Home

Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op zijn bijeenkomst van 25 juni 2015 betreffende een ontwerpbesluit in zaak M.7429 — Siemens/Dresser-Rand — Rapporteur: Luxemburg

Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op zijn bijeenkomst van 25 juni 2015 betreffende een ontwerpbesluit in zaak M.7429 — Siemens/Dresser-Rand — Rapporteur: Luxemburg

3.8.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/5


Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op zijn bijeenkomst van 25 juni 2015 betreffende een ontwerpbesluit in zaak M.7429 — Siemens/Dresser-Rand

Rapporteur: Luxemburg

(2016/C 281/07)

1.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de aangemelde transactie een concentratie vormt in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening.

2.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de aangemelde transactie een EU-dimensie heeft in de zin van artikel 1, lid 2, van de concentratieverordening.

3.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens wat betreft de omschrijving van de relevante productmarkten in het ontwerpbesluit.

4.

Het Adviescomité is het eens met de relevante geografische markten zoals de Commissie die in haar ontwerpbesluit heeft afgebakend.

5.

Het Adviescomité is het eens met de beoordeling van de Commissie dat de aangemelde concentratie geen aanleiding zal geven tot niet-gecoördineerde horizontale effecten die de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zouden belemmeren op de mondiale markt voor in olie- en gastoepassingen gebruikte turbocompressortreinen die worden aangedreven door aeroderivatieve gasturbines en lichte industriële gasturbines, en met name in de segmenten 1) van meer dan 23 MW en 2) van minder dan 23 MW.

6.

Het Adviescomité is het eens met de beoordeling van de Commissie dat de aangemelde concentratie geen aanleiding zal geven tot niet-gecoördineerde horizontale effecten die de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zouden belemmeren op de mondiale markt voor door aeroderivatieve gasturbines en industriële gasturbines aangedreven generatoraggregaten, en met name in de segmenten 1) van meer dan 23 MW en 2) van minder dan 23 MW.

7.

Het Adviescomité is het eens met de beoordeling van de Commissie dat de aangemelde concentratie geen aanleiding zal geven tot niet-gecoördineerde horizontale effecten die de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zouden belemmeren op de mondiale/EER-markt(en) voor stoomturbines met mechanische aandrijving, ongeacht het precieze vermogensbereik.

8.

Het Adviescomité is het eens met de beoordeling van de Commissie dat de aangemelde concentratie geen aanleiding zal geven tot niet-gecoördineerde horizontale effecten die de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zouden belemmeren op de mondiale/EER-markt(en) voor stoomturbines met mechanische aandrijving die zijn verbonden met generatoren, ongeacht het precieze vermogensbereik.

9.

Het Adviescomité is het eens met de beoordeling van de Commissie dat de aangemelde concentratie geen aanleiding zal geven tot niet-horizontale effecten die de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zouden belemmeren op:

op de mondiale markt(en) voor in olie- en gastoepassingen gebruikte turbocompressortreinen die worden aangedreven door aeroderivatieve gasturbines en lichte industriële gasturbines.

op de mondiale/EER-markt(en) voor FCC-treinen, ongeacht de precieze afbakening van de relevante markt(en).

10.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de aangemelde transactie bijgevolg overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 8, lid 1, van de concentratieverordening en artikel 57 van de EER-overeenkomst verenigbaar met de interne markt en de werking van de EER-overeenkomst moet worden verklaard.