Home

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers — Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers — Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

24.2.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 60/8


ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS

Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

(2017/C 60/07)

Artikel 107, leden 1, 2 en 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72

Referentieperiode: januari 2017

Toepassingsperiode: april, mei en juni 2017

01-2017

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

27,0213

7,43547

7,52995

308,987

4,36710

1 BGN =

0,511300

1

13,8160

3,80175

3,85006

157,985

2,23290

1 CZK =

0,0370078

0,0723799

1

0,275170

0,278667

11,4349

0,161617

1 DKK =

0,134491

0,263037

3,63411

1

1,01271

41,5558

0,587334

1 HRK =

0,132803

0,259736

3,58851

0,987453

1

41,0344

0,579965

1 HUF =

0,00323638

0,00632972

0,0874514

0,024064

0,0243698

1

0,0141336

1 PLN =

0,228985

0,447848

6,18747

1,70261

1,72424

70,7532

1

1 RON =

0,222133

0,434448

6,00232

1,65166

1,67265

68,6361

0,970078

1 SEK =

0,105141

0,205635

2,84105

0,781774

0,791708

32,4872

0,459163

1 GBP =

1,16143

2,27153

31,3835

8,63581

8,7455

358,868

5,07211

1 NOK =

0,111124

0,217336

3,00272

0,826259

0,836758

34,3359

0,485290

1 ISK =

0,00819852

0,0160347

0,221535

0,0609599

0,0617345

2,53324

0,035804

1 CHF =

0,933402

1,82555

25,2217

6,94028

7,02847

288,409

4,07626


01-2017

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,50181

9,51102

0,861004

8,99895

121,973

1,07135

1 BGN =

2,30177

4,86298

0,440231

4,60116

62,3649

0,547781

1 CZK =

0,166602

0,351982

0,031864

0,333032

4,51396

0,0396483

1 DKK =

0,605451

1,27914

0,115797

1,21027

16,4042

0,144086

1 HRK =

0,597854

1,26309

0,1143439

1,19509

16,1984

0,142279

1 HUF =

0,0145696

0,0307813

0,00278654

0,0291241

0,394752

0,00346730

1 PLN =

1,030845

2,17788

0,197157

2,06062

27,9300

0,245323

1 RON =

1

2,11271

0,191257

1,99896

27,0943

0,237982

1 SEK =

0,473326

1

0,0905270

0,94616

12,8244

0,112643

1 GBP =

5,22856

11,0464

1

10,4517

141,664

1,24430

1 NOK =

0,500259

1,056903

0,0956782

1

13,5542

0,119053

1 ISK =

0,036908

0,077976

0,00705896

0,0737781

1

0,00878349

1 CHF =

4,20200

8,87760

0,803663

8,39964

113,850

1

Noot: alle kruiskoersen voor ISK worden berekend onder gebruikmaking van de ISK/EUR-koersgegevens van de Centrale Bank van IJsland.

referentie: januari-17

1 EUR in nationale valuta

1 eenheid van nationale valuta in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,0213

0,0370078

DKK

7,43547

0,134491

HRK

7,52995

0,132803

HUF

308,987

0,00323638

PLN

4,36710

0,228985

RON

4,50181

0,222133

SEK

9,51102

0,105141

GBP

0,861004

1,16143

NOK

8,99895

0,111124

ISK

121,973

0,00819852

CHF

1,07135

0,933402

Noot: de ISK/EUR-koersen zijn gebaseerd op gegevens van de Centrale Bank van IJsland.

1.

Volgens Verordening (EEG) nr. 574/72 is de koers voor de omrekening in een munteenheid van bedragen die in een andere munteenheid luiden, de door de Commissie berekende koers op basis van het maandgemiddelde gedurende de in lid 2 vermelde referentieperiode van de wisselkoersen van deze munteenheden die door de Europese Centrale Bank zijn gepubliceerd.

2.

De referentieperiode is:

de maand januari voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 april daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand april voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 juli daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand juli voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 oktober daaropvolgend moeten worden toegepast,

de maand oktober voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 januari daaropvolgend moeten worden toegepast.

De omrekeningskoersen van de munteenheden worden bekendgemaakt in het tweede Publicatieblad van de Europese Unie (C-reeks) van de maanden februari, mei, augustus en november.