Home

Informatie over de datum van toepassing van Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862 van de Raad houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

Informatie over de datum van toepassing van Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862 van de Raad houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

16.1.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 15/1


Informatie over de datum van toepassing van Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862 van de Raad houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

(2016/C 15 I/01)

Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad(1) en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862 van de Raad(2) zijn op 19 oktober 2015 in werking getreden.

Overeenkomstig de tweede alinea van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 2015/1861 en van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862, respectievelijk, zijn die verordeningen van toepassing vanaf de datum bedoeld in de tweede alinea van artikel 2 van Besluit (GBVB) 2015/1863 van de Raad(3), namelijk vanaf de datum van toepassing van Besluit (GBVB) 2015/1863.

Bij Besluit (GBVB) 2016/37(4) stelde de Raad vast dat voldaan is aan de voorwaarde voor toepassing van Besluit (GBVB) 2015/1863 en besloot hij derhalve om laatstgenoemd besluit per 16 januari 2016 van toepassing te doen zijn. Verordening (EU) nr. 2015/1861 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1862 zijn bijgevolg eveneens van toepassing met ingang van 16 januari 2016.