Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8832 — Knauf/Armstrong) (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8832 — Knauf/Armstrong) (Voor de EER relevante tekst.)

3.7.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 232/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8832 — Knauf/Armstrong)

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 232/05)

1.

Op 20 juni 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Knauf International GmbH (Duitsland),

Armstrong World Industries, Inc. (Verenigde Staten).

Knauf International GmbH („Knauf”) zal de uitsluitende zeggenschap verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over (i) dochterondernemingen van Armstrong World Industries, Inc. („Armstrong”) in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en de regio Azië-Stille Oceaan (APAC), en (ii) bepaalde dochterondernemingen die betrokken worden bij de joint venture van Armstrong met Worthington Industries met activiteiten in EMEA en APAC (samen „de doelonderneming”).

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

De concentratie is door de Oostenrijkse federale mededingingsautoriteit naar de Commissie verwezen overeenkomstig artikel 22, lid 3, van de concentratieverordening. Vervolgens hebben Duitsland, Litouwen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zich bij de verwijzing aangesloten.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Knauf: producent van isolatiematerialen, droogbouwsystemen, gipsen en andere producten;

Armstrong: ontwerpt en vervaardigt plafonds, wanden en ophangsystemen voor commerciële en residentiële toepassingen;

doelonderneming: vervaardiging en verkoop van modulaire opgehangen plafonds in Europa, het Midden-Oosten en Afrika en de regio Azie-Stille Oceaan en omvat de plafondactiviteiten van Armstrong buiten Amerika.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8832 — Knauf/Armstrong

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË