Home

Speciaal verslag nr. 16/2017 — „Programmering van plattelandsontwikkeling: minder complexiteit nodig en meer aandacht voor resultaten”

Speciaal verslag nr. 16/2017 — „Programmering van plattelandsontwikkeling: minder complexiteit nodig en meer aandacht voor resultaten”

16.11.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 386/5


Speciaal verslag nr. 16/2017

„Programmering van plattelandsontwikkeling: minder complexiteit nodig en meer aandacht voor resultaten”

(2017/C 386/05)

De Europese Rekenkamer deelt u mede dat Speciaal verslag nr. 16/2017 „Programmering van plattelandsontwikkeling: minder complexiteit nodig en meer aandacht voor resultaten” zojuist gepubliceerd is.

Het verslag kan worden ingezien op of gedownload van de website van de Europese Rekenkamer: http://eca.europa.eu