Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9494 — Equistone/Heras) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9494 — Equistone/Heras) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

19.8.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 279/40


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9494 — Equistone/Heras)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 279/06)

1.

Op 6 augustus 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Equistone Partners Europe Fund VI (“Equistone”, Verenigd Koninkrijk), onder zeggenschap van Equistone LLP;

Hela N.V. (België), Heras Deutschland GmbH, HERAS Mobilzaun GmbH (Duitsland), Heras France S.A.S., Heras Cloture Mobile et Securité S.A.R.L., Heras Cloture Mobile Production S.A.S. (Frankrijk), CRH Fencing & Security Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Perimeter Protection Holding B.V. (Nederland), Heras Norge AS (Noorwegen, Heras Polska sp. z o.o. (Polen), en Heras AB (Zweden), (samen “Heras”), die deel uitmaken van CRH Group plc.

Equistone verkrijgt zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Heras.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Equistone: beleggingsonderneming voor midmarket private equity in heel Europa.

Heras: aanbieder van perimeter protection oplossingen en diensten (diverse omheiningssystemen, onderhouds- en reparatiediensten) met productielocaties in heel Europa.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9494 — Equistone/Heras

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË