Home

Kennisgeving aan bepaalde personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

Kennisgeving aan bepaalde personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

20.4.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 139/7


Kennisgeving aan bepaalde personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

(2018/C 139/05)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van IRGC-brigadegeneraal Javad DARVISH-VAND (nr. 1), IRGC-brigadegeneraal Mohammad Reza NAQDI (nr. 8), de heer Rostam QASEMI (nr. 10) en IRGC-brigadegeneraal Amir Ali Haji ZADEH (nr. 19), personen die worden genoemd in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB van de Raad(1) en in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad(2) betreffende beperkende maatregelen tegen Iran.

De Raad is voornemens vast te houden aan de beperkende maatregelen tegen bovengenoemde personen, met vermelding van nieuwe motiveringen. Deze personen worden hierbij op de hoogte gebracht van het feit dat zij bij de Raad een verzoek kunnen indienen om kennis te nemen van de motivering betreffende hun aanwijzing. Het verzoek dient vóór 27 april 2018 naar het volgende adres te worden gestuurd:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG C 1C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu.

Vóór 11 mei 2018 ingekomen opmerkingen zullen in aanmerking worden genomen in het kader van de regelmatige toetsing door de Raad.