Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (Bekendmaking van referentienummers van Europese beoordelingsdocumenten overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EU) nr. 305/2011) (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (Bekendmaking van referentienummers van Europese beoordelingsdocumenten overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EU) nr. 305/2011) (Voor de EER relevante tekst)

14.10.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 378/12


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad

(Bekendmaking van referentienummers van Europese beoordelingsdocumenten overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EU) nr. 305/2011)

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 378/08)

De bepalingen van Verordening (EU) nr. 305/2011 hebben voorrang op daarmee strijdige bepalingen in de Europese beoordelingsdocumenten.

Referentienummer en titel van het Europees beoordelingsdocument

Referentienummer en titel van het vervangen Europees beoordelingsdocument

Opmerkingen

010001-00-0301

Geprefabriceerde samengestelde betonnen muur met puntvormige verbindingen

020001-00-0405

Meerassige verborgen scharniersamenstellen

020002-00-0404

Beglazingssystemen voor balkon (en terras) zonder verticale frames

020011-00-0405

Dak-, vloer-, wand- en plafondluiken voor het verschaffen van toegang of voor gebruik als nooddeur/met of zonder brandwerendheid

040005-00-1201

Fabrieksmatig vervaardigde thermische en/of akoestische isolatieproducten, gemaakt van plantaardige of dierlijke vezels

040016-00-0404

Glasvezelnet voor het versterken van cementgebonden pleisterwerk

040048-00-0502

Rubbervezelmat voor contactgeluidsisolatie

040065-00-1201

Warmte- en geluidsisolatieplaten op basis van geëxpandeerd polystyreen en cement

040090-00-1201

Voorgevormde platen en producten van geëxpandeerd polymelkzuur (E-PLA) voor warmte- en geluidsisolatie

040138-00-1201

Losse, ter plekke gevormde thermische en/of akoestische isolatieproducten van plantaardige vezels

060001-00-0802

Kit voor schoorstenen met binnenbuizen in baksteen/keramiek met classificatie T400 (minimum) N1 W3 GXX

060003-00-0802

Kit voor schoorstenen met binnenbuizen in baksteen/keramiek en speciale buitenwand met classificatie T400 (minimum) N1 W3 GXX

070001-00-0504

Gipsplaten voor dragende toepassingen

080002-00-0102

Niet-versterkend hexagonaal geogrid voor de stabilisatie van niet-gebonden granulaire lagen door middel van binding met het aggregaat

090001-00-0404

Geprefabriceerde gecomprimeerde minerale wol platen met organische of anorganische afwerking en met gespecificeerd bevestigingssysteem

090017-00-0404

Punt-gedragen verticale beglazing

120001-00-0106

Microprismatische retro-reflecterende bekleding

120003-00-0106

Monolithische of gelamineerde houten paal- en balkelementen

130002-00-0304

Massief houten plaatelement — Element bestaande uit met pennen verbonden houten platen, bestemd voor gebruik als structureel element in gebouwen

130005-00-0304

Massief houten panelen voor constructief gebruik in gebouwen

130010-00-0304

Gelijmd gelamineerd loofhout — Gelamineerd fineerhout uit beuk voor dragende toepassingen

130011-00-0304

Geprefabriceerde houten constructie-elementen, gemaakt van mechanisch verbonden planken, voor dragende constructies in gebouwen

130012-00-0304

Op sterkte gesorteerd timmerhout — Gekantrecht kastanje hout met wan

130013-00-0304

Massief houten plaat — Bouwelement voor gebouwen, bestaande uit houten platen die met elkaar verbonden zijn middels zwaluwstaartverbindingen

130022-00-0304

Monolithische of gelamineerde houten paal- en balkelementen

130033-00-0603

Spijkers en schroeven voor gebruik in kramplaten in houten constructies

130167-00-0304

Op sterkte gesorteerd timmerhout — Gekantrecht hout met wan — Zachthout

150003-00-0301

Cement met hoge sterkte

180008-00-0704

Afvoerputje — met verwisselbare mechanische sluiter

190002-00-0502

Kit voor zwevende vloeren bestaande uit in elkaar grijpende geprefabriceerde elementen vervaardigd uit keramische tegels en rubberen matten

200002-00-0602

Draadstangsysteem

200005-00-0103

Structurele stalen kokerprofielen met stijve lassen

200014-00-0103

Paalkoppelingen en rotsschoenen voor betonpalen

200017-00-0302

Warm gewalste producten en structurele componenten vervaardigd uit staalsoorten Q235B, Q235D, Q345B en Q345D

200019-00-0102

Hexagonaal geweven draadnet schanskorf containers en matrassen

200022-00-0302

Thermomechanisch gewalste lange stalen producten gemaakt uit lasbaar staal met fijne structuur van speciale staalkwaliteiten

200026-00-0102

Staalgaas voor staalnetwerk systemen voor gewapende vulling versteviging

200039-00-0102

Schanskorven en -matrassen met zeshoekig gaas en zinkcoating

220007-00-0402

Volledig ondersteunde messing plaat en strips voor dakbedekking, gevelbekleding en interne wandafwerking

220008-00-0402

Dakrandprofielen voor terrassen en balkons

220021-00-0402

Kits voor lichttunnels

220025-00-0401

Vrijdragende horizontale beglazingsconstructie (overkapping/dak)

230004-00-0106

Gaaspanelen van metalen ringen

230005-00-0106

Metalen gaaspanelen

230008-00-0106

Dubbel gedraaid staalgaas, al dan niet versterkt met touw

230025-00-0106

Flexibele systemen voor de stabilisatie van hellingen en bescherming tegen stenen

260006-00-0301

Polymeer betonadditief

280001-00-0704

Voorgemonteerde bekledingseenheid voor afvoer of infiltratie

290001-00-0701

Leidingsysteem voor het transport van koud en warm water in gebouwen

320002-01-0605

Gecoate metalen kimplaten voor ruwbouw en verdeelvoegen in waterdicht beton

320002-00-0605

330008-02-0601

Ankerrails

330008-00-0601

330008-01-0601

330011-00-0601

Verstelbare betonschroeven

330012-00-0601

Ingebetonneerd anker met interne schroefdraad

330075-00-0601

Hefinrichting voor liften

330079-00-0602

Geheel van bevestigingen voor gebruik in traanplaat en roosters

330080-00-0602

Bevestigingsklemmen met hoge slipweerstand

330083-00-0601

Bevestiger met explosieve lading voor meervoudig gebruik in beton voor niet-structurele toepassingen

330084-00-0601

Staalplaat met ingegoten ankers

330153-00-0602

Zetbouten voor het verbinden van dunwandige bouwonderdelen en platen van staal

340002-00-0204

Staaldraad panelen met geïntegreerde thermische isolatie voor gehele structuren

340006-00-0506

Bouwpakketten voor geprefabriceerde trappen

ETAG 008

340020-00-0106

Flexibele bouwsets voor het stoppen van modderstromen en aardverschuivingen/ondiepe aardverschuivingen

340025-00-0403

Onderbouwset voor verwarmde gebouwen

340037-00-0204

Lichtgewicht dragende stalen/houten dakelementen

350003-00-1109

Kit voor brandbestendige technische kokers bestaande uit geprefabriceerde verbindingsstukken (bestaande uit mechanisch vooraf gecoate stalen bladen) en bijhorende accessoires

350005-00-1104

Opschuimende brandbeschermende en brandwerende producten

350134-00-1104

Brandwerend waterslot met opschuimende afdichting (in combinatie met een roestvrijstalen vloerafvoer)

Noot:

Europese beoordelingsdocumenten (EAD) worden door de Europese Organisatie voor technische beoordeling (EOTA) in het Engels vastgesteld. De Europese Commissie is niet verantwoordelijkheid voor de juistheid van de titels die door de EOTA voor bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn verstrekt.

De bekendmaking van de referentienummers van Europese beoordelingsdocumenten in het Publicatieblad van de Europese Unie betekent niet dat de Europese beoordelingsdocumenten in alle officiële talen van de Europese Unie beschikbaar zijn.

De Europese Organisatie voor technische beoordeling (http://www.eota.eu) houdt het Europees beoordelingsdocument elektronisch beschikbaar overeenkomstig de bepalingen van punt 8 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 305/2011.

Deze lijst vervangt alle vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn gepubliceerd. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.