Home

Communautair Bureau voor plantenrassen — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2016

Communautair Bureau voor plantenrassen — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2016

14.11.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 384/2


COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2016

(2017/C 384/04)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

http://cpvo.europa.eu/en/about-us/finance-and-budget