Home

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

23.8.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 306/6


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

(2016/C 306/06)

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Betrokken route

Orkney Mainland (Kirkwall) en de eilanden Papa Westray, North Ronaldsay, Westray, Sanday, Stronsay en Eday

Looptijd van het contract

1 april 2017 tot en met 31 maart 2021

Uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen en de offertes

9 november 2016

Adres waar de tekst van de aanbesteding en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbare aanbesteding en de openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Orkney Islands Council

Council Offices

School Place

Kirkwall

KW15 1NY

VERENIGD KONINKRIJK

Ter attentie van: Mevr. Rosemary Colsell

Procurement Manager

E-mail: procurement@orkney.gov.uk

Tel. +44 1856873535