Home

Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op zijn vergadering van 21 maart 2017 betreffende een ontwerpbesluit in zaak M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia — Rapporteur: Spanje

Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op zijn vergadering van 21 maart 2017 betreffende een ontwerpbesluit in zaak M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia — Rapporteur: Spanje

21.12.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 440/11


Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op zijn vergadering van 21 maart 2017 betreffende een ontwerpbesluit in zaak M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia

Rapporteur: Spanje

(2017/C 440/07)

Werkwijze

1.

Het Adviescomité (elf lidstaten) is het met de Commissie eens dat de transactie een concentratie vormt in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening.

Uniedimensie

2.

Het Adviescomité (tien lidstaten) is het met de Commissie eens dat bij de transactie betrokken ondernemingen HeidelbergCement en Schwenk zijn.

Een minderheid van de lidstaten (één lidstaat) onthoudt zich van stemming.

3.

Het Adviescomité (tien lidstaten) is het met de Commissie eens dat de transactie een Uniedimensie heeft in de zin van artikel 1, lid 2, van de concentratieverordening. Een minderheid van de lidstaten (één lidstaat) onthoudt zich van stemming.

Productmarkten en geografische markten

4.

Het Adviescomité (tien lidstaten) is het eens met de definitie van de Commissie van de relevante productmarkt voor grijs cement, die een potentiële subsegmentering tussen cement in zakken en bulkcement en op basis van verschillende cementtypen en -klassen openlaat. Een minderheid van de lidstaten (één lidstaat) onthoudt zich van stemming.

5.

Het Adviescomité (tien lidstaten) is het eens met de definitie van de Commissie van de relevante geografische markten voor grijs cement als verzorgingsgebieden in een straal van 250 km, waarbij de Commissie openlaat of deze verzorgingsgebieden cirkelvormig zijn of gewijzigd zouden moeten worden. Een minderheid van de lidstaten (één lidstaat) is het hiermee oneens.

Beoordeling vanuit het oogpunt van de mededinging

6.

Het Adviescomité (tien lidstaten) is het eens met de beoordeling van de Commissie dat de transactie de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zal belemmeren via niet aan coördinatie toe te schrijven gevolgen, die in het bijzonder zouden kunnen neerkomen op de creatie van een dominante positie in de cirkelvormige of gewijzigde verzorgingsgebieden van 250 km rond de fabriek van Cemex Croatia in Split. Een minderheid van de lidstaten (één lidstaat) is het hiermee oneens.

7.

Het Adviescomité (tien lidstaten) is het eens met de beoordeling van de Commissie dat de transactie de daadwerkelijke mededinging in een substantieel deel van de interne markt op significante wijze zou belemmeren. Een minderheid van de lidstaten (één lidstaat) is het hiermee oneens.

8.

Het Adviescomité (tien lidstaten) is het met de Commissie eens dat de definitieve toezeggingen van de partijen van 26 januari 2017 ontoereikend zijn om de concentratie verenigbaar met de interne markt te maken. Een minderheid van de lidstaten (één lidstaat) is het hiermee oneens.

Verenigbaarheid met de interne markt

9.

Het Adviescomité (tien lidstaten) is het met de Commissie eens dat de transactie overeenkomstig artikel 2, lid 3, en artikel 8, lid 3, van de concentratieverordening en artikel 57 van de EER-overeenkomst onverenigbaar met de interne markt en de werking van de EER-overeenkomst moet worden verklaard. Een minderheid van de lidstaten (één lidstaat) is het hiermee oneens.