Home

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen (Voor de EER relevante tekst. )

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen (Voor de EER relevante tekst. )

20.9.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 312/5


Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Uitnodiging tot het indienen van offertes voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 312/05)

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Betrokken route

Cardiff en RAF Valley, Anglesey

Looptijd van het contract

1 april 2018 t.e.m. 31 maart 2022

Uiterste datum voor de indiening van de offertes

7 december 2017

Adres waar de tekst van de aanbesteding en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbare aanbesteding en de gewijzigde openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Transport Procurement

Welsh Government

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

UNITED KINGDOM

Referentie contract: itt_64281

E-mail: transportprocurement@gov.wales/transportprocurement@wales.gsi.gov.uk

Website: www.etenderwales.bravosolution.co.uk