Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8948 — Spirit/Asco) (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8948 — Spirit/Asco) (Voor de EER relevante tekst.)

7.2.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 49/21


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8948 — Spirit/Asco)

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 49/09)

1.

Op 30 januari 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (Verenigde Staten);

Asco Industries N.V., Asco Management NV en Immobiliere Asco NV, via de houdstermaatschappij S.R.I.F. NV (België).

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. („Spirit”) zal uitsluitende zeggenschap verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Industries N.V., Asco Management NV en Immobiliere Asco NV, via de houdstermaatschappij S.R.I.F. NV („Asco”).

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

Dezelfde concentratie is al op 17 september 2018 bij de Commissie aangemeld, maar de aanmelding is vervolgens op 25 oktober 2018 ingetrokken.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Spirit: ontwerp, vervaardiging en verkoop van vliegtuigonderdelen voor commerciële en militaire vliegtuigen;

Asco: machinale verwerking, behandeling en assemblage van hard metaal, staal en aluminiumlegeringen, composieten en de verkoop van onderdelen en subonderdelen voor de vliegtuigonderdelen van commerciële en militaire vliegtuigen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8948 — Spirit/Asco

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË