Home

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006) (Voor de EER relevante tekst.)

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006) (Voor de EER relevante tekst.)

21.12.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 460/30


Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

(Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006(1))

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 460/15)

Besluiten tot verlening van een autorisatie

Referentie van het besluit(2)

Datum van het besluit

Naam van de stof

Houder van de autorisatie

Nummer van de autorisatie

Toegestaan gebruik

Datum van verstrijken van de herbeoordelingstermijn

Gronden voor het besluit

C(2018) 8563

14 december 2018

Chroomtrioxide

EG-nr. 215-607-8

CAS-nr. 1333-82-0

FN Herstal SA, Voie de Liège 33, 4040 Herstal, België

REACH/18/19/0

Industrieel gebruik van chroomtrioxide voor de hardverchroming van de ziel en hulpstukken van militaire vuurwapens van klein en middelgroot kaliber, die aan thermische, mechanische en chemische belasting worden blootgesteld, om de hardheid, hittebestendigheid en warmte-isolatie alsook de corrosiebestendigheid, adhesie en lage wrijving te verzekeren.

21 september 2029

Overeenkomstig artikel 60, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 wegen bij het gebruik van de stof de sociaaleconomische voordelen zwaarder dan het risico voor de gezondheid van de mens en voor het milieu en zijn er vóór de verbodsdatum geen geschikte alternatieve stoffen of technieken beschikbaar voor de aanvrager.

Manroy Engineering LTD, Phoenix House Slade Green House, DA8 2HY, Erith, Kent, Verenigd Koninkrijk

REACH/18/19/1

FN Herstal SA, Voie de Liège 33, 4040 Herstal, België

REACH/18/19/2

Industrieel gebruik van chroomtrioxide voor de hardverchroming van de ziel en hulpstukken van civiele vuurwapens, die aan thermische, mechanische en chemische belasting worden blootgesteld, om een lage wrijvingscoëfficiënt alsook de hitte- en corrosiebestendigheid en slijtvastheid te verzekeren.

21 september 2024

Browning Viana Fabrica de Armas e Artigos de Desporto SA, Lugar de Morenos — Neiva — Apartado 2, 4901 906, Vila Nova de Anha, Portugal

REACH/18/19/3