Home

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2017

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2017

14.11.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 413/2


UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR CONSUMENTEN, GEZONDHEID, LANDBOUW EN VOEDING

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2017

(2018/C 413/05)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

http://ec.europa.eu/chafea/documents-register/final-accounts/index_en.htm