Home

Mededeling van de Commissie waarbij formeel wordt erkend dat een aantal wetteksten van de Unie op landbouwgebied achterhaald is

Mededeling van de Commissie waarbij formeel wordt erkend dat een aantal wetteksten van de Unie op landbouwgebied achterhaald is

24.12.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 484/9


Mededeling van de Commissie waarbij formeel wordt erkend dat een aantal wetteksten van de Unie op landbouwgebied achterhaald is

(2016/C 484/03)

Lijst van uit het actieve acquis te schrappen besluiten

Boekhoudkundig informatienet en landbouwstatistieken

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1251/2002

(PB L 183 van 12.7.2002, blz. 9)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 803/2006

(PB L 144 van 31.5.2006, blz. 18)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 635/2007

(PB L 146 van 8.6.2007, blz. 17)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1264/2008

(PB L 338 van 17.12.2008, blz. 31)

Verordening van de Commissie (EU) nr. 224/2011

(PB L 61 van 8.3.2011, blz. 1)

Rundvlees

Verordening van de Commissie (EEG) nr. 1865/88

(PB L 166 van 1.7.1988, blz. 26)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 716/96

(PB L 99 van 20.4.1996, blz. 14)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 2673/2000

(PB L 306 van 7.12.2000, blz. 19)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1642/2001

(PB L 217 van 11.8.2001, blz. 5)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 492/2002

(PB L 77 van 20.3.2002, blz. 4)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 140/2003

(PB L 23 van 28.1.2003, blz. 6)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 2341/2003

(PB L 346 van 31.12.2003, blz. 33)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 711/2004

(PB L 111 van 17.4.2004, blz. 24)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1214/2004

(PB L 232 van 1.7.2004, blz. 19)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 2008/2006

(PB L 379 van 28.12.2006, blz. 105)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 869/2007

(PB L 192 van 24.7.2007, blz. 19)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 313/2008

(PB L 93 van 4.4.2008, blz. 11)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 835/2008

(PB L 225 van 23.8.2008, blz. 6)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 94/2009

(PB L 29 van 31.1.2009, blz. 41)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 314/2009

(PB L 98 van 17.4.2009, blz. 26)

Besluit van de Commissie 2010/323/EU

(PB L 145 van 11.6.2010, blz. 15)

Granen

Verordening van de Commissie (EG) nr. 245/2008

(PB L 75 van 18.3.2008, blz. 62)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 731/2008

(PB L 200 van 29.7.2008, blz. 10)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 560/2011

(PB L 152 van 11.6.2011, blz. 22)

Rechtstreekse betalingen

Verordening van de Commissie (EG) nr. 118/2005

(PB L 24 van 27.1.2005, blz. 15)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1418/2005

(PB L 224 van 30.8.2005, blz. 3)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1954/2005

(PB L 314 van 30.11.2005, blz. 10)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1117/2006

(PB L 199 van 21.7.2006, blz. 9)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1187/2006

(PB L 214 van 4.8.2006, blz. 14)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 691/2009

(PB L 199 van 31.7.2009, blz. 7)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 780/2011

(PB L 202 van 5.8.2011, blz. 34)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 645/2012

(PB L 187 van 17.7.2012, blz. 26)

Gedroogde voedergewassen

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 707/2011

(PB L 190 van 21.7.2011, blz. 54)

ELGF/Elfpo

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1011/2009

(PB L 280 van 27.10.2009, blz. 42)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1012/2009

(PB L 280 van 27.10.2009, blz. 44)

Verordening van de Commissie (EU) nr. 974/2010

(PB L 285 van 30.10.2010, blz. 9)

Beschikking van de Commissie C(2005)3752

(Niet gepubliceerd in het PB)

Beschikking van de Commissie C(2006)4095

(Niet gepubliceerd in het PB)

Beschikking van de Commissie C(2007)3823

(Niet gepubliceerd in het PB)

Beschikking van de Commissie C(2008)5042

(Niet gepubliceerd in het PB)

Besluit van de Commissie 2010/176/EU

(PB L 77 van 24.3.2010, blz. 54)

Uitvoeringsverordening van de Commissie 2011/379/EU

(PB L 168 van 28.6.2011, blz. 17)

Eieren, pluimvee en honing

Verordening van de Commissie (EG) nr. 2059/96

(PB L 276 van 29.10.1996, blz. 11)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 337/2012

(PB L 108 van 20.4.2012, blz. 13)

Vlas en hennep

Verordening van de Commissie (EU) nr. 1140/2010

(PB L 322 van 8.12.2010, blz. 9)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 1266/2011

(PB L 324 van 7.12.2010, blz. 8)

Groenten en fruit

Verordening van de Commissie (EG) nr. 2111/2003

(PB L 317 van 2.12.2003, blz. 5)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 211/2006

(PB L 36 van 8.2.2006, blz. 36)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 585/2011

(PB L 160 van 18.6.2011, blz. 71)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 688/2011

(PB L 188 van 19.7.2011, blz. 6)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 769/2011

(PB L 200 van 3.8.2011, blz. 18)

Verordening van de Commissie (EEG) nr. 1764/86

(PB L 153 van 7.6.1986, blz. 1)

Verordening van de Commissie (EEG) nr. 2320/89

(PB L 220 van 29.7.1989, blz. 54)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1573/1999

(PB L 187 van 20.7.1999, blz. 27)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1621/1999

(PB L 192 van 24.7.1999, blz. 21)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1535/2003

(PB L 218 van 30.8.2003, blz. 14)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1559/2006

(PB L 288 van 19.10.2006, blz. 22)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1213/2007

(PB L 274 van 18.10.2007, blz. 9)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 124/2008

(PB L 38 van 13.2.2008, blz. 8)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 518/2008

(PB L 151 van 11.6.2008, blz. 26)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 832/97

(PB L 119 van 8.5.1997, blz. 17)

Voorlichting en afzetbevordering

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 688/2011

(PB L 188 van 19.7.2011, blz. 6)

Melk

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1068/2000

(PB L 119 van 20.5.2000, blz. 11)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 550/2002

(PB L 84 van 28.3.2002, blz. 15)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 733/2009

(PB L 208 van 12.8.2009, blz. 5)

Verordening van de Commissie (EU) nr. 446/2010

(PB L 126 van 22.5.2010, blz. 17)

Verordening van de Commissie (EU) nr. 967/2010

(PB L 282 van 28.10.2010, blz. 33)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 561/2011

(PB L 152 van 11.6.2011, blz. 23)

Olijfolie

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 111/2012

(PB L 37 van 10.2.2012, blz. 55)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 430/2012

(PB L 132 van 23.5.2012, blz. 13)

Beschikking van de Commissie 2000/274/EG

(PB L 86 van 7.4.2000, blz. 20)

Beschikking van de Commissie 2000/406/EG

(PB L 154 van 27.6.2000, blz. 33)

Beschikking van de Commissie 2001/788/EG

(PB L 295 van 13.11.2001, blz. 24)

Varkensvlees

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1329/2008

(PB L 345 van 23.12.2008, blz. 56)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 94/2009

(PB L 29 van 31.1.2009, blz. 41)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 314/2009

(PB L 98 van 17.4.2009, blz. 26)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1077/2009

(PB L 294 van 11.11.2009, blz. 3)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1079/2009

(PB L 294 van 11.11.2009, blz. 6)

Verordening van de Commissie (EU) nr. 197/2011

(PB L 56 van 1.3.2011, blz. 9)

Rijst

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1938/2001

(PB L 263 van 3.10.2001, blz. 11)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1939/2001

(PB L 263 van 3.10.2001, blz. 15)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1940/2001

(PB L 263 van 3.10.2001, blz. 19)

Besluit van de Commissie 2010/130/EU

(PB L 51 van 2.3.2010, blz. 24)

Restituties/certificaten/zekerheden

Verordening van de Commissie (EG) nr. 111/1999

(PB L 14 van 19.1.1999, blz. 3)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 940/2003

(PB L 133 van 29.5.2003, blz. 61)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 529/2007

(PB L 123 van 12.5.2007, blz. 26)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 605/2007

(PB L 141 van 2.9.2007, blz. 3)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 869/2007

(PB L 192 van 24.7.2007, blz. 19)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 835/2008

(PB L 225 van 23.8.2008, blz. 6)

Verordening van de Commissie (EU) nr. 945/2010

(PB L 278 van 22.10.2010, blz. 1)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 562/2011

(PB L 152 van 11.6.2011, blz. 24)

Plattelandsontwikkeling

Verordening van de Commissie (EG) nr. 2759/1999

(PB L 331 van 23.12.1999, blz. 51)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 141/2004

(PB L 24 van 29.1.2004, blz. 25)

Beschikking van de Commissie 1999/595/EG

(PB L 226 van 27.8.1999, blz. 23)

Schapen- en geitenvlees

Verordening van de Commissie (EEG) nr. 1672/85

(PB L 160 van 20.6.1985, blz. 37)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1641/2001

(PB L 217 van 11.8.2001, blz. 3)

Beschikking van de Commissie 2001/717/EG

(PB L 266 van 6.10.2001, blz. 13)

Besluit van de Commissie 2010/323/EU

(PB L 145 van 11.6.2010, blz. 15)

Suiker

Verordening van de Commissie (EEG) nr. 1043/67

(PB L 314 van 23.12.1967, blz. 17)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 60/2004

(PB L 9 van 15.1.2004, blz. 8)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 966/2004

(PB L 179 van 14.5.2004, blz. 4)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 832/2005

(PB L 138 van 1.6.2005, blz. 3)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 968/2006

(PB L 176 van 30.6.2006, blz. 32)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1832/2006

(PB L 354 van 14.12.2006, blz. 8)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 519/2009

(PB L 155 van 18.6.2009, blz. 14)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 575/2009

(PB L 172 van 2.7.2009, blz. 9)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1193/2009

(PB L 321 van 8.12.2009, blz. 1)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 292/2011

(PB L 79 van 25.3.2011, blz. 7)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 293/2011

(PB L 79 van 25.3.2011, blz. 8)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 839/2011

(PB L 216 van 23.8.2011, blz. 5)

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 57/2012

(PB L 19 van 24.1.2012, blz. 12)

Wijn

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1092/2009

(PB L 299 van 14.11.2009, blz. 8)

Overige

Verordening van de Commissie (EG) nr. 2057/2001

(PB L 277 van 20.10.2001, blz. 17)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 552/2007

(PB L 131 van 23.5.2007, blz. 10)

Verordening van de Commissie (EG) nr. 1111/2009

(PB L 306 van 20.11.2009, blz. 5)