Home

Besluit betreffende de beoordeling van de voorwaarden voor afwikkeling met betrekking tot Veneto Banca S.p.A.

Besluit betreffende de beoordeling van de voorwaarden voor afwikkeling met betrekking tot Veneto Banca S.p.A.

27.7.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 242/2


Besluit betreffende de beoordeling van de voorwaarden voor afwikkeling met betrekking tot Veneto Banca S.p.A.

(2017/C 242/02)

Op 23 juni 2017 heeft de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad besloten Veneto Banca S.p.A. niet in afwikkeling te plaatsen. Dit besluit was gebaseerd op de conclusie dat niet was voldaan aan de voorwaarde van artikel 18, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 806/2014(1). De kerngegevens van dit besluit zijn als volgt:

Datum van vaststelling van het besluit:

23 juni 2017

Besluit nr.:

SRB/OP/2017/11

Gericht aan:

Banca d'Italia

Instelling:

Veneto Banca S.p.A.

Toepassing van de bevoegdheid tot afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten:

Neen

Afwikkelingsmaatregel:

Neen

Steun uit het Fonds:

Neen

Meer informatie over dit besluit is te vinden op de officiële website van de GAR: https://srb.europa.eu/en/content/banca-popolare-di-vicenza-veneto-banca