Home

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2015

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2015

11.11.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 417/3


EUROPEES AGENTSCHAP VOOR HET OPERATIONEEL BEHEER VAN GROOTSCHALIGE IT-SYSTEMEN OP HET GEBIED VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2015

(2016/C 417/11)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

http://www.eulisa.europa.eu/AboutUs/Finance/Pages/default.aspx