Home

Speciaal verslag nr. 12/2019 — Elektronische handel: voor veel uitdagingen op het gebied van de inning van btw en douanerechten moet nog een oplossing worden gevonden

Speciaal verslag nr. 12/2019 — Elektronische handel: voor veel uitdagingen op het gebied van de inning van btw en douanerechten moet nog een oplossing worden gevonden

17.7.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 241/8


Speciaal verslag nr. 12/2019

Elektronische handel: voor veel uitdagingen op het gebied van de inning van btw en douanerechten moet nog een oplossing worden gevonden

(2019/C 241/08)

De Europese Rekenkamer deelt u mee dat Speciaal verslag nr. 12/2019 “Elektronische handel: voor veel uitdagingen op het gebied van de inning van btw en douanerechten moet nog een oplossing worden gevonden” zojuist gepubliceerd is.

Het verslag kan worden ingezien op of gedownload van de website van de Europese Rekenkamer: http://eca.europa.eu