

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Kroatië

Salvus D.O.O.

Saldisk

Fluticasonpropionaat 100 mcg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 mcg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Kroatië

Salvus D.O.O.

Saldisk

Fluticasonpropionaat 250 mcg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 mcg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Kroatië

Salvus D.O.O.

Saldisk

Fluticasonpropionaat 500 mcg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 mcg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Kroatië

Sandoz D.O.O.

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 233 μg/dosis, salmeterol 45 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Kroatië

Sandoz D.O.O.

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 465 μg/dosis, salmeterol 45 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Cyprus

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Cyprus

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Cyprus

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Fluticapen

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Cyprus

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Fluticapen

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Cyprus

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Pulmoton

Budesonide 100 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Cyprus

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Pulmoton

Budesonide 200 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Cyprus

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Pulmoton

Budesonide 400 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 12 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Cyprus

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Rolenium

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Cyprus

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Rolenium

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Cyprus

Costakis Tsisios & Co. Ltd

Rolenium

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Cyprus

Glaxo Group Limited

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Cyprus

Glaxo Group Limited

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Cyprus

Glaxo Group Limited

Seretide

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Cyprus

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat Ph.Eur. 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Cyprus

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat Ph.Eur. 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Cyprus

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat Ph.Eur. 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Cyprus

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat Ph.Eur. 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Tsjechië

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Tsjechië

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Tsjechië

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Combair

Formoterolfumaraatdihydraat 1,08 mg, beclometasondipropionaat 18 mg

Aërosol, oplossing

Tsjechië

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Tsjechië

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Tsjechië

Glaxo Group Limited

Flixotide

Fluticasonpropionaat 125 μg

Aërosol, suspensie

Tsjechië

Glaxo Group Limited

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg

Aërosol, suspensie

Tsjechië

Glaxo Group Limited

Flixotide

Fluticasonpropionaat 50 μg

Aërosol, suspensie

Tsjechië

Glaxo Group Limited

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 100 μg

Inhalatiepoeder

Tsjechië

Glaxo Group Limited

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg

Inhalatiepoeder

Tsjechië

Glaxo Group Limited

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg

Inhalatiepoeder

Tsjechië

Glaxo Group Limited

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg, salmeterolxinafoaat 72,5 μg

Inhalatiepoeder

Tsjechië

Sandoz S.R.O.

Airflusan Forspiro

Fluticasonpropionaat 0,25 mg, salmeterolxinafoaat 0,073 mg

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Tsjechië

Sandoz S.R.O.

Airflusan Forspiro

Fluticasonpropionaat 0,5 mg, salmeterolxinafoaat 0,073 mg

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Denemarken

Astrazeneca A-S

Symbicort Forte Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Denemarken

Astrazeneca A-S

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Denemarken

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Innovair

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Denemarken

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusaterol

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Denemarken

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusaterol

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis, lactosemonohydraat 24,677 mg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Denemarken

Glaxosmithkline Pharma A-S

Seretide

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Denemarken

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Denemarken

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Denemarken

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 233 μg/dosis, salmeterol 45 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Denemarken

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 465 μg/dosis, salmeterol 45 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Estland

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Estland

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Estland

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Estland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Estland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Estland

Glaxo Wellcome Ltd

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Estland

Glaxo Wellcome Ltd

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Estland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Estland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Finland

Astrazeneca Oy

Symbicort Forte Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Finland

Astrazeneca Oy

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Finland

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Innovair

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Finland

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Innovair Nexthaler

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/dosis, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Finland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Finland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Finland

Glaxosmithkline Oy

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Finland

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Finland

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Frankrijk

Astrazeneca France

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Frankrijk

Astrazeneca France

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Frankrijk

Chiesi S.A.

Formodual

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/dosis, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/dosis

Aërosol, oplossing

Frankrijk

Chiesi S.A.

Innovair

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/dosis, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/dosis

Aërosol, oplossing

Frankrijk

Laboratoire Glaxosmithkline S.A.S.

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Duitsland

3m Health Care Ltd

Bronchocort Novo

Beclometasondipropionaat 100 μg/50 μl

Aërosol, oplossing

Duitsland

3m Health Care Ltd

Junik

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Duitsland

Abz-Pharma Gmbh

Beclomethasone Dipropionate Ct

Beclometasondipropionaat 0,05 mg/18,7 g

Aërosol, oplossing

Duitsland

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budecort Novolizer

Budesonide, gemicroniseerd 0,2 mg/ademactivatie

Inhalatiepoeder

Duitsland

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budecort Novolizer

Budesonide, gemicroniseerd 0,4 mg/ademactivatie

Inhalatiepoeder

Duitsland

Astrazeneca Gmbh

Pulmicort Budesonide

Budesonide 0,5 mg

Vernevelsuspensie

Duitsland

Astrazeneca Gmbh

Pulmicort Budesonide

Budesonide 1,0 mg

Vernevelsuspensie

Duitsland

Astrazeneca Gmbh

Pulmicort

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Duitsland

Astrazeneca Gmbh

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Duitsland

Astrazeneca Gmbh

Symbicort Turbohaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Duitsland

Astrazeneca Gmbh

Symbicort Turbohaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Duitsland

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Kantos

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Duitsland

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Kantos Master

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Duitsland

Chiesi Gmbh

Budiair

Budesonide 200 μg/verstuiving

Aërosol, oplossing

Duitsland

Chiesi Gmbh

Foster

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Duitsland

Chiesi Gmbh

Ribuvent

Budesonide 200 μg/puf

Aërosol, oplossing

Duitsland

Chiesi Gmbh

Sanasthmax

Beclometasondipropionaat 250 μg/59,2 mg

Aërosol, oplossing

Duitsland

Chiesi Gmbh

Sanasthmax Junior

Beclometasondipropionaat 50 μg/59 mg

Aërosol, oplossing

Duitsland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusalio

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Duitsland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusalio

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Duitsland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Duitsland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Duitsland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Duitsland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flixotide Forte

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Duitsland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flixotide Forte Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Duitsland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flutide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Duitsland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flutide Forte

Fluticasonpropionaat 220 μg/puf

Aërosol, suspensie

Duitsland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Flutide Forte Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Duitsland

Glaxosmithkline Gmbh & Co. Kg

Viani Forte

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Duitsland

Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg

Budesonid

Budesonide 0,2 mg

Inhalatiepoeder

Duitsland

Hexal Ag

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Duitsland

Hexal Ag

Budes N

Budesonide 0,2 mg/dosis

Aërosol, oplossing

Duitsland

Janssen-Cilag Gmbh

Inuvair

Beclometasondipropionaat 100 μg/inhalatie, formoterolfumaraat 6 μg/inhalatie

Aërosol, oplossing

Duitsland

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budesonid Novolizer Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budesonide 400 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Duitsland

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Novopulmon Novolizer

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Duitsland

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Novopulmon Novolizer

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Duitsland

Mylan Dura Gmbh

Budesonid Mylan

Budesonide 0,2 mg

Inhalatiepoeder

Duitsland

Orion Corporation

Beclomet Easyhaler

Beclometasondipropionaat 0,2 mg/dosis

Inhalatiepoeder

Duitsland

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonide 0,25 mg/ampul

Vernevelsuspensie

Duitsland

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonide 0,5 mg/ampul

Vernevelsuspensie

Duitsland

Pari Pharma Gmbh

Buparid

Budesonide 1 mg/ampul

Vernevelsuspensie

Duitsland

Pb Pharma Gmbh

Budesonid

Budesonide 0,92 mg

Inhalatiepoeder in harde capsule

Duitsland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Beclometason

Beclometasondipropionaat 100 μg/eenheid

Inhalatiepoeder in harde capsule

Duitsland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Beclometason

Beclometasondipropionaat 200 μg/eenheid

Inhalatiepoeder in harde capsule

Duitsland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Beclometason

Beclometasondipropionaat 400 μg/eenheid

Inhalatiepoeder in harde capsule

Duitsland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Budesonid

Budesonide 0,8 mg/capsule

Inhalatiepoeder in harde capsule

Duitsland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Budesonid

Budesonide 100 μg/eenheid

Inhalatiepoeder in harde capsule

Duitsland

Pb Pharma Gmbh

Cyclocaps Budesonid

Budesonide 800 μg/eenheid

Inhalatiepoeder in harde capsule

Duitsland

Ratiopharm Gmbh

Beclometason Ratiopharm

Beclometasondipropionaat 0,25 mg/18,7 g

Aërosol, oplossing

Duitsland

Ratiopharm Gmbh

Beclomethasone Dipropionate Ratiopharm

Beclometasondipropionaat 0,05 mg/18,7 g

Aërosol, oplossing

Duitsland

Ratiopharm Gmbh

Beclomethasone Dipropionate Ratiopharm

Beclometasondipropionaat 0,1 mg/18,7 g

Aërosol, oplossing

Duitsland

Ratiopharm Gmbh

Beclomethasone Dipropionate Ratiopharm

Beclometasondipropionaat 0,2 mg/18,7 g

Aërosol, oplossing

Duitsland

Teva Gmbh

Aerobec N

Beclomethasondipropionaat 100 g/5 ml

Aërosol, oplossing

Duitsland

Teva Gmbh

Beclometason-Ct

Beclometasondipropionaat 0,1 mg

Aërosol, oplossing

Duitsland

Teva Gmbh

Beclometason-Ct

Beclometasondipropionaat 0,2 mg

Aërosol, oplossing

Duitsland

Teva Gmbh

Ventolair

Beclometasondipropionaat 100 g/10 ml

Aërosol, oplossing

Duitsland

Teva Gmbh

Ventolair

Beclometasondipropionaat 100 g/18,7 g

Aërosol, oplossing

Duitsland

Teva Gmbh

Ventolair

Beclomethasondipropionaat 100 g/5 ml

Aërosol, oplossing

Duitsland

Teva Gmbh

Ventolair

Beclometasondipropionaat 250 g/18,7 g

Aërosol, oplossing

Duitsland

Teva Gmbh

Ventolair

Beclometasondipropionaat 250 g/78 g

Aërosol, oplossing

Duitsland

Teva Gmbh

Ventolair Mite

Beclometasondipropionaat 50 g/18,7 g

Aërosol, oplossing

Duitsland

Teva Gmbh

Ventolair Mite

Beclometasondipropionaat 50 g/78 g

Aërosol, oplossing

Duitsland

Ucb Pharma Gmbh (Monheim De)

Atmadisc Forte Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/inhalatie, salmeterol 50 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Griekenland

Anfarm Hellas Sa

Talgan

Budesonide 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Astrazeneca S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Astrazeneca S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Astrazeneca S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Astrazeneca S.A.

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Astrazeneca S.A.

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Chiesi Hellas A.E.B.E.

Foster

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Griekenland

Chiesi Hellas A.E.B.E.

Foster Nexthaler

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/dosis, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Chiesi Hellas A.E.B.E.

Inuvair

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Griekenland

Chiesi Hellas A.E.B.E.

Inuvair Nexthaler

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/dosis, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

D.A.S.T. Biotech Pharm επε

Flihaler

Fluticasonpropionaat 250 mcg/dosis

Aërosol, suspensie

Griekenland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Fluticapen

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Fluticapen

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Pulmoton

Budesonide 100 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Pulmoton

Budesonide 200 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Pulmoton

Budesonide 400 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 12 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Fluticasonpropionaat 125 μg/dosis

Aërosol

Griekenland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Aërosol

Griekenland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide

Fluticasonpropionaat 50 μg/dosis

Aërosol

Griekenland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Glaxosmithkline Aebe

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Glaxosmithkline Aebe

Seretide

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Iasis Pharma

Olfo Haler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Iasis Pharma

Olfo Haler

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Medicair Bioscience Laboratories S.A

Bocacort-S

Fluticasonpropionaat 250 mcg/dosis

Aërosol, suspensie

Griekenland

Orion Corporation

Bufomix

Budesonide 160 mcg, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 mcg

Inhalatiepoeder

Griekenland

Orion Corporation

Bufomix

Budesonide 320 mcg, formoterolfumaraatdihydraat 9 mcg

Inhalatiepoeder

Griekenland

Orion Corporation

Orest

Budesonide 160 mcg, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 mcg

Inhalatiepoeder

Griekenland

Orion Corporation

Orest

Budesonide 320 mcg, formoterolfumaraatdihydraat 9 mcg

Inhalatiepoeder

Griekenland

Png Gerolymatos Medical A.E.

Asmaflex

Fluticasonpropionaat 250 mcg

Aërosol, suspensie

Griekenland

Rafarm Sa.

Resata

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Rafarm Sa.

Resata

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Verisfield (Uk) Ltd

Flixocort

Fluticasonpropionaat 50 μg/dosis

Neusspray, suspensie

Griekenland

Verisfield (Uk) Ltd

Flixocort

Fluticasonpropionaat 125 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Griekenland

Verisfield (Uk) Ltd

Flixocort

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Griekenland

Verisfield (Uk) Ltd

Pulmihal

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Win Medica Ltd

Flusalair

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Win Medica Ltd

Flusalair

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Griekenland

Win Medica Ltd

Flutiresp

Fluticasonpropionaat 250 mcg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Win Medica Ltd

Flutiresp

Fluticasonpropionaat 500 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Griekenland

Zwitter Pharmaceuticals επε

Salenga

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Griekenland

Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A.

Vernoral

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Griekenland

Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A.

Vernoral

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Hongarije

Astrazeneca Kft.

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Hongarije

Astrazeneca Kft.

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Hongarije

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Formodual

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Hongarije

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Hongarije

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenio

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Hongarije

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenio

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Hongarije

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flumetor

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Hongarije

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flumetor

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Hongarije

Glaxosmithkline Kft.

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Hongarije

Montrose Kft

Thoreus Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Hongarije

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Hongarije

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Hongarije

Sandoz Hungária Kft

Airflusol Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

IJsland

Astrazeneca A-S

Symbicort Forte Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

IJsland

Astrazeneca A-S

Symbicort Mite Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

IJsland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Relanio

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

IJsland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Relanio

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

IJsland

Glaxosmithkline Ehf.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Aërosol, suspensie

IJsland

Glaxosmithkline Ehf.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

IJsland

Glaxosmithkline Ehf.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

IJsland

Glaxosmithkline Ehf.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

IJsland

Glaxosmithkline Ehf.

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Ierland

Astrazeneca Uk Limited

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Ierland

Astrazeneca Uk Limited

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Ierland

Astrazeneca Uk Limited

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Ierland

Astrazeneca Uk Limited

Symbicort Turbohaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Ierland

Astrazeneca Uk Limited

Symbicort Turbohaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Ierland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Ierland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis, lactosemonohydraat 24,677 mg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Ierland

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/blisterverpakking

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Ierland

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/blisterverpakking

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Ierland

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Flixotide Evohaler

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Ierland

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Ierland

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Viani Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Ierland

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Ierland

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Ierland

Rowex Ltd

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Ierland

Rowex Ltd

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Italië

Astrazeneca S.P.A

Sinestic

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Italië

Astrazeneca S.P.A

Sinestic

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Italië

Astrazeneca S.P.A

Symbicort

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Italië

Astrazeneca S.P.A

Symbicort

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Italië

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Italië

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Italië

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Italië

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Italië

Glaxosmithkline S.P.A.

Seretide

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Italië

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Aliflus Diskus

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Italië

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Aliflus Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Italië

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Aliflus Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Italië

Promedica S.R.L.

Clenil Compositum

Beclometasondipropionaat 0,8 mg/2 ml, salbutamolsulfaat 1,928 mg/2 ml

Vernevelsuspensie

Italië

Promedica S.R.L.

Clenil Compositum

Beclometasondipropionaat 50 μg/ademactivatie, salbutamolsulfaat 120 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Italië

Simesa S.P.A.

Assieme

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Italië

Simesa S.P.A.

Assieme

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Italië

Valeas S.P.A.

Plenaer

Flunisolide 25 mg/fles, salbutamol 10 mg/fles

Aërosol, suspensie

Italië

Valeas S.P.A.

Plenaer

Salbutamolsulfaat 0,602 mg/injectieflacon, flunisolide 0,5 mg/injectieflacon

Verneveloplossing

Letland

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Letland

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Letland

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Letland

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Letland

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Letland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Letland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Letland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Letland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Letland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Letland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Flosal

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie, salmeterolxinafoaat 25 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Letland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Flosal

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Letland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Seretide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie, salmeterolxinafoaat 25 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Letland

Glaxosmithkline Latvia Sia

Seretide

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Letland

Novartis Finland Oy

Miflonide

Budesonide 200 μg

Inhalatiepoeder in harde capsule

Letland

Novartis Finland Oy

Miflonide

Budesonide 400 μg

Inhalatiepoeder in harde capsule

Letland

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Letland

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Letland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 233 μg/dosis, salmeterol 45 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Letland

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Litouwen

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Litouwen

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Litouwen

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Litouwen

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Litouwen

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Litouwen

Glaxosmithkline Lietuva Uab

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Litouwen

Glaxosmithkline Lietuva Uab

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Litouwen

Glaxosmithkline Lietuva Uab

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Litouwen

Glaxosmithkline Lietuva Uab

Seretide

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Litouwen

Novartis Finland Oy

Miflonide

Budesonide 200 μg

Inhalatiepoeder in harde capsule

Litouwen

Novartis Finland Oy

Miflonide

Budesonide 400 μg

Inhalatiepoeder in harde capsule

Litouwen

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Litouwen

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg

Inhalatiepoeder

Litouwen

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Litouwen

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg

Inhalatiepoeder

Litouwen

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Litouwen

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Luxemburg

Chiesi Sa-Nv

Inuvair

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Luxemburg

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Luxemburg

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 50 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Luxemburg

Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Luxemburg

Nv Astrazeneca Sa

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Luxemburg

Nv Astrazeneca Sa

Symbicort Turbohaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Luxemburg

Nv Astrazeneca Sa

Symbicort Forte Turbohaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Luxemburg

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat Ph.Eur. 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Luxemburg

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat Ph.Eur. 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Luxemburg

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat Ph.Eur. 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Luxemburg

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat Ph.Eur. 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Malta

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Malta

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Malta

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbohaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Malta

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbohaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Malta

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Malta

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Rolenium

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Malta

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Flixotide Evohaler

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Malta

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Malta

Novartis Pharmaceuticals Uk Limited

Miflonide

Budesonide 200 μg/capsule

Inhalatiepoeder in harde capsule

Malta

Novartis Pharmaceuticals Uk Limited

Miflonide

Budesonide 400 μg

Inhalatiepoeder in harde capsule

Malta

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Malta

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Malta

Orion Oyj

Orest Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Malta

Orion Oyj

Orest Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Nederland

Astrazeneca Bv

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Nederland

Astrazeneca Bv

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Nederland

Glaxosmithkline B.V.

Fluticasonpropionaat Inhalator GSK

Fluticasonpropionaat 125 μg/dosis

Aërosol

Nederland

Glaxosmithkline B.V.

Fluticasonpropionaat Inhalator GSK

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Aërosol

Nederland

Glaxosmithkline B.V.

Fluticasonpropionaat Inhalator GSK

Fluticasonpropionaat 50 μg/dosis

Aërosol

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Formodual

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Foster

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Nederland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeterol/Fluticasonpropionaat Elpen

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Nederland

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeterol/Fluticasonpropionaat Elpen

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Nederland

Glaxosmithkline B.V.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Nederland

Glaxosmithkline B.V.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Nederland

Glaxosmithkline B.V.

Seretide

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Noorwegen

Astrazeneca As

Symbicort Forte Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Noorwegen

Astrazeneca As

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Noorwegen

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Inuxair

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Noorwegen

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Noorwegen

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Noorwegen

Glaxosmithkline As

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Noorwegen

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Noorwegen

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Polen

Adamed Sp. Z O.O.

Flutixon

Fluticasonpropionaat 125 μg/capsule

Inhalatiepoeder in harde capsule

Polen

Adamed Sp. Z O.O.

Flutixon

Fluticasonpropionaat 250 μg/capsule

Inhalatiepoeder in harde capsule

Polen

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Polen

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Polen

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Polen

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Polen

Celon Pharma S.A.

Salmex

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Polen

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Formodual

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Polen

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Fostex

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Polen

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Polen

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Polen

Glaxosmithkline Export Ltd

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Polen

Glaxosmithkline Export Ltd

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Polen

Glaxosmithkline Export Ltd

Flixotide Dysk

Fluticasonpropionaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Polen

Glaxosmithkline Export Ltd

Seretide Dysk

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Polen

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budelin Novolizer

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Polen

Novartis Poland Sp. Z O. O.

Miflonide

Budesonide 200 μg

Inhalatiepoeder in harde capsule

Polen

Novartis Poland Sp. Z O. O.

Miflonide

Budesonide 400 μg

Inhalatiepoeder in harde capsule

Polen

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Polen

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Polen

Polfarmex S.A.

Asaris

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Polen

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. Z O.O.

Budezonid Lek-Am

Budesonide 200 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder in harde capsule

Polen

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. Z O.O.

Budezonid Lek-Am

Budesonide 400 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder in harde capsule

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Assieme Turbohaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Assieme Turbohaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmaceuticos Limitada

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmaceuticos Limitada

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Symbicort Turbohaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Astrazeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Symbicort Turbohaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Bialfar — Produtos Farmacêuticos, Sociedade Anónima

Brisomax Diskus

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Portugal

Bialfar — Produtos Farmacêuticos, Sociedade Anónima

Brisomax Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Portugal

Bialfar — Produtos Farmacêuticos, Sociedade Anónima

Brisomax Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Portugal

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Portugal

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Portugal

Farmoz — Sociedade Técnico Medicinal, S.A.

Budesonida Farmoz

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Farmoz — Sociedade Técnico Medicinal, S.A.

Budesonida Farmoz

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Glaxo Wellcome Farmacêutica, Limitada

Seretaide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Portugal

Glaxosmithkline — Produtos Farmacêuticos, Limitada

Maizar Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Portugal

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Pentafarma — Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.

Budesonida Tecnicort

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Pentafarma — Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.

Budesonida Tecnicort

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Portugal

Sandoz Farmacêutica, Limitada

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Portugal

Sandoz Farmacêutica, Limitada

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Roemenië

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Roemenië

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Roemenië

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie, beclometasondipropionaat watervrij 100 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Roemenië

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Roemenië

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Roemenië

Glaxo Wellcome Ltd

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Roemenië

Glaxo Wellcome Ltd

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Roemenië

Glaxo Wellcome Ltd

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Roemenië

Glaxo Wellcome Ltd

Seretide

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Roemenië

Medochemie Romania S.R.L.

Frenolyn

Budesonide, gemicroniseerd 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Roemenië

Medochemie Romania S.R.L.

Frenolyn

Budesonide, gemicroniseerd 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Roemenië

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Roemenië

Orion Oyj

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Roemenië

S.C. Sandoz S.R.L.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Astrazeneca Ab

Pulmicort Turbohaler

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Slowakije

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Slowakije

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Dimenium

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Slowakije

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flumetor

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Slowakije

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flumetor

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Slowakije

Glaxo Group Limited

Flixotide

Fluticasonpropionaat 125 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Slowakije

Glaxo Group Limited

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Slowakije

Glaxo Group Limited

Flixotide

Fluticasonpropionaat 50 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Slowakije

Glaxo Group Limited

Seretide

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Slowakije

Glaxosmithkline Slovakia S.R.O.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Glaxosmithkline Slovakia S.R.O.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Glaxosmithkline Slovakia S.R.O.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Glaxosmithkline Slovakia S.R.O.

Flixotide Diskus

Fluticasonpropionaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Meda Pharma Spol. S R.O.

Budelin Novolizer

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Novartis, S.R.O.

Miflonid

Budesonide 200 μg

Inhalatiepoeder in harde capsule

Slowakije

Novartis, S.R.O.

Miflonid

Budesonide 400 μg

Inhalatiepoeder in harde capsule

Slowakije

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slowakije

Sandoz Pharmaceuticals D.D.

Airflusal Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slovenië

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slovenië

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slovenië

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Formodual

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Slovenië

Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

Foster

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Slovenië

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Slovenië

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flamerio

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Slovenië

Glaxosmithkline D.O.O., Ljubljana

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/verstuiving

Aërosol, suspensie

Slovenië

Glaxosmithkline D.O.O., Ljubljana

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Slovenië

Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana

Airflusan Forspiro

Salmeterol 50 μg/dosis, fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Slovenië

Meda Pharma Gmbh & Co. Kg

Budelin Novolizer

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Spanje

Allen Farmaceutica, S.A.

Anasma Accuhaler

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Spanje

Almirall, S.A.

Plusvent

Fluticasonpropionaat 50 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 25 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Spanje

Almirall, S.A.

Plusvent

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 25 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Spanje

Almirall, S.A.

Plusvent

Fluticasonpropionaat 125 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 25 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Spanje

Almirall, S.A.

Plusvent

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Spanje

Almirall, S.A.

Plusvent

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Spanje

Almirall, S.A.

Plusvent

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Spanje

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 200 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Pulmicort Turbuhaler

Budesonide 400 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Chiesi España, S.A.

Formodual

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Spanje

Chiesi España, S.A.

Foster

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/dosis

Aërosol, oplossing

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Brisair Accuhaler

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Brisair Accuhaler

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 125 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide

Fluticasonpropionaat 50 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide Accuhaler

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide Accuhaler

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Flixotide Accuhaler

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Flusonal

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Flusonal

Fluticasonpropionaat 50 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Flusonal Accuhaler

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Flusonal Accuhaler

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Inalacor

Fluticasonpropionaat 250 μg/inhalatie

Aërosol, suspensie

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Inalacor

Fluticasonpropionaat 50 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Inalacor Accuhaler

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Inalacor Accuhaler

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Inaladuo Accuhaler

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Spanje

Glaxosmithkline S.A.

Seretide Accuhaler

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Spanje

Laboratorio Tau, S.A.

Rilast Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Spanje

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Spanje

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Spanje

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Spanje

Smithkline Beecham Farma S.A.

Trialona

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Spanje

Smithkline Beecham Farma S.A.

Trialona

Fluticasonpropionaat 50 μg/dosis

Aërosol, suspensie

Spanje

Smithkline Beecham Farma S.A.

Trialona Accuhaler

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Spanje

Smithkline Beecham Farma S.A.

Trialona Accuhaler

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Astrazeneca Ab

Gardette

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Astrazeneca Ab

Gardette Forte

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Astrazeneca Ab

Symbicort Forte Turbuhaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Astrazeneca Ab

Symbicort Turbuhaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Innovair

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Zweden

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusamer

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusaterol

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Flusaterol

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Relanio

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Relanio

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis, lactosemonohydraat 24,677 mg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Salmeson

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Glaxosmithkline Ab

Flutide Diskus

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Glaxosmithkline Ab

Flutide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Glaxosmithkline Ab

Seretide Diskus

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Glaxosmithkline Ab

Viani Diskus Forte

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Hexal Ag

Salmeterol/Fluticasone Hexal

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Zweden

Orion Corporation

Bufomix Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Zweden

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 160 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Zweden

Orion Corporation

Orest Easyhaler

Budesonide 320 μg/inhalatie, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/inhalatie

Inhalatiepoeder

Zweden

Sandoz A-S

Aesalfluca Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Sandoz A-S

Airflusal Forspiro

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterol 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Zweden

Sandoz A-S

Flaxxone Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Sandoz A-S

Flaxxone Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Sandoz A-S

Lastenol Forspiro

Fluticasonpropionaat 500 microgram, salmeterolxinafoaat 50 microgram

Inhalatiepoeder

Zweden

Sandoz A-S

Molduo Forspiro

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Sandoz A-S

Salmetorol/Fluticasone Sandoz

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Sandoz A-S

Setirenol

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 250 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Zweden

Sandoz A-S

Setirenol

Salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis, fluticason 500 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Verenigd Koninkrijk

Astrazeneca Uk Limited

Symbicort Turbohaler

Budesonide 320 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 9 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Verenigd Koninkrijk

Astrazeneca Uk Limited

Symbicort Turbohaler

Budesonide 160 μg/dosis, formoterolfumaraatdihydraat 4,5 μg/dosis

Inhalatiepoeder

Verenigd Koninkrijk

Chiesi Limited

Formodual

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Verenigd Koninkrijk

Chiesi Limited

Fostair

Beclometasondipropionaat 100 μg/ademactivatie, formoterolfumaraatdihydraat 6 μg/ademactivatie

Aërosol, oplossing

Verenigd Koninkrijk

Glaxo Wellcome Ltd

Seretide

Fluticasonpropionaat 100 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Verenigd Koninkrijk

Glaxo Wellcome Ltd

Seretide

Fluticasonpropionaat 250 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld

Verenigd Koninkrijk

Glaxo Wellcome Ltd

Seretide Accuhaler

Fluticasonpropionaat 500 μg/dosis, salmeterolxinafoaat 50 μg/dosis

Inhalatiepoeder, voorverdeeld


BIJLAGE II

Lijst met namen, farmaceutische vorm, sterkte van het diergeneesmiddel, diersoorten, toedieningsweg, aanvrager/houder van de vergunning in de lidstaten

Lidstaat EU/EER

Aanvrager/Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Naam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Doelsoort(en)

Toedieningsweg

België

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Bulgarije

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Kroatië

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Frankrijk

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Duitsland

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Ierland

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Italië

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Nederland

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Polen

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Portugal

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Roemenië

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Slovenië

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Spanje

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik

Verenigd Koninkrijk

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

CattleMarker IBR Inactivated emulsion for injection for cattle

Elke dosis van 2 ml bevat:

Geïnactiveerde boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1) gE, Digivac-stam, voor het bekomen van een geometrisch gemiddelde serumneutraliserende titer ≥ 5,5 log2

Emulsie voor injectie

Runduren

Subcutaan gebruik


BIJLAGE III

Lijst van namen, farmaceutische vormen, sterkten van de geneesmiddelen, toedieningswegen, Houders van de Vergunning voor het in de handel brengen in de Lidstaten

Lidstaat EEA

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Fantasienaam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

Inhoud (concentratie)

Cyprus

MEDA Pharmaceuticals S.A.

3, Evritanias Str.

GR-15231

Chalandri-Attiki

Greece

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

Finland

MEDA Oy

Vaisalantie 4

FIN-02130

Espoo

Finland

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

Finland

MEDA Oy

Vaisalantie 4

FIN-02130

Espoo

Finland

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

10 mg/5 ml

Frankrijk

MEDA Pharma S.A.S.

25, Boulevard de l'Amiral Bruix

F-75016

Paris

France

Novantrone 10 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

Frankrijk

MEDA Pharma S.A.S.

25, Boulevard de l'Amiral Bruix

F-75016

Paris

France

Novantrone 20 mg/10 ml, solution à diluer pour perfusion

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

Frankrijk

MEDA Pharma S.A.S.

25, Boulevard de l'Amiral Bruix

F-75016

Paris

France

Elsep 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

Duitsland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Novantron 10 mg/5 ml

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie of oplossing voor intrapleuraal of intraperitoneaal gebruik

Intraveneus gebruik Intrapleuraal gebruik

Intraperitoneaal gebruik

10 mg/5 ml

Duitsland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Novantron 20 mg/10 ml

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie of oplossing voor intrapleuraal of intraperitoneaal gebruik

Intraveneus gebruik Intrapleuraal gebruik

Intraperitoneaal gebruik

20 mg/10 ml

Duitsland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Ralenova 2 mg/ml

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

Duitsland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Ralenova 2 mg/ml

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

10 mg/5 ml

Griekenland

MEDA Pharmaceuticals S.A.

3, Evritanias Str.

GR-15231

Chalandri-Attiki

Greece

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

IJsland

MEDA AB

Pipers vag 2A, Box 906

SE-170 09

Solna

Sweden

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

IJsland

MEDA AB

Pipers vag 2A, Box 906

SE-170 09

Solna

Sweden

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

10 mg/5 ml

Italië

MEDA Pharma S.p.A.

Felice Casati, 20

IT-20124

Milano

Italy

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

10 mg/5 ml

Italië

MEDA Pharma S.p.A.

Felice Casati, 20

IT-20124

Milano

Italy

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

Noorwegen

MEDA A/S

Askerveien 61

NO-1384

Asker

Norway

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

10 mg/5 ml

Roemenië

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

Slovenië

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor injectie/infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

Spanje

MEDA Pharma S.A.U.

Edificio Berlin — Parque Empresarial San Fernando, Avda Castilla 2, 2a planta

E-28830

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

Spain

Novantrone 20 mg solución inyectable

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

Zweden

MEDA AB

Pipers vag 2A, Box 906

SE-170 09

Solna

Sweden

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

20 mg/10 ml

Zweden

MEDA AB

Pipers vag 2A, Box 906

SE-170 09

Solna

Sweden

Novantrone

2 mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Intraveneus gebruik

10 mg/5 ml