Home

Europees GNSS-Agentschap — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2017

Europees GNSS-Agentschap — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2017

14.11.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 413/7


EUROPEES GNSS-AGENTSCHAP

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2017

(2018/C 413/24)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

https://www.gsa.europa.eu/about/how-we-work/legal-and-financial-information