Home

Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2015

Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2015

11.11.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 417/2


GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING ECSEL

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2015

(2016/C 417/05)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

http://ecsel.eu/web/documents/Budget%20and%20Accounts.php?request_temp=annual_accounts