Home

Europees Bureau voor visserijcontrole — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2016

Europees Bureau voor visserijcontrole — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2016

14.11.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 384/6


EUROPEES BUREAU VOOR VISSERIJCONTROLE

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2016

(2017/C 384/21)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

https://www.efca.europa.eu/en/library