Home

Mededeling overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 908/2014 betreffende de samenstelling van het Bemiddelingsorgaan, dat is ingesteld in het kader van de goedkeuring van de rekeningen van het ELGF en het Elfpo

Mededeling overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 908/2014 betreffende de samenstelling van het Bemiddelingsorgaan, dat is ingesteld in het kader van de goedkeuring van de rekeningen van het ELGF en het Elfpo

18.5.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 171/8


Mededeling overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 908/2014 betreffende de samenstelling van het Bemiddelingsorgaan, dat is ingesteld in het kader van de goedkeuring van de rekeningen van het ELGF en het Elfpo

(2018/C 171/03)

De samenstelling van het Bemiddelingsorgaan ziet eruit als volgt:

voorzitter:

de heer Herman HOOYBERGHS

benoemd voor de periode 1.8.2016-31.7.2019

leden:

mevr. Isabel BOMBAL DÌAZ

herbenoemd voor de periode 1.8.2018-31.7.2019

de heer Gerald LAVERY

benoemd voor de periode 1.8.2016-31.7.2019

de heer Matthias REEH

benoemd voor de periode 1.8.2016-31.7.2019

de heer Godfried THISSEN

benoemd voor de periode 1.8.2016-31.7.2019.