Home

Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2015

Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2015

11.11.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 417/10


GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING FUSION FOR ENERGY

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2015

(2016/C 417/39)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

http://www.fusionforenergy.europa.eu/aboutfusion/keydocs.aspx